قبل از هر تصمیمی
صحبت های کارشناسان ما را بشنوید

تعرفه، اجاره و رزرو بیلبورد تبلیغاتی در تبریز (آذربایجان شرقی) + لیست بیلبورد تبریز

اجاره و رزرو بیلبورد در تبریز (تبلیغات بیلبوردی در تبریز)، یکی از قطب های مهم بازرگانی و صنعتی در شمال غرب ایران به حساب می آید و به رشد کسب و کار و برند شما کمک کند. تاثیر بیلبورد بر برندینگ نقش قابل توجهی دارد؛ با راه اندازی کمپین تبلیغات محیطی در تبریز، به صورت مستقیم در معرض دید مخاطبین قرار می‌گیرید. تبلیغات تبریز به خاطر وجود شاهراه‌ های مواصلاتی و ترانزیتی به اروپا و عراق بسیار حائز اهمیت است. برای انجام تبلیغات بیلبوردی شهر تبریز را دارید، قیمت بیلبورد تبلیغاتی تبریز همراه با لیست کامل برای‌ شما ارسال می‌گردد.

لیست بیلبوردهای تبلیغاتی تبریز (آذربایجان شرقی)

ردیفموقعیت مکانی بیلبوردمتراژ (متر مربع)
1اتوبان کسایی اولین بیلبورد ورودی مارالان، دید از ائل گلی، افقی6.8*15.2
2اتوبان کسایی دید از شرق به غرب، دید از ائل گلی، افقی6.8*15.2
3اتوبان کسایی سومین بیلبوردخروجی طالقانی، دید از ائل گلی، افقی6.8*15.2
4اتوبان کسایی چهارمین بیلبورد مقابل ترمینال، دید از ائل گلی، افقی6.8*15.2
5اتوبان کسایی پنجمین بیلبورد خروجی لاله، دید از ائل گلی، افقی6.8*15.2
6اتوبان کسایی ششمین بیلبورد ورودی وادی رحمت، دید از ائل گلی، افقی6.8*15.2
7اتوبان کسایی اولین بیلبورد (ابتدای کسائی) ، دید از راه آهن، عمودی5*10
8اتوبان کسایی دومین بیلبورد (ابتدای کسائی) ، دید از راه آهن، عمودی5*10
9اتوبان کسایی سومین بیلبورد ورودی وادی رحمت، دید از راه آهن، افقی6.8*15.2
10اتوبان کسایی چهارمین بیلبورد ورودی لاله، دید از راه آهن، افقی6.8*15.2
11اتوبان کسایی پنجمین بیلبوردخروجی منظریه، دید از راه آهن، افقی6.8*15.2
12اتوبان کسایی ششمین بیلبوردقبل از ورودی ائل گلی، دید از راه آهن، افقی6.8*15
13اتوبان کسایی پل مقابل ائل گلی، دید از راه آهن، تک تابلو3*15
14اتوبان کسایی پل مقابل ائل گلی، دید از راه آهن، تک تابلو3*15
15اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از ائل گلی، سمت راست3.6*16.1
16اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از ائل گلی، وسط3.6*16.1
17اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از ائل گلی، سمت چپ3.6*17.1
18اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از راه آهن، سمت راست3.6*16.1
19اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از راه آهن، وسط3.6*16.1
20اتوبان کسائی مقابل پمپ بنزین افتخاری، دید از راه آهن، سمت چپ3.6*17.1
21اتوبان کسایی پل زمزم، دید از ائل گلی، سمت راست3.6*16.1
22اتوبان کسایی پل زمزم، دید از ائل گلی، وسط3.6*16.1
23اتوبان کسایی پل زمزم، دید از ائل گلی، سمت چپ3.6*16.1
24اتوبان کسایی پل زمزم، دید از راه آهن، سمت راست3.6*16.1
25اتوبان کسایی پل زمزم، دید از راه آهن، وسط3.6*16.1
26اتوبان کسایی پل زمزم، دید از راه آهن، سمت چپ3.6*16.1
27اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از ائل گلی، سمت راست3.7*18.2
28اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از ائل گلی، وسط3.7*18.2
29اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از ائل گلی، سمت چپ3.7*18.2
30اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از راه آهن، سمت راست3.7*18.2
31اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از راه آهن، وسط3.7*18.2
32اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل استادیوم یادگار امام، دید از راه آهن، سمت چپ3.7*18.2
33اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل ترمینال، دید از ائل گلی، تک تابلو3*14
34اتوبان کسایی پل عابر پیاده مقابل ترمینال، دید از راه آهن، تک تابلو3*14
35اتوبان کسایی پل عابر پیاده لاله، دید از ائل گلی، تک تابلو3*15
36اتوبان کسایی پل عابر پیاده لاله، دید از راه آهن، تک تابلو3*15
37تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل عابر ورودی وادی رحمت، دید از ائل گلی، تک تابلو3*12
38تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل عابر ورودی وادی رحمت، دید از راه آهن، تک تابلو3*12
39تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از ائل گلی، سمت راست3.6*12.6
40تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از ائل گلی، سمت چپ3.6*12.6
41تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از راه آهن، سمت راست3.6*12.6
42تابلوی تبلیغاتی پیشانی پل بتنی وادی رحمت، دید از راه آهن، سمت چپ3.6*12.6
43اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از ائل گلی، سمت راست4*20
44اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از ائل گلی، سمت چپ4*20
45اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از راه آهن، سمت راست4*20
46اتوبان اذر شهر پل بتنی پتروشیمی، دید از راه آهن، سمت چپ4*20
47اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از ائل گلی، سمت راست4*16
48اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از ائل گلی، وسط4*16
49اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از ائل گلی، سمت چپ4*16
50اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از راه آهن، سمت راست4*16
51اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از راه آهن، وسط4*16
52اتوبان اذر شهر پل عابر پیاده شهرک صنعتی رجایی شهر، دید از راه آهن، سمت چپ4*16
53اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از ائل گلی، سمت راست4*16
54اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از ائل گلی، وسط3.6*15.1
55اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از ائل گلی، سمت چپ3.6*15.1
56اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از راه آهن، سمت راست3.6*15.1
57اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از راه آهن، وسط3.6*15.1
58اتوبان اذرشهرمنطقه شیخ حسن، دید از راه آهن، سمت چپ3.6*15.1
59اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از ائل گلی، سمت راست3.6*15.1
60اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از ائل گلی، وسط3.6*15.1
61اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از ائل گلی،افقی، سمت چپ3.6*15.1
62اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از راه آهن، سمت راست3.6*15.1
63اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از راه آهن، وسط3.6*15.1
64اتوبان اذرشهر اسفهلان، دید از راه آهن، سمت چپ3.6*15.1
65پیشانی پل بتنی خسرو شاه، دید از ائل گلی، تک تابلو4*12
66اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از ائل گلی، تک تابلو3.6*20.1
67اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از راه آهن، تک تابلو3.6*20.1
68اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از ائل گلی، تک تابلو3.6*20.1
69اتوبان غربی دید به پتروشیمی وشهرک صنعتی خرجی جلفا، دید از راه آهن، تک تابلو3.6*20.1
70اتوبان صوفیان ( شور درق )، دید از تبریز، سمت راست3.2*15.1
71اتوبان صوفیان ( شور درق ) ، دید از تبریز، سمت چپ3.2*15.1
72اتوبان صوفیان ( شور درق ) ، دید به تبریز، سمت راست3.2*15.1
73اتوبان صوفیان ( شور درق ) ، دید به تبریز، سمت چپ3.2*15.1
74جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودی5*10
75جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودی5*10
76جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودی5*10
77جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تبریز، عمودی5*10
78جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودی5*10
79جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودی5*10
80جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودی5*10
81جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودی5*10
82جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر، دید از تهران، عمودی5*10
83جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تبریز، سمت راست4*20
84جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تبریز، سمت چپ4*20
85جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تهران، سمت راست4*20
86جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از تهران، سمت چپ4*20
87جاده تهران تبریز بعد از سه راهی اهر پیشانی پل بتنی، دید از سه راهی، عمودی5*10
88اول سربالایی ولیعصر ، ابتدای بلوار3*4
89سربالایی ولیعصر، تقاطع نظامی رفت به ولیعصر3*4
90سربالایی ولیعصر، تقاطع نظامی رفت به استاد شهریار3*4
91سربالایی ولیعصر، بعد از روگذر توانیر3*4
92ولیعصر، فلکه شریعتی مقابل بانک آینده3*4
93ولیعصر، فلکه شریعتی مقابل بانک سپه3*4
94ولیعصر، فلکه بازار3*4
95ولیعصر، تقاطع شریعتی و اعتصامی3*4
96ولیعصر، فلکه مخابرات3*4
97ولیعصر، فلکه رازی3*4
98ولیعصر، جنب پارک اعتصامی3*4
99ولیعصر، پروین اعتصامی روبروی قنادی پاک3*4
100ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی مسیر رفت به اعتصامی3*4
101فلکه همافر دید از فروغی (1)3*4
102فلکه همافر دید از فروغی (2)3*4
103فلکه همافر نبش فروغی3*4
104ولیعصر، میدان نگین پارک مسیر رفت به مرکز خرید اطلس3*4
105ولیعصر، میدان نگین پارک مسیر رفت به فلکه همافر3*4
106مقابل ورودی 2 پاساژ اطلس3*4
107ولیعصر، بلوار توانیر به‌سمت مرکز خرید اطلس3*4
108ولیعصر، بلوار توانیر به‌سمت مرکز خرید اطلس3*4
109ولیعصر، رفیوژ خیابان استاندارد دید به رودکی3*4
110ولیعصر خیابان استانداری مسیر رفت به رودکی
(مقابل ماهی خوب)
3*4
111ولیعصر خیابان استاندارد مسیر رفت به میدان استاندارد3*4
112ولیعصر نبش میدان استاندارد3*4
113میدان ائل‌گلی، مقابل پله‌ها، رفوژ وسط3*4
114میدان ائل‌گلی، نبش میدان3*4
115ابتدای جاده ائل‌گلی3*4
116جادۀ ائل‌گلی، اول خیابان الهی‌پرست3*4
117جادۀ ائل‌گلی، فلکۀ خیام، مسیر رفته به میدان ائل‌گلی3*4
118جادۀ ائل‌گلی، اول کوی سهند3*4
119جادۀ ائل‌گلی، فلکۀ خیام، رفت به پل کابلی3*4
120خروجی پارکینگ ائل‌گلی سازۀ 13*4
121خروجی پارکینگ ائل‌گلی سازۀ 23*4
122خروجی پارکینگ ائل‌گلی سازه 33*4
123ابتدای پل کابلی، رفت به ولیعصر 13*4
124ابتدای پل کابلی، رفت به ولیعصر 23*4
125پل کابلی، نرسیده به ورودی ولیعصر3*4
126انتهای استاد معین، مقابل CNG3*4
127گلشهر، مقابل برج شهران3*4
128فلکۀ یاغچیان3*4
129کمربندی میانی، وردی شهرک زعفرانیه3*4
130کمربندی میانی، نرسیده به پل کابلی3*4
131افلاک نما به سمت ویلا شهر3*4
132روبروی بیمارستان بین‌المللی ابتدای افلاک نما3*4
133نبش رفوژ رجایی شهر3*4
134شهرک زعفرانیه، فلکه شهریار، سازه 13*4
135شهرک زعفرانیه، فلکه شهریار، سازه 23*4
136رمپ خروجی پل کابلی، به سمت دروازه تهرانمیدان فهمیده ورودی رشدیه 13*4
137میدان فهمیده ورودی رشدیه 23*4
138میدان فهمیده ورودی باغمیشه3*4
139میدان فهمیده ضلع شرقی به طرف ورودی فهمیده3*4
140میدان فهمیده به سمت ولیعصر 13*4
141میدان فهمیده خروجی عباسی دید به میدان 23*4
142شهرک رشدیه میدان مرکز خرید رشدیه3*4
143شهرک رشدیه روبروی پالادیوم3*4
144ورودی میدان فهمیده از ولیعصر3*4
145اول سربالایی ولیعصر ورودی استاد شهریار3*4
146بلوار استاد شهریار نرسیده به سربالایی ولیعصر3*4
147بلوار استاد شهریار مقابل ورودی پاساژ جواهر3*4
148بلوار استاد شهریار، نرسیده به پل گلکار، رفت به چای‌کنار3*4
149بلوار استاد شهریاز، نرسیده به پل گلکار، رفت به ولیعصر3*4
150چای‌کنار، نرسیده به پل قاری3*4
151چای‌کنار، رمپ دوربرگردان، مقابل باغ صبا3*4
152چای‌کنار، روبروی زندان3*4
153چای‌کنار، بازار نرسیده به راستۀ کوچه3*4
154بازار مقابل پاساژ شمس تبریزی3*4
155میدان دانشسرا3*4
156خیابان دانشسرا، نبش خروجی چای‌کنار3*4
157میدان ساعت، به‌سمت چهارراه منصور3*4
158خیابان امام، چهارراه منصور3*4
159آبرسان سازه 13*4
160آبرسان، سازه 2 (مقابل آجیلی لوکس)3*4
161آبرسان، نبش بزرگمهر3*4
162بعد از روگذر آبرسان، رفت به عباسی3*4
163بلوار جام‌جم، نرسیده به 29 بهمن3*4
164ابتدای بلوار 29 بهمن3*4
165دروازۀ تهرا، نرسیده به پمپ بنزین3*4
166میدان هتل مرمر3*4
167میدان بسیج3*4
168مرزداران نبش چهاراه3*4
169خیابان 7تیر، آبرسان، به‌سمت بیمارستان شمس3*4
170خیابان 7تیر، چهارعباسی به‌سمت آبرسان3*4
171آخر شهناز، جنب دانشگاه پیام‌نور3*4
172چهارراه لاله3*4
173چهارراه نصف راه 13*4
174چهارراه نصف راه 23*4
175چهارراه ابوریحان مقابل بانک صادرات3*4
176چهاراه آخونی، مسیر رفته به نصف راه3*4
177میدان راه آهن3*4
178جلالیه، ورودی فجر3*4
179شهرک اندیشه، میدان اندیشه3*4
180میدان آذربایجان، میدان خلبان3*4
181میدان آذربایجان از طرف میدان خلبان3*4
182میدان قونقا3*4
183خیابان 17 شهریور جدید3*4
18417 شهرویر نبش میدان3*4
18517 شهرویر، روبروی بستنی وحید3*4
186پایین تر از چهارراه شریعتی، اول سنگ فرش ارک3*4
187
188
189
جهت دریافت مشاوره برای کمپین های تبلیغاتی
با کارشناسان گروه اقتصادی آراد تماس بگیرید

چرا بیلبوردهای تبلیغات محیطی تبریز موثر است ؟

استان آذربایجان شرقی یکی از بزرگ ترین قطب های اقتصادی کشورمان محسوب می شود. برای انجام تبلیغات محیطی در تبریز ابتدا لازم است بازار و هدف خود از تبلیغات را مشخص کنید. شهر تبریز علاوه بر تاریخی بودن، میزبان بیش از 100 برند معتبر از محصولات و صنایع مختلف می باشد.

01

دارای صنایع خاص و مطرح
چرم و فرش

استان آذربایجان شرقی رتبه اول صادرات غیر نفتی ایران را به خود اختصاص داده است. بافت قالی های معروف تبریز، چرم، پوشاک این شهر، تولید سفال و سرامیک علاقه مندان به سرمایه گذاری در حوزه را به خود جذب می کند. در بخش کشاورزی کشت پیاز، سیب زمینی، فندق و انواع محصولات باغی در حال فعالیت هستند. استان آذربایجان شرقی یکی از شهرهایی است که علاوه بر صنایع دستی، به صنعت نساجی و ماشین سازی نیز معروف است به همین دلیل رفت و آمد مدیران و صاحبان کسب و کار به این استان بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری تبلیغات محیطی در تبریز و فراهم نموده است. تبریز قطب تولید انواع محصولات نوشیدنی، انواع بیسکوییت، ویفر، تافی، شکلات و محصولات مشابه می باشد.

02

همسایه با
3 کشور اروپایی

این استان با استان های آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و نیز هم مرز با جمهوری خودمختار نخجوان، کشور ارمنستان و کشور جمهوری آذربایجان می باشد. شهر تبریز به خاطر عبور مسیر ریلی به سمت ترکیه و نخجوان، همچنین اتصال آزادراه تهران به تبریز این شهر را به یک منطقه ای ترانزیتی و حیاتی برای ایران تبدیل کرده است. زیرا تبلیغات باعث گسترش کسب و کار شما خواهد شد. توصیه ما این است استان های همجوار تبریز را نیز وارد کمپین تبلیغاتی خود کنید. برای مثال علاوه بر داخل شهر تبریز بیلبورد جاده تبریز-ارومیه و بالعکس، و سایر جاده ها و اتوبان های منتهی به این استان انجام دهید. هزینه بیلبورد در تبریز صرفه اقتصادی دارد و بیلبوردهای تبریز مورد استقبال آینده نگران اقتصادی است.

03

جاده های
پر رفت آمد

شهر تبریز از جمله شهرهایی است که مملو از جاده های زیرگذر و روگذر است. اکثر این جاده ها در بزرگراه ها، آزادراه ها و کمربندی ها قرار دارند. پس می توان گفت از لحاظ مکانی موقعیت های بسیار زیادی برای تبلیغات محیطی و بیلبوردی فراهم است. مردمی که از شهر تبریز به سایر شهرها مهاجرت کرده اند در ایام تعطیلات به شهر خود بازمیگردند و همین امر موجب افزایش ترافیک و بازدهی بالای بیلبوردهای ت می‌شود.
با توجه به نوع محصول یا خدمات خود، تبلیغات بیلبوردی در داخل شهر تبریز و یا شهرهای دیگر و جاده های مواصلاتی مرتبط با شهر تبریز از جمله جاده سنتو، اتوبان پاسداران، آزادراه باکری و … را نیز به لیست بیلبورد تبلیغاتی و اجاره تابلو تبلیغات محیطی در تبریز قرار دهید.

چرا تبلیغات محیطی تبریز؟

تبلیغات محیطی تبریز یکی از آن اقداماتی است که می‌تواند به رشد و موفقیت برند و کسب و کار شما در حوزه تبلیغات محیطی کمک کند، اگر به درستی اجرا شود. شما با رزرو و خرید بیلبورد تبریز می‌توانید به شناخته شدن برندتان کمک شایانی کنید.
تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، از نظر وسعت یازدهمین استان ایران محسوب می شود. همچنین این استان با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر، ششمین استان پر جمعیت و با مساحت بیش از 45 هزار متر مکعب است. آژانس تبلیغاتی آراد ( شرکت تبلیغات محیطی تبریز – بدون واسطه) با بیش از 1500 رسانه فعال نه فقط در تبریز بلکه در کل کشور همراه شما خواهد بود.

شرکتی که بخاطر صرفه جویی در هزینه ها، تبلیغات خود را متوقف می کند. مانند کسی است که برای صرفه جویی در وقت ساعتش را متوقف کند.

هنری فورد

چرا تبلیغات محیطی در تبریز موثر است ؟

تبریز یکی از شهرهای توریستی کشورمان ایران است که در اکثر مناسبت ها و تعطیلات، میزبان مسافران قابل توجهی است. شما می‌توانید با اضافه کردن این شهر به کمپین تبلیغات محیطی خود و خرید بیلبورد در تبریز به توسعه کسب و کار و برندینگ خود سرعت بیشتری ببخشید. برای رزرو بیلبورد پس از بررسی های اولیه مدل کسب و کار، برند و اهداف تبلیغاتی مجموعه توسط کارشناسان تبلیغاتی، نوبت به انتخاب زمان طلایی تبلیغات برند شما می رسد. استان آذربایجان شرقی به دلایل گردشگری و صنعتی که به آن اشاره شد، در هر زمانی می تواند مناسب اجرای تبلیغات محیطی باشد. با تبلیغات محیطی شما میتوانید نه تنها در شهر تبریز بلکه در کل استان آذربایجان شرقی برای کسب و کار و صنعت و محصولات خود موجب ایجاد اعتماد عمومی و فروش بالا شوید.

آراد زرین صاحب رسانه تبلیغاتی در سطح کشور

از آنجایی که انتخاب صحیح بازار هدف یکی از فاکتور های اساسی و مهم در بازدهی تبلیغات است، انتخاب تبریز در کمپین های تبلیغاتی باعث پوشش دهی اقشار مختلف مردم و دستیابی به نتایج عالی تبلیغاتی می‌شود. جهت آشنایی با مزایای تبلیغات محیطی در سایر شهرها صفحات زیر را مطالعه نمایید.

آشنایی با تبلیغات اصولی با بیشترین بازدهی

با افزودن به دانش و علم تبلیغات محیطی، می توانید اقدام به راه اندازی کمپین تبلیغات بیلبوردی خود در شهر تبریز نمایید. برای مطالعه بیشتر به صفحه دانشکده آراد مراجعه نمایید.

01

بیلبورد چیست؟

یکی از موثرترین روش های تبلیغاتی، بیلبورد است. چون بیلبورد های تبلیغاتی در مناطق شلوغ قرار دارند و در مقایسه با سایر روش های تبلیغاتی بیشترین تعداد بازدید و برداشت را کسب می‌کنند. پیام تبلیغاتی فقط در حد چند کلمه کوتاه بر روی بیلبوردها طراحی می شود.

اطلاعات بیشتر

02

رزرو بیلبورد

هر کسب‌و‌کاری برای موفقیت نیاز به جذب مشتری دارد. بازاریابی، مراحلی را که کسب‌وکارها برای جذب و حفظ مشتریان می‌گذرانند را توصیف می‌کند که شامل داشتن تبلیغاتی است که آگاهی مصرف‌کننده را در مورد محصولات و خدمات افزایش می‌دهد.

اطلاعات بیشتر

03

کمپین تبلیغات محیطی

در کمپین‌های تبلیغات محیطی در صورت استفاده مؤثراز ابزارها یا پیام‌های ارتباطی، انتخاب زمان و مکان‌های مناسب برای تبلیغ کسب و کار و تجارت شما می توانند آگاهی، علاقه و همچنین تمایل مشتریان بالقوه به محصولات یا خدمات شما را افزایش می‌دهند.

اطلاعات بیشتر

قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی در تبریز (آذربایجان شرقی)

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی در تبریز به عوامل متعددی مانند مساحت، فصل، مکان بیلبورد و ترافیک منطقه بستگی دارد. همین موضوع بر قیمت بیلبوردها در تبریز تأثیر می گذارد. شرکت تبلیغاتی آراد به دلیل بهره مندی از انواع بیلبوردها افتخار همکاری با مطرح ترین برندهای کشور را داشته است. همچنین با اجاره بیلبورد در مکان های مختلف سعی کرده این بستر تبلیغاتی را برای تمامی مشاغل با هر هدف و بودجه ای فراهم کند. قیمت بیلبورد در تبریز با توجه به اندازه و موقعیت مکانی خود دارای قیمت های متفاوتی هستند.
شرکت تبلیغاتی آراد زرین (یکی از زیر مجموعه‌های هدلینگ آراد) با بیش از 25 سال سابقه در تبلیغات محیطی، آمادگی این را دارد تا به عنوان شرکت تبلیغاتی بیلبورد در تبریز شما را در مسیر کمپین تبلیغات محیطی خود همراهی کند.

تنها ابزار موفقیت که به یقین به آن نیاز دارید، صرف نظر از این که کارتان چیست این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و به ارائه خدمات بپردازید.

آگ ماندینو

مکان های مناسب بیلبورد در اهواز (خوزستان)

شهر سردسیر و کوهستانی تبریز دارای جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی زیادی می باشد ایران است. اماکن گردشگری برای تبلیغات محصولات و صنایع دستی، بسیار مفید است. تبلیغات درون شهری برای مشاغل مربوط به مردم شهر سودآور و اعتبار آفرین است. بیلبوردهای جاده ای می تواند شاهد تبلیغات گسترده برای طیف خاص مدنظر محصولات شما از جمله چرم، صنایع غذایی، اماکن و محصولات مرتبط با گردشگران نیز باشد که تصمیم گیری در این موارد با کمک گرفتن از مشاورین مارکتینگ هلدینگ آراد، سهل الوصول خواهد شد.

 • مسجد و بازار کبود
 • مقبره الشعرا
 • کوه عینالی
 • بازار تبریز
 • باغ ائل گلی
 • ارگ تبریز
 • ارگ علیشاه
 • مسجد جامع تبریز و …

آشنایی با سایر شهرهای آذربایجان شرقی برای اجاره و رزرو بیلبورد

برای تاثیر بیشتر تبلیغات شهرهای همجوار با مرکز استان تبریز را نباید دست کم گرفت. این شهرهای مهم عبارتند از:

 • رزرو بیلبورد در تبریز
 • رزرو بیلبورد در آذرشهر
 • رزرو بیلبورد در اسکو
 • رزرو بیلبورد در اهر
 • رزرو بیلبورد در بستان آباد
 • رزرو بیلبورد در بناب
 • رزرو بیلبورد در جلفا
 • رزرو بیلبورد در چاراویماق
 • رزرو بیلبورد در خداآفرین
 • رزرو بیلبورد در سراب
 • رزرو بیلبورد در شبستر
 • رزرو بیلبورد در عجب شیر
 • رزرو بیلبورد در کلیبر
 • رزرو بیلبورد در مراغه
 • رزرو بیلبورد در مرند
 • رزرو بیلبورد در ملکان
 • رزرو بیلبورد در میانه
 • رزرو بیلبورد در ورزقان
 • رزرو بیلبورد در هریس
 • رزرو بیلبورد در هشترود
 • رزرو بیلبورد در هوراند
 • رزرو بیلبورد در خسروشاه

ارزش های همکاری با آراد زرین خلیج فارس

کارشناسان حرفه ای هلدینگ آراد با بیش از 25 سال تجربه، مجری تبلیغات محیطی گسترده در سراسر ایران بوده‌اند. اجرای کمپین های تبلیغاتی برندهای مطرح، تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست.

01

مشاوره تبلیغاتی نسبت به نوع کسب و کار

02

نوشتن کمپین تبلیغاتی نسبت به بوجه اختصاص داده شده

03

سناریو نویسی و پیاده سازی آن در طرح های بیلبورد

04

اجرا و گزارش اکران به صورت هفتگی

چه ویژگی هایی آراد زرین را متمایز می کند؟

شرکت آراد زرین، با اختلاف یکی از متفاوت ترین و بهترین شرکت های تبلیغات محیطی می باشد. با توجه به مواردی که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد، تفاوت سطح ما با سایر رقبا را ملاحظه خواهید کرد.

01

قیمت واقع بینانه

آراد زرین، صاحب رسانه در سراسر کشوراست و با بیش از 2500 تابلو تبلیغاتی آماده ارائه کمپین های تبلیغاتی در سراسر کشور می‌باشد.
کمپین‌های تبلیغاتی برای برندسازی بهتر و معرفی کسب و کار بسیار سودمند و به‌صرفه هستند.

02

امکان تهاتر به ازای تبلیغات

تهاتر، روش داد و ستد خدمات یا کالا بین دو یا چند شریک تجاری، بدون استفاده از پول ( یا هرچیزی مربوط به پول مانند کارت اعتباری یا چک) است. صاحبان کسب و کار بدون پرداخت ریالی می‌توانند به دیده شدن کسب و کار و فرآیند برندسازی خود کمک کنند.

03

کاملا بدون واسطه

ما امکان خرید بیلبورد به طور مستقیم و بدون واسطه را برای صاحبان کسب و کارها و برندها فراهم ساخته ایم. این کار باعث حذف هزینه‌های اضافی می‌شود و این هزینه‌ها می‌توانند صرف تبلیغات بیشتر و بهتر و ماندگاری شما در ذهن مخاطب شوند.

04

وجود مشاوران و کارشناسان مجرب

مشاوران و کارشناسان مجرب آراد زرین، هر زمان آماده هستند که با پیشنهاد کمپین‌های تبلیغاتی مختلف، به شما کمک کنند بهترین تصمیم را برای پیشرفت و رونق کسب و کار خود بگیرید.

04

وجود مشاوران و کارشناسان مجرب

مشاوران و کارشناسان مجرب آراد زرین، هر زمان آماده هستند که با پیشنهاد کمپین‌های تبلیغاتی مختلف، به شما کمک کنند بهترین تصمیم را برای پیشرفت و رونق کسب و کار خود بگیرید.

05

بهترین‌ و مناسب‌ترین قیمت بیلبورد

آراد زرین، تنها شرکتی است که بدون حضور در مزایده‌های شهرداری، صاحب بیلبورد است. این مجموعه سازنده پل عابر پیاده است و به‌صورت کاملا مستقل تبلیغات محیطی(بیلبورد و عرشه پل) ارائه می‌دهد، حتی ارزانتر از شهرداری!

افتخار همکاری با برندهای معتبر

سوالات متداول

برخی از سوالاتی که ممکن است در مراحل مختلف رزرو بیلبورد با آن مواجه شوید را مطالعه نمایید.

چرا کمپین تبلیغات بیلبوردی در تبریز؟
اجاره تابلو تبلیغاتی در تبریز یکی از بهترین گزینه ها در جهت اجرای کمپین های تبلیغاتی به خصوص در میان ترک زبانان کشورمان می باشد. آذربایجان شرقی از استان‌های شمال غربی ایران، به مرکزیت شهر تبریز، و ششمین استان پرجمعیت کشور است. علاوه بر رونق گردشگری و فضاهای بکر طبیعی که باعث رفت و آمد فراوان در مسیر های این منطقه شده اند.
چرا هزینه تبلیغات محیطی در تبریز مفید است؟
استان آذربایجان شرقی رتبه اول صادرات غیر نفتی ایران را به خود اختصاص داده است. وجود آزادراه های متعدد تبریز از جمله پر تردد ترین مسیرهای جاده ای کشور است. تردد زیاد گردشگران، حضور دائمی مخاطبین در مسیرها و… بازدهی سرمایه گذاری تبلیغاتی در تبریز را به حداکثر می‌رسد. علاوه بر گردشگری و توریستی بودن، قسمت مهمی از اقتصاد این استان نیز بر پایه کشاورزی است. با ارائه مشاوره تخصصی کارشناسان تبلیغات محیطی هلدینگ آراد می‌توانید شاهد بهتر دیده شدن برند خود و رسیدن به اهداف تجاری خود باشید.
بهترین راه دیده شدن تبلیغات در تبریز؟
بیلبوردهای تبلیغاتی تبریز راه ساده ای را برای کسب و کارها فراهم می کنند تا محصولات و خدمات خود را به مردم تبریز در حین انجام فعالیت های روزانه خود معرفی کنند و به شناخته تر شدنشان سرعت دهند. درصد قابل توجهی از مخاطبین شما روزانه از خیابان‌ها و اتوبان‌ها برای رسیدن به مقصد خود تردد می‌کنند و اجاره بیلبورد شما می‌تواند نگاه آنهارا به خود جذب کند.
بهترین راه برای اجاره آنلاین بیلبورد در تبریز؟

برای دریافت لیست تعرفه بیلبورد تبلیغاتی تبریز با شماره 09128356802 تماس حاصل فرمایید

جهت مشاوره و رزرو بیلبورد در تبریز (آدربایجان شرقی) و سایر استان ها با شماره 09128356802 تماس بگیرید.

تعرفه بیلبورد تبریز

بیلبورد تبریز

لیست بیلبورد تبریز

هزینه بیلبورد در تبریز

قیمت بیلبورد تبریز

هزینه تابلو تبلیغاتی تبریز

اجاره و رزرو عرشه پل تبریز

تبلیغ پل هوایی تبریز

52 دیدگاه دربارهٔ «اجاره و رزرو بیلبورد تبلیغاتی در تبریز(آذربایجان شرقی)+ لیست بیلبورد تبریز»

 1. golsan nasehzadeh

  سلام بر شما ،تعرفه قیمت بیلبوردهای تبریز در محور فرودگاه به چه صورت هستش؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در تبریز با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

 2. سلام برای رزرو بلیبوردهای تبلیغاتی در تبریز چطور میتونم باهاتون ارتباط بگیرم؟

  1. با عرض سلام و درود
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

 3. نسیم اعرابی

  سلام ببخشیدا ولی اگر تعرفه اجاره بیلبورد در تبریز و شهرهای حومه را توی سایتتون درج میکردد خیلی بهتر بود

  1. سلام سرکار خانم اعرابی
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

  1. سلام سرکار خانم اخلاقی
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

  1. سلام و عرض ادب
   لطفا جهت کسب اطلاعات دقیق از طراحی و خدمات دیگر مربوط به بیلبوردهای تبلیغاتی، از طریق شماره 09128356802 با مشاوران و کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید.

  1. سلام وقت بخیر
   شما می‌توانید برای فهمیدن میزان ریسک رزرو بیلبورد تبلیغاتی در تبریز با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا آنها شما را در رابطه با این سوال راهنمایی کنند.
   میتوانید از قسمت تماس با ما اقدام کنید

  1. سلام
   بله شما می‌توانید برای فهمیدن آدرس دفتر تبریز هلدینگ آراد از طریق بخش تماس با ما با پشتیبان های ما در ارتباط باشید و آدرس دفتر تبریز را دریافت کنید.

  1. سلام
   برای فهمیدن اینکه آیا بیلبورد تبلیغاتی تبریز ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه شما می‌توانید با بخش ارتباط با ما با کارشناسان ما در ارتباط باشید و از میزان ارزش سرمایه گذاری بیلبورد مورد نظر اطلاع پیدا کنید.
   همچنین بیلبورد های تهران نیز از پتانسیل خوبی برای تبلیغاتی محیطی برخوردار هستند. شما می‌توانید برای اطلاع از لیست بیلبورد های تهران به صفحه رزرو بیلبورد تهران مراجعه کنید.

  1. سلام و وقت بخیر
   برای اطلاع دقیق از مکان بیلبورد ها و تعرفه رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی می‌توانید از طریق قسمت ارتباط با ما با کارشناسان ما صحبت کنید و از مکان و تعرفه ها باخبر شوید

  1. سلام
   برای فهمیدن میزان بازدهی رزرو بیلبورد تبریز می‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما در ارتباط باشید و از میزان بازدهی رزرو بیلبورد مورد نظر آگاهی پیدا کنید.
   همچنین بیلبورد تهران نیز از بازدهی خوبی برخوردار است پیشنهاد می‌کنم سری به صفحه رزرو بیلبورد تهران بزنید.

  1. سلام برای اطلاع از این مورد می‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خود را مطرح کنید.
   برای شناخته تر شدن برندتان پیشنهاد می‌کنم نیم نگاهی به صفحه رزرو بیلبورد مشهد بیندازید.

 4. سلام و وقت بخیر
  میخواستم بپرسم که برای رزرو بیلبورد های دیگر شهرها چطور باید اقدام کنم؟

  1. سلام
   برای رزرو بیلبورد دیگر شهر ها می‌‎توانید از صفحات مخصوص شهرهایی که هلدینگ آراد صفحه دارد اقدام به رزرو بیلبورد مدنظرتان کنید.
   یا از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و اقدام به رزرو بیلبورد در شهر موردنظرتان کنید.
   صفحات شهر ها برای نمونه
   اجاره بیلبورد مازندران
   اجاره بیلبورد مشهد
   اجاره بیلبورد تهران
   اجاره بیلبورد کرج
   اجاره بیلبورد اصفهان

  1. سلام وقت بخیر
   برای اطلاع از زمان مورد نیاز برای رزرو تابلو تبلیغاتی در تبریز می‌توانید از بخش تماس با ما با کارشناسان ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید.

  1. سلام برای اطلاع از زمان و هزینه مورد نیاز برای اجاره بیلبورد تبریز می‌توانید از بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خود را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید.

 5. سلام وقتتون بخیر
  هزینه رزرو بیلبورد تبریز با وجود بالا رفتن قیمت دلار تغییر کرده؟

  1. سلام
   برای اطلاع از اینکه هزینه رزرو بیلبورد تبریز با تغییر قیمت دلار تغیری داشته یا نه می‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
   با تشکر

  1. سلام
   برای اطلاع از اینکه کدان بیلبورد تبریز مخاطبین بیشتری دارد می‌توانید از بخش تماس با ما یا شماره 09128356802 با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوال خود را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید

 6. سلام میخواستم از تفاوت قیمت تعرفه بیلبورد تبریز و تعرفه بیلبورد تهران مطلع بشم
  از کجا باید اقدام کنم؟

  1. سلام و وقت بخیر
   برای اطلاع از تفاوت قیمت تعرفه بیلبورد تبریز و تهران شما می‌توانید از طریق بخش تماس با ما یا شماره 09128356802 با کارشناسان ما ارتباط برقرار کرده و سوال خود را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید.

  1. سلام وقت بخیر
   شما می توانید جهت اطلاعات دقیق‌تر، از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

 7. سلام
  بنده قصد خرید بیلبورد در تبریز را دارم لیستی که گذاشتید قیمت نداره محبت کنید تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی تبریز رو به ایمیل بنده ارسال کنید تا قبل از انتخاب از هزینه اجاره بیلبوردها مطلع بشم.
  سپاس

  1. سلام و درود بر شما دوست عزیز
   برای کسب اطلاعات مورد نظرتان میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

 8. سلام. بیلبورد تبریز برای برندسازی چه مشاغلی مناسب تر است و آیا شامل تهاتر هم میشه؟

  1. سلاو و درود
   جهت برندسازی و دستیابی به مخاطبان هدف خود و داشتن بیشترین بازده در تبلیغات محیطی و اطلاع از تعرفه ها و شرایط تهاتر پیشنهاد میکنم از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

  1. با سلام و وقت بخیر
   برای کسب اطلاعات تخصصی و دریافت مشاوره جهت خرید بیلبورد میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

  1. سلام و درود بر شما
   برای کسب اطلاعات مورد نظرتان میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. همچنین اجرای کمپین تبلیغاتی و اجاره بیلبورد در چند مکان مختلف برای شما بازدهی بیشتر و صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

 9. مهندس مرادیان

  اجاره بیلبورد در تبریز برای کمپین تبلیغاتی گسترده تا چه حد موثر است؟

  1. سلام بر شما
   اجرای کمپین تبلیغاتی و اجاره بیلبورد در چند مکان مختلف برای شما بازدهی بیشتر و صرفه اقتصادی بیشتری دارد. همچنین برای کسب اطلاعات مورد نظرتان میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

 10. اصغرپور

  تعرفه جدید تابلو تبلیغاتی تبریز برای سال 402 چقدر افزایش داشته؟

  1. سلام و عرض ادب
   برای کسب اطلاعات مورد نظرتان در مورد تعرفه بیلبوردهای تبریز در سال 1402 و تاریخ اکران آن ها، می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. ممنون از توجه شما

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5 - (1045 امتیاز)

مشاوران همراه شما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

۶۸۰۲ ۸۳۵ ۰۹۱۲

info@aradholding.com

لورم ایپسوم متن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان