بدون راهکار وارد دفتر کسی نشوید، ایراد و اشکال را هر کسی می‌تواند بگیرد. ارزش یافتن ایرادات و اشکالات با ارائه راهکار برای آن ها کامل می شود.

جان کینز متفکر مشهور مدیریت

“نیروی انسانی، سرمایۀ اصلی هر سازمان است.”

ما با سر لوحه قرار دادن این مسئله به دنبال جذبِ افراد متخصص، کوشا و خلاق هستیم.

 بنابراین از تمام علاقه‌مندان به فعالیت در گروه اقتصادی آراد ، دعوت می‌کنیم تا به جمع ما بپیوندند.

رزومه شما توسط تیم کارشناسان گروه اقتصادی آراد مورد بررسی قرار میگیرد و به گروه مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

با احترام         

مدیر IT – الناز شمس