همکاری با گروه اقتصادی آراد

“نیروی انسانی، سرمایۀ اصلی هر سازمان است.” ما با سر لوحه قرار دادن این مسئله به دنبال جذبِ افراد متخصص، کوشا و خلاق هستیم.  بنابراین از تمام علاقه‌مندان به فعالیت در گروه اقتصادی آراد ، دعوت می‌کنیم تا به جمع ما بپیوندند.

شرکت مرود نظر را برای ارسال درخواست همکاری انتخاب کنید

برای ارسال درخواست همکاری ابتدا یکی از زیر مجموعه های گوره اقتصادی آراد را انتخاب کنید