همکاری با هلدینگ آراد

بدون راهکار وارد دفتر کسی نشوید، ایراد و اشکال را هر کسی می‌تواند بگیرد. ارزش یافتن ایرادات و اشکالات با ارائه راهکار برای آن ها کامل می شود.

جان کینز متفکر مشهور مدیریت

” نیروی انسانی، سرمایۀ اصلی هر سازمان است. ” 

ما با سر لوحه قرار دادن این مسئله به دنبال جذبِ افراد متخصص، کوشا و خلاق هستیم.

 بنابراین از تمام علاقه‌مندان به فعالیت در گروه اقتصادی آراد ، دعوت می‌کنیم تا به جمع ما بپیوندند.

رزومه شما توسط تیم کارشناسان گروه اقتصادی آراد مورد بررسی قرار میگیرد و به گروه مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

با احترام         

مدیر IT – الناز شمس