قبل از هر تصمیمی
صحبت های کارشناسان ما را بشنوید

اجاره و رزرو بیلبورد در مازندران + لیست تابلوهای تبلیغاتی

اجاره و رزرو بیلبورد مازندران، به دلیل آب و هوا و موقعیت جغرافیایی خاص خود مورد توجه گردشگران قابل توجهی در زمان‌های مختلف سال است. این خصوصیات، مازندران را به مکان مورد علاقه کسب و کارهای کوچک و بزرگ، برای اجرای تبلیغات محیطی است.
اگر بتوانید تبلیغات محیطی در مازندران را اصولی و درست اجرا کنید، می‌توانید نتایج قابل توجه آن را ببینید.
اگر به صورت اصولی و هدفمند، تمایل به انجام تبلیغات محیطی در استان مازندران (ساری) به خصوص اجاره بیلبورد در این شهر را دارید بهتر است کمپین تبلیغات بیلبوردی خود را به کارشناسان مجرب هلدینگ آراد بسپارید.

لیست بیلبوردهای تبلیغاتی ساری (مازندران)

ردیفموقعیت مکانی بیلبوردمتراژ (متر مربع)
1نوشهر نور، مزگان، دید از نور شهر، سمت راست3.6*17.3
2نوشهر نور، مزگان، دید از نور به نوشهر، سمت چپ3.6*17.1
3کمربندی چالوس اکبر آباد، دید از تهران به چالوس، سمت راست3.6*14.1
4کمربندی چالوس اکبر آباد، دید از تهران به چالوس، سمت چپ3.6*13.6
5نور نوشهر منتطقه لتینگان، دید از نور، سمت راست3.6*14.6
6نور نوشهر منتطقه لتینگان، دید از نور، سمت چپ3.6*14.6
7کمربندی چالوس بهشت رضا، دید از نوشهر، سمت راست3.1*21.1
8کمربندی چالوس بهشت رضا، دید از نوشهر، سمت چپ3.1*21.1
9نشتارود هتل پردیسان، چالوس به تنکابن، سمت راست3.6*16.5
10نشتارود هتل پردیسان، چالوس به تنکابن، سمت چپ3.6*16.5
11محور هراز _ شاندیز، دید از شمال به تهران، سمت راست3.6*16.1
12محور هراز _ شاندیز، دید از شمال به تهران، سمت چپ3.6*16.1
13تنکابن پلتکله، دید از تنکابن به چالوس، سمت راست3.6*14.6
14تنکابن پلتکله، دید از تنکابن به چالوس، سمت چپ3.6*14.6
15جاده هراز منطقه پلور، دید از تهران به شمال، سمت راست3.6*13.3
16جاده هراز منطقه پلور، دید از تهران به شمال، سمت چپ3.6*13.3
17کمربندی تنکابن خوبان رزگاه، دید به رامسر، سمت راست3.6*15.1
18کمربندی تنکابن خوبان رزگاه، دید به رامسر، سمت چپ3.6*14.6
19تنکابن چالوس _ الکله، دید از تنکابن به چالوس، سمت راست3.6*14.6
20تنکابن چالوس _ الکله، دید از تنکابن به چالوس، سمت چپ3.6*14.6
21جاده چالوس پل زنگوله ، دید از تهران5*10
22جاده چالوس پل زنگوله ، دید از چالوس5*10
23محور هراز مقابل رستوران شاندیز _ دید از آمل به تهران _ سمت راست
24محور هراز مقابل رستوران شاندیز _ دید از آمل به تهران _ سمت چپ
25نوشهر به نور _ قبل از جنگل سیسنگان منطقه ملکار _ دید به نور _ سمت راست
26نوشهر به نور_ قبل از جنگل سیسنگان منطقه ملکار _ دید به نور _ سمت چپ
27محور رویان به نوشهر _ منطقه امیر رود _ دید از نور به نوشهر _ سمت راست
28محور رویان به نوشهر _ منطقه امیر رود _ دید از نور به نوشهر _ سمت چپ
29نوشهر ، منطقه مزگاه _ دید به نور _ سمت راست
30نوشهر ، منطقه مزگاه _ دید به نور _ سمت چپ
31کمربندی چالوس، منطقه اکبر آباد _ دید از تهران به چالوس _ سمت راست
32کمربندی چالوس، منطقه اکبر آباد _ دید از تهران به چالوس _ سمت چپ
33نور نوشهر؛ منطقه لتینگان _ دید به نور _ سمت راست
34نور نوشهر؛ منطقه لتینگان _ دید به نور _ سمت چپ
35کمربندی چالوس مقابل بهشت رضا _ دید به نوشهر _ سمت راست
36کمربندی چالوس مقابل بهشت رضا _ دید به نوشهر _ سمت چپ
37ورودی عباس آباد روبروی هتل پردیسان _ دید از نشتارود به چالوس _ سمت راست
38ورودی عباس آباد روبروی هتل پردیسان _ دید از نشتارود به چالوس _ سمت چپ
39کمربندی تنکابن قبل از جاده 2000 و 3000 منطقه پلتکله _ دید از نشتارود به تنکابن _ سمت راست
40کمربندی تنکابن قبل از جاده 2000 و 3000 منطقه پلتکله _ دید از نشتارود به تنکابن _ سمت چپ
41جاده هراز منطقه پلور _ دید از شمال به جنوب _ سمت راست
42جاده هراز منطقه پلور _ دید از شمال به جنوب _ سمت چپ
43نور نوشهر ؛ منطقه لتینگان _ دید به نور _ سمت راست
44نور نوشهر ؛ منطقه لتینگان _ دید به نور _ سمت چپ
45کمربندی چالوس مقابل بهشت رضا _ دید به نوشهر _ سمت راست
46بابلسر میدان امام حسین (علی آباد ، دید شرق)3*30
47بابلسر محور دریاکنار(ال سی وایکیکی ، دید غرب)3*30
48بابلسر محور دریاکنار(ال سی وایکیکی ، دید شرق)3*30
49فریدونکنار ـ سرخرود (فرزادشهر ، دید شرق)5*12
50فریدونکنار ـ سرخرود (فرزادشهر ، دید غرب)5*12
51محمود آباد ـ سرخرود (مسکن مهر ، دید شرق)4*25
52محمود آباد ـ سرخرود (مسکن مهر ، دید غرب)4*25
53تهران ـ شمال (هراز ـ جنگل آمل ، دید شمال)5*10
54تهران ـ شمال (هراز ـ جنگل آمل، دید تهران)5*10
55تهران ـ شمال (هراز ـ جنگل آمل ، دید شمال)3*27
56تهران ـ شمال (هراز ـ جنگل آمل، دید تهران)3*27
57تهران ـ شمال (هراز ـ پلیس راه قدیم ، دید شمال)3.2*36
58تهران ـ شمال (هراز ـ پلیس راه قدیم ، دید تهران)3.2*36
59ایزدشهر ـ سالیان (دید شرق)3.8*37
60ایزدشهر ـ سالیان (دید غرب)3.8*37
61نور ـ مرکز شهر (شهرداری ، دید شرق)3*27
62رویان (شهرک فردوس ، دید شرق)3*25
63نور ـ نوشهر (چلندر ، دید غرب)3*30
64نور ـ نوشهر (چلندر ، دید شرق)3*30
65نوشهر ـ امیررود (دید شرق)3.6*36
66نوشهر ـ امیررود (دید غرب)3.6*36
67کمربندی نوشهر ـ چالوس (دید غرب)3*30
68آزادراه تهران ـ شمال (دید شمال )5*12
69چالوس نمک آبرود (هچیرود ـ بازار چین ، دید غرب)5*12
70متل قو (سی سرا ، دید شرق)5*12
71متل قو (شیرینی لیلی ، دید شرق)5*10
72متل قو (شیرینی لیلی ، دید غرب)5*10
73متل قو (برلیان خزر ، دید شرق)5*10
74متل قو (برلیان خزر ، دید غرب)5*10
75متل قو (دهکده شیرین ، دید شرق)5*10
76متل قو (دهکده شیرین ، دید غرب)5*10
77متل قو (اسب چین ، دید شرق)5*12
78متل قو (اسب چین ، دید غرب)5*12
79متل قو (دانانو دید شرق )3*25
80عباس آباد (دادگستری ، دید شرق)3*25
81عباس آباد (دادگستری ، دید غرب)3*25
82عباس آباد (کاظم رود ، دید شرق)5*12
83عباس آباد (کاظم رود ، دید غرب)5*12
84عباس آباد (امرج کال ، دید شرق)3*25
85عباس آباد (امرج کال ، دید غرب)3*25
86نشتارود (مرکز شهر ، دید غرب)5*12
87نشتارود (مرکز شهر ، دید شرق)5*12
88نشتارود (ورودی شهر ، دید شرق)6*12
89نشتارود (ورودی شهر ، دید غرب)6*12
90نشتارود ـ تنکابن (کترا ، دید شرق)3*30
91نشتارود ـ تنکابن (کترا ، دید غرب)3*30
92تنکابن ـ کریم آباد (دید شرق)3*30
93تنکابن ـ کریم آباد (دید غرب)3*30
94شیرود (قبل از امام زاده ، دید شرق)3*30
95شیرود (قبل از امام زاده ، دید غرب)3*30
96شیرود (بعد از امام زاده ، دید شرق)3*30
97شیرود (بعد از امام زاده ، دید غرب)3*30
98کتالم (پلیس راه ،دید شرق)5*12
99کتالم (پلیس راه ،دید غرب)5*12
100رامسر (ورودی شهر از کتالم ، دید شرق)5*12
101رامسر (ورودی شهر از کتالم ، دید غرب)5*12
102رامسر (وسط بلوار مرکز شهر، دید شرق)5*12
103رامسر ـ چابکسر (تله کابین ، دید شرق)5*10
104رامسر ـ چابکسر (تله کابین ، دید غرب)5*10
105رامسر (بعد از تله کابین ، دید شرق)5*10
106رامسر (بعد از تله کابین ، دید غرب)5*10
107ساری قائمشهر هتل نوید دید غرب
108ساری قائمشهر هتل نوید دید شرق
109ساری قائمشهر ارطه دید غرب
110ساری قائمشهر ارطه دید شرق
111ساری قائمشهر فرش ساوین دید غرب
112ساری قائمشهر فرش ساوین دید شرق
113ساری میدان امام جنب بانک ملت سمت چپ
114ساری بلوار آزادی مقابل اداره برق
115ساری امیر مازندرانی مقابل بیمارستان امیر
116ساری بلوار کشاورز نبش کشاورز 53
117ساری خیابان فرهنگ مقابل پست بانک
118ساری خیابان فرهنگ نبش قارن
119ساری میدان شهدا
120چالوس، نمک ابرود، پلیس راه هچیرود، دید شرق
121چالوس، نمک ابرود، پلیس راه هچیرود، دید غرب
122محور تهران شمال، پل سفید6*13
123محور شمال تهران، پل سفید6*13
124محور شیرگاه قائمشهر6*12
125محور قائمشهر شیرگاه6*12
126محور تهران شمال هراز، ورودی آمل3.5*35
127محور شمال تهران هراز، ورودی آمل3.5*35
128محور تهران_شمال، بعد از تونل کندوان5*12
129محور تهران_شمال، قبل از تونل کندوان5*12
130آمل_بابل، منطقه صنعتی دابودشت3*33
131بابل_آمل، منطقه صنعتی دابودشت3*33
132بابل_بابلسر_هادی شهر5*12
133بابلسر_بابل_هادی شهر5*12
134بابل، شهربازی پردیس، دید غرب3*30
135بابل، شهربازی پردیس، دید شرغ3*30
136قائمشهر_بابلسر،سنگتاب3*22
137بابلسر _ قائمشهر ، سنگتاب3*22
138نکا_بهشهر،دانشگاه آزاد4*22
139بهشهر_ نکا ،دانشگاه آزاد4*22
140ساری نکا بادله3.5*30
141نکا ساری بادله3.5*30
142جویبار_ساری5*15
143ساری _ جویبار5*10
144بابلسر محور دریاکنار3*30
145فریدون کنار، بعد از بازار ماهی، دید شرق5*12
146فریدون کنار، بعد از بازار ماهی، دید غرب5*12
147سروخرود دریاسر3*32
148محمود آباد،مسکن مهر، دید غرب4*25
149محمود آباد،مسکن مهر، دید شرق4*25
150بابل بابلسر امیر کلا5*10
151ابلسر بابل بامیر کلا5*10
152محمود آباد آمل گالشپل3*32
153آمل محمود آباد گالشپل3*32
154نور_شهداری3*28
155نور_پاساژ دی15*12
156رویان_شهرک فردوس،دید شرق3*30
157رویان_شهرک فردوس،دید غرب3*30
158نوشهر_امیررود، دید غرب3.6*35
159نوشهر_امیررود، دید شرق3.6*35
160چالوس یاسر زندی، دید به غرب8*12
161چالوس یاسر زندی، دید به شرق8*12
162محدوده چالوس نمک آبرود هچیرود_بازار چین6*12
163متل قو، دید به غرب5*12
164متل قو، دید به شرق5*12
165عباس آباد، دید به غرب3*28
166عباس آباد، دید به شرق3*28
167نشتارود کترا3*30
168نشتارود مرکز شهر دید غرب6*12
169نور_ ایزدشهر سالیان3*30
170ایزدشهر نور_ سالیان3*30
171رامسر_تنکابن، دید به شرق5*12
172رامسر_تنکابن، دید به غرب5*12
173بابلسر_ساری، آبسکر
174نکا_ساری، ایران خودرو
175محور هراز پلیس راه ، دید شمال
176محور هراز پلیس راه ، دید شمال
177نکا_بهشهر، کلت
178گلوگاه اکبر جوجه، دید به گلوگاه5*12
179گلوگاه اکبر جوجه، دید به بهشهر5*12
180جویبار، میدان کشتی
181بابل_امیر کلا، دید شرق
182بابل_امیر کلا، دید غرب
183بابل_چماز کلا
184بابلسر،میدان امام حسین
185آمل_بابل،دابودشت،عرب خلیل3*33
186بابل_آمل ،دابودشت،عرب خلیل3*33
187نکا_بهشهر4*22
188ساری_نکا، شهید سلیمانی3*25
189دابودشت، مرکز برنج ، درد غرب5*12
190دابودشت، مرکز برنج ، درد شرق5*12
191کندوان، کانکس مرزن آباد، دید شمال5*12
192هچیرود، پلیس راه، دید شرق5*12
193هچیرود، پلیس راه، دید غرب5*12
194هچیرود، سرد آبرود، دید شرق6*13
195دابودشت، شهداری، دید غرب6*12
196تهران شمال محور هراز رزکه، دید به تهران3*27
197آمل_بابل، حسین آباد، دید بابل3*33
198بابلسر، فریدونکنار، محور دریاکنار، درب دوم دریاکنار، دید شرق3*30
199امیر کلا، بابل_بابلسر، دید شرق، سید محله5*10
جهت دریافت مشاوره برای کمپین های تبلیغاتی
با کارشناسان گروه اقتصادی آراد تماس بگیرید

چرا رزرو تابلو تبلیغاتی در مازندران ؟

تابلو تبلیغاتی در مازندران گزینه ی برجسته ای برای تبلیغات محیطی می باشد. صنعت گردشگری در استان مازندران، به دلیل وجود طبیعت بکر و مفرح ساحلی، دشتی، جنگلی و کوهستانی به‌صورت چشمگیری توسعه داشته است. این شرایط بستر مناسبی در جهت بازدهی بالای تبلیغات محیطی مازندران را فراهم کرده است.

01

تراکم جمعیت
بالا

مازندران با جمعیت بر 3.5 میلیون نفر، هفتمین شهر پرجمعیت و با مساحت حدودی 24 هزار هکتار هجدهمین شهر بزرگ و پرتراکم ایران محسوب می‌شود. تبلیغات در مکان های داخل شهر و پر رفت و آمد مازندران می‌تواند کسب و کار شما را به بهترین شکل ممکن به مردم ارائه کند. تبلیغات محیطی نه تنها در ساری بلکه در کل استان مازندران برای انواع مشاغل محبوب و مفید است. بسیاری از هموطنان در تعطیلات به سمت شهرهای مازندران راهی می‌شوند که همین موضوع رقابت بالایی بین برندهای مختلف برای رزرو بیلبورد مازندران را به وجود آورده است.

02

پتانسیل تبلیغات محیطی
در مازندران

مازندران دارای مرز دریایی و امتیاز حمل و نقل بین المللی با کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان است. ارتباط مازندران با کلانشهر تهران و وجود بنادر بین المللی در این استان باعث رفت و آمد مدیران، تاجران، صادرکننده‌ها، وارد کننده‌ها، و صاحبان انواع کسب‌وکار سهم قابل توجهی از ترافیک منطقه را به خود اختصاص داده است. همین مزیت تأثیر سرمایه گذاری تبلیغات در مازندران را دو چندان کرده، زیرا دیده شدن تبلیغات هر برند و کسب‌و‌کاری بین مدیران، تاجران و عموم مردم باعث افزایش هر چه بیشتر آگاهی از برند است.

03

امتیازات تبلیغات
محیطی در مازندران

یکی از مهم‌ترین ابزارهای برندسازی برای صاحبان کسب‌و کار، تبلیغات محیطی است. اجرای کمپین های تبلیغاتی می تواند به‌صورت طولانی مدت و گسترده باعث افزایش آگاهی از برند شود طرح منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران، در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور با اتصال سه‌ گانه بندرهای امیرآباد، بهشهر، فریدون‌کنار و نوشهر پیشنهاد شده است. در منطقه آزاد اقتصادی مزایای بیشتری برای تجارت فراهم می‌شود و رونق کسب و کار تجاری در این نواحی زیاد است.همین مزیت باعث اهمیت اکران بیلبورد های تبلیغاتی در مازندران می شود.

تاثیر اجاره بیلبورد در مازندران

با یک سرچ ساده در اینترنت متوجه محبوبیت جاده های شمال برای رزرو بیلبورد خواهید شد، که دلیل آن مسافرخیز بودن دائمی مازندران و طبیعتا تقاضای بالای برندها و کسب و کارها برای اجاره بیلبورد در مازندران می‌باشد. شرکت تبلیغات محیطی آراد با بیش از 1500 رسانه فعال نه فقط در مازندران بلکه در کل کشور همراه شما خواهد بود.

تبلیغات در مکان های داخل شهر و پر رفت و آمد مازندران می‌تواند کسب و کار شما را به بهترین شکل ممکن به مردم ارائه کند. با تبلیغات محیطی شما میتوانید نه تنها در ساری بلکه در کل استان مازندران برای کسب و کار و صنعت خود محبوبیت و برندینگ انجام دهید.

شرکتی که بخاطر صرفه جویی در هزینه ها، تبلیغات خود را متوقف می کند. مانند کسی است که برای صرفه جویی در وقت ساعتش را متوقف کند.

هنری فورد

چرا تبلیغات محیطی در مازندران (ساری) موثر است ؟

یکی از مهم‌ترین ابزارهای برندسازی برای صاحبان کسب‌ و کار، تبلیغات محیطی است. اجرای کمپین‌های تبلیغاتی به وسیله شرکت های تبلیغاتی در مازندران می‌تواند به‌ صورت طولانی مدت و گسترده باعث ابعاد و موقعیت رسانه در تعیین قیمت بیلبورد های تبلیغاتی مازندران تأثیر بسزایی داشته باشد. مازندران در زمان‌های مختلف دارای پتانسیل های متفاوتی است که اگر شما بتوانید از این پتانسیل‌ها در داخل شهر و همچنین تبلیغات جاده ای استفاده‌‌ درست داشته باشید، می‌توانید نتیجۀ اثربخش آن را ببینید. نتیجه ای که ممکن است فراتر از حد تصور شما باشد.

آراد زرین صاحب رسانه تبلیغاتی در سطح کشور

از آنجایی که انتخاب صحیح بازار هدف یکی از فاکتور های اساسی و مهم در بازدهی تبلیغات است، انتخاب ساری (مازندران) در کمپین های تبلیغاتی باعث پوشش دهی اقشار مختلف مردم و دستیابی به نتایج عالی تبلیغاتی می‌شود. جهت آشنایی با مزایای تبلیغات محیطی در سایر شهرها صفحات زیر را مطالعه نمایید.

آشنایی با تبلیغات اصولی با بیشترین بازدهی

با افزودن به دانش و علم تبلیغات محیطی، می توانید اقدام به راه اندازی کمپین تبلیغات بیلبوردی خود نمایید. برای مطالعه بیشتر به صفحه دانشکده آراد مراجعه نمایید.

01

بیلبورد چیست؟

یکی از موثرترین روش های تبلیغاتی، بیلبورد است. چون بیلبورد های تبلیغاتی در مناطق شلوغ قرار دارند و در مقایسه با سایر روش های تبلیغاتی بیشترین تعداد بازدید و برداشت را کسب می‌کنند. پیام تبلیغاتی فقط در حد چند کلمه کوتاه بر روی بیلبوردها طراحی می شود.

اطلاعات بیشتر

02

رزرو بیلبورد

هر کسب‌و‌کاری برای موفقیت نیاز به جذب مشتری دارد. بازاریابی، مراحلی را که کسب‌وکارها برای جذب و حفظ مشتریان می‌گذرانند را توصیف می‌کند که شامل داشتن تبلیغاتی است که آگاهی مصرف‌کننده را در مورد محصولات و خدمات افزایش می‌دهد.

اطلاعات بیشتر

03

کمپین تبلیغات محیطی

در کمپین‌های تبلیغات محیطی در صورت استفاده مؤثراز ابزارها یا پیام‌های ارتباطی، انتخاب زمان و مکان‌های مناسب برای تبلیغ کسب و کار و تجارت شما می توانند آگاهی، علاقه و همچنین تمایل مشتریان بالقوه به محصولات یا خدمات شما را افزایش می‌دهند.

اطلاعات بیشتر

قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی در مازندران (ساری)

تبلیغات محیطی در استان مازندران به عوامل متعددی مانند مساحت، فصل، مکان بیلبورد و ترافیک منطقه بستگی دارد. هر چند این استان جزء آن دسته از مناطقی است که مسافرین همواره در حال رفت و آمد به آنجا هستند و همین موضوع بر قیمت بیلبوردها در مازندران تأثیر می گذارد. شرکت تبلیغاتی آراد به دلیل بهره مندی از انواع بیلبوردها افتخار همکاری با مطرح ترین برندهای کشور را داشته است. همچنین با اجاره انواع بیلبورد درمکان های مختلف سعی کرده این بستر تبلیغاتی را برای تمامی مشاغل با هر هدف و بودجه ای فراهم کند. بیلبوردهای مازندران با توجه به اندازه و موقعیت مکانی خود دارای قیمت های متفاوتی هستند.

تنها ابزار موفقیت که به یقین به آن نیاز دارید، صرف نظر از این که کارتان چیست این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و به ارائه خدمات بپردازید.

آگ ماندینو

مکان های مناسب بیلبورد در مازندران (ساری)

قله دماوند مرتفع‌ترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه در مازندران و در شهرستان آمل قرار دارد که سالانه کوهنوردان زیادی اعم از داخلی و خارجی برای فتح این قله به مازندران سفر می کنند. با اجاره تابلو تبلیغاتی در مازندران در محورهای مواصلاتی به این مسیر می توانید از تبلیغات محیطی در این مسیر بهره مند شوید.
 • غار آبی دانیال
 • دره سه هزار
 • جنگل دو هزار
 • جاده چالوس
 • پارک جنگلی نمک آب رود
 • جنگل دالخانی
 • تله کابین
 • سواحل رامسر و …

آشنایی با سایر شهرهای مازندران برای اجاره و رزرو بیلبورد

برای تاثیر بیشتر تبلیغات شهرهای همجوار با مرکز استان مازندران را نباید دست کم گرفت. این شهرهای مهم عبارتند از:

 • رزرو بیلبورد در آمل
 • رزرو بیلبورد در بابل
 • رزرو بیلبورد در بابلسر
 • رزرو بیلبورد در بهشهر
 • رزرو بیلبورد در جویبار
 • رزرو بیلبورد در چالوس
 • رزرو بیلبورد در کلاردشت
 • رزرو بیلبورد در رامسر
 • رزرو بیلبورد در ساری
 • رزرو بیلبورد در سوادکوه
 • رزرو بیلبورد در سیمرغ
 • رزرو بیلبورد در تنکابن
 • رزرو بیلبورد در عباس آباد
 • رزرو بیلبورد در فرویدونکار
 • رزرو بیلبورد در قائم شهر
 • رزرو بیلبورد در گلوگاه
 • رزرو بیلبورد در محمود آباد
 • رزرو بیلبورد در میان دورود
 • رزرو بیلبورد در نکا
 • رزرو بیلبورد در نوشهر
 • رزرو بیلبورد در نور

ارزش های همکاری با آراد زرین خلیج فارس

کارشناسان حرفه ای هلدینگ آراد با بیش از 25 سال تجربه، مجری تبلیغات محیطی گسترده در سراسر ایران بوده‌اند. اجرای کمپین های تبلیغاتی برندهای مطرح، تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست.

01

مشاوره تبلیغاتی نسبت به نوع کسب و کار

02

نوشتن کمپین تبلیغاتی نسبت به بوجه اختصاص داده شده

03

سناریو نویسی و پیاده سازی آن در طرح های بیلبورد

04

اجرا و گزارش اکران به صورت هفتگی

چه ویژگی هایی آراد زرین را متمایز می کند؟

شرکت آراد زرین، با اختلاف یکی از متفاوت ترین و بهترین شرکت های تبلیغات محیطی می باشد. با توجه به مواردی که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد، تفاوت سطح ما با سایر رقبا را ملاحظه خواهید کرد.

01

قیمت واقع بینانه

آراد زرین، صاحب رسانه در سراسر کشوراست و با بیش از 2500 تابلو تبلیغاتی آماده ارائه کمپین های تبلیغاتی در سراسر کشور می‌باشد.
کمپین‌های تبلیغاتی برای برندسازی
بهتر و معرفی کسب و کار بسیار
سودمند و به‌صرفه هستند.

02

امکان تهاتر به ازای تبلیغات

تهاتر، روش داد و ستد خدمات یا کالا بین دو یا چند شریک تجاری، بدون استفاده از پول ( یا هرچیزی مربوط به پول مانند کارت اعتباری یا چک) است. صاحبان کسب و کار بدون پرداخت ریالی می‌توانند به دیده شدن کسب و کار و فرآیند برندسازی خود کمک کنند.

03

کاملا بدون واسطه

ما امکان خرید بیلبورد به طور مستقیم و بدون واسطه را برای صاحبان کسب و کارها و برندها فراهم ساخته ایم. این کار باعث حذف هزینه‌های اضافی می‌شود و این هزینه‌ها می‌توانند صرف تبلیغات بیشتر و بهتر و ماندگاری شما در ذهن مخاطب شوند.

04

وجود مشاوران و کارشناسان مجرب

مشاوران و کارشناسان مجرب آراد زرین، هر زمان آماده هستند که با پیشنهاد کمپین‌های تبلیغاتی مختلف، به شما کمک کنند بهترین تصمیم را برای پیشرفت و رونق کسب و کار خود بگیرید.

04

وجود مشاوران و کارشناسان مجرب

مشاوران و کارشناسان مجرب آراد زرین، هر زمان آماده هستند که با پیشنهاد کمپین‌های تبلیغاتی مختلف، به شما کمک کنند بهترین تصمیم را برای پیشرفت و رونق کسب و کار خود بگیرید.

05

بهترین‌ و مناسب‌ترین قیمت بیلبورد

آراد زرین، تنها شرکتی است که بدون حضور در مزایده‌های شهرداری، صاحب بیلبورد است. این مجموعه سازنده پل عابر پیاده است و به‌صورت کاملا مستقل تبلیغات محیطی(بیلبورد و عرشه پل) ارائه می‌دهد، حتی ارزانتر از شهرداری!

افتخار همکاری با برندهای معتبر

سوالات متداول

برخی از سوالاتی که ممکن است در مراحل مختلف رزرو بیلبورد با آن مواجه شوید را مطالعه نمایید.

چگونه در مازندران بیلبورد اجاره کنیم؟
جهت رزرو بیلبورد آنلاین در شمال کشور و همچنین مشاوره و رزرو بیلبورد در مازندران (ساری) با شماره 09128356802 تماس بگیرید.
چرا سرمایه گذار تبلیغاتی در مازندران؟
یکی از مهم‌ترین ابزارهای برندسازی برای صاحبان کسب‌و کار، تبلیغات محیطی است. اجرای کمپین های تبلیغاتی می تواند به‌صورت طولانی مدت و گسترده باعث افزایش آگاهی از برند شود طرح منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران، در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور با اتصال سه‌ گانه بندرهای امیرآباد، بهشهر، فریدون‌کنار و نوشهر پیشنهاد شده است. در منطقه آزاد اقتصادی مزایای بیشتری برای تجارت فراهم می‌شود و رونق کسب و کار تجاری در این نواحی زیاد است.همین مزیت باعث اهمیت اکران بیلبورد های تبلیغاتی در مازندران می شود.
چرا تبلیغات محیطی در مازندران؟
اجاره و رزرو بیلبورد مازندران، به دلیل آب و هوا و موقعیت جغرافیایی خاص خود مورد توجه گردشگران قابل توجهی در زمان‌های مختلف سال است. این خصوصیات، این شهر را به شهری تبدیل کرده است که مورد علاقه کسب و کارهای کوچک و بزرگ، برای اجرای تبلیغات محیطی است. اگر بتوانید تبلیغات محیطی در مازندران را اصولی و درست اجرا کنید، می‌توانید نتایج قابل توجه آن را ببینید. اگر به صورت اصولی و هدفمند، تمایل به انجام تبلیغات محیطی در استان مازندران (ساری) به خصوص اجاره بیلبورد در این شهر را دارید بهتر است کمپین تبلیغات بیلبوردی خود را همراه به کارشناسان مجرب هلدینگ آراد بسپارید، در غیر این صورت ممکن است به اهداف و شاخص های کلیدی خود دست پیدا نکنید
قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی در مازندران
تبلیغات محیطی در استان مازندران به عوامل متعددی مانند مساحت، فصل، مکان بیلبورد و ترافیک منطقه بستگی دارد. هر چند این استان جزء آن دسته از مناطقی است که مسافرین همواره در حال رفت و آمد به آنجا هستند و همین موضوع بر قیمت بیلبوردها در مازندران تأثیر می گذارد. شرکت تبلیغاتی آراد به دلیل بهره مندی از انواع بیلبوردها افتخار همکاری با مطرح ترین برندهای کشور را داشته است. همچنین با اجاره انواع بیلبورد درمکان های مختلف سعی کرده این بستر تبلیغاتی را برای تمامی مشاغل با هر هدف و بودجه ای فراهم کند. بیلبوردهای اهواز با توجه به اندازه و موقعیت مکانی خود دارای قیمت های متفاوتی هستند.

جهت مشاوره و رزرو بیلبورد در مازندران (ساری) و سراسر کشور با شماره 09128356802 تماس بگیرید.

تعرفه بیلبورد خوزستان

لیست بیلبورد مازندران

هزینه بیلبورد در مازندران

قیمت بیلبورد مازندران

هزینه تابلو تبلیغاتی مازندران

اجاره و رزرو عرشه پل مازندران

تبلیغ پل هوایی مازندران

28 دیدگاه دربارهٔ «اجاره و رزرو بیلبورد در مازندران + لیست تابلوهای تبلیغاتی»

 1. مهمترین فایده تبلیغات محیطی در مازندران و تاثیرآن بر مخاطبان چیست؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در مازندران با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

 2. ارسلان کرباسی

  سلام
  کدام یکی از شهر های استان مازندران برای تبلیغات محیطی در مازندران مناسب تر است ؟

  1. سلام و وقت بخیر
   برای فهمیدن اینکه کدام شهر استان مازندران برای تبلیغات محیطی مناسب تر است شما می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  1. سلام
   برای رزرو بیلبورد مازندران می‌توانید از بخش تماس با ما اقدام به رزرو بیلبورد مورد نظر خود کنید.

  1. سلام
   برای اطلاع از بهترین مکان ها برای رزرو بیلبورد مازندران می‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خود را مطرح کنید.
   اگر به فکر شناخته تر شدن برند خود هستید پیشنهاد می‌کنم سری به صفحه اجاره بیلبورد تبریز بزنید

  1. سلام
   برای اطلاع از قیمت بیلبورد مازندران می‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و وسوالات خود را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید

 3. قیمت بیلبورد مازندران نسبت به قیمت بیلبورد دیگر استان ها چطوره؟
  و رزرو بیلبورد کدام استان بصرفه تر است؟

  1. سلام
   برای اطلاع از قیمت بیلبورد مازندران و مقایسه آن با قیمت بیلبورد های دیگر استان ها می ‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خود را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید.

  1. سلام
   برای اطلاع از تفاوت میان بیلبورد در مازندران و شهر های دیگر شما می‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و از این مورد اطلاع پیدا کنید.
   پاینده و پیروز باشید.

 4. سلام میخواستم بدونم هزینه اجاره بیلبورد مازندران نسبت به سال قبل چقدر تغییر کرده؟

  1. سلام و وقت بخیر
   شما می‌توانید برای اطلاع از میزان تغییر هزینه اجاره بیلبورد مازندران نسبت به سال قبل از طریق بخش تماس با ما یا شماره 09128356802 با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوال خود را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید.

  1. سلام وقت بخیر
   شما می توانید جهت اطلاعات دقیق‌تر، از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. همچنین برای مشاهده بیلبوردهای تهران به لینک زیر مراجعه نمایید:
   لیست بیلبوردهای تهران

 5. مهندس محمدی

  عرض ادب
  لطف میکنید لیست بیلبوردهای منتهی به مازندران رو به ایمیل بنده ارسال بفرمایید. بنده در زمینه اجاره منزل در مازندران فعالیت میکنم. امکان اکران بیلبورد برای تبلیغ اجاره منزل در ساری و کلا مازندران وجود داره؟

  1. سلام و درود بر شما دوست عزیز
   برای کسب اطلاعات مورد نظرتان میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

  1. سلام و عرض ادب
   تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد نقش مهمی در اطلاع رسانی عمومی و آشنایی با یک برند و محصول دارد. شما با توجه به نوع محصول و بازار هدف بهتر است بهترین مکان را انتخاب نمایید. در این راستا میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

 6. سلام
  هزینه اجاره بیلبورد در مازندران در مکان هاین های پر ترافیک برای سال جدید چگونه است؟ شرایط پرداخت به چه صورت است؟

  1. سلام و درود بر شما
   مجموعه ما برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها امکان تهاتر را ایجاد کرده است که بدون نیاز به نقدینگی، تبلیغات محیطی و رسانه ای برای کسب و کار شما را فراهم نموده است. همچنین برای کسب اطلاعات مورد نظر و استعلام قیمت تابلو تبلیغاتی در مازندران میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. با تشکر

 7. آقای عرفانی

  سلام
  هزینه اجاره بیلبورد در مازندران در مکان های پر ترافیک برای سال جدید چگونه است؟ شرایط پرداخت به چه صورت است؟

  1. سلام و درود بر شما
   مجموعه ما برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها امکان تهاتر را ایجاد کرده است که بدون پرداخت ریالی بتوانند اقدام به تبلیغات محیطی و رزرو بیلبورد نمایند. همچنین برای کسب اطلاعات مورد نظر و استعلام قیمت تابلو تبلیغاتی در مازندران میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. با تشکر

  1. با عرض سلام و ادب
   برای کسب اطلاعات مورد نظرتان میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. پس از انجام مشاوره، لیست تابلوهای درخواستی برای اجاره بیلبورد مازندران همراه با قیمت و ابعاد و لوکیشن در اختیار شما قرار خواهد گرفت. تشکر از توجه شما

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3.3/5 - (1155 امتیاز)

مشاوران همراه شما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

۶۸۰۲ ۸۳۵ ۰۹۱۲

info@aradholding.com

لورم ایپسوم متن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان