کلینیک تخصصی تبلیغات محیطی

این کلینیک تخصصی ( بیلبورد های تبلیغاتی ) طی توافق با گروه صنعتی سازه سازان ( تولید کننده پل های عابر پیاده ) به عنوان بزرگترین صاحب رسانه تبلیغات محیطی در سراسر کشور با بیش از 750 تابلو بدون واسطه در حال فعالیت می باشد.

کلینیک تخصصی تبلیغات محیطی

این کلینیک تخصصی ( بیلبورد های تبلیغاتی ) طی توافق با گروه صنعتی سازه سازان ( تولید کننده پل های عابر پیاده ) به عنوان بزرگترین صاحب رسانه تبلیغات محیطی در سراسر کشور با بیش از 750 تابلو بدون واسطه در حال فعالیت می باشد.

گروه صنعتی سازه سازان

این مجموعه صنعتی یکی از شرکت های گروه اقتصادی بوده که به صورت حرفه ایی تولید پل های عابر پیاده در کشور را به سفارش کلینیک آراد طراحی، تولید و نصب می نماید. این اتفاق باعث گردیده مجموعه تبلیغاتی آراد را از دیگر رقبای خود متمایز نماید.

  • در اختیار گرفتن قیمت مناسب تر رسانه نسبت به دیگر شرکت های تبلیغاتی صاحب رسانه
  • ارائه خدمات به مشتریان خود در سراسر کشور بدون واسطه با قیمت مناسب تر به دیگر شرکت ها

گروه صنعتی سازه سازان

این مجموعه صنعتی یکی از شرکت های گروه اقتصادی بوده که به صورت حرفه ایی تولید پل های عابر پیاده در کشور را به سفارش کلینیک آراد طراحی، تولید و نصب می نماید. این اتفاق باعث گردیده مجموعه تبلیغاتی آراد را از دیگر رقبای خود متمایز نماید. 

  • در اختیار گرفتن قیمت مناسب تر رسانه نسبت به دیگر شرکت های تبلیغاتی صاحب رسانه 
  • ارائه خدمات به مشتریان خود در سراسر کشور بدون واسطه با قیمت مناسب تر به دیگر شرکت ها 

این شرکت ساختمانی به دلیل توافق با کلینیک تبلیغات محیطی آراد تمام مصالح ساختمانی را تهاتر کرده و در پروژه های انبوه سازی بصورت صد در صد تهاتر سرمایه گذاری میکند.

این شرکت ساختمانی به دلیل توافق با کلینیک تبلیغات محیطی آراد تمام مصالح ساختمانی را تهاتر کرده و در پروژه های انبوه سازی بصورت صد در صد تهاتر سرمایه گذاری میکند.