هلدینگ آراد

گروه شرکت های اقتصادی

آراد

کلینیک تخصصی تبلیغات محیطی

آراد زرین

این کلینیک تخصصی ( بیلبورد های تبلیغاتی ) طی توافق با گروه صنعتی سازه سازان ( تولید کننده پل های عابر پیاده ) به عنوان بزرگترین صاحب رسانه تبلیغات محیطی در سراسر کشور با بیش از 750 تابلو بدون واسطه در حال فعالیت می باشد.

گروه صنعتی

سازه سازان

این مجموعه صنعتی یکی از شرکت های گروه اقتصادی بوده که به صورت حرفه ایی تولید پل های عابر پیاده در کشور را به سفارش کلینیک آراد طراحی، تولید و نصب می نماید.

شرکت ساختمانی

فاتح قشم

این شرکت ساختمانی به دلیل توافق با کلینیک تبلیغات محیطی آراد تمام مصالح ساختمانی را تهاتر کرده و در پروژه های انبوه سازی بصورت صد در صد تهاتر سرمایه گذاری میکند.