نتایج بیشتر

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
گروه اقتصادی آراد

آراد زریـــن

مجهز ترین آژانس تبلیغات محیطی کشور

آراد زرین به‌عنوان یک شرکت تبلیغات محیطی، این امکان را برای کسب‌وکار شما فراهم می‌کند که از طریق اجاره بیلبورد، برند خود را ماندگار کنید. اگر مشتریان بالقوه شما ندانند که کسب‌وکار شما وجود دارد، حتی با بهترین تاکتیک‌های فروش در جهان هم شکست خواهید خورد. در این راستا ابزار قدرتمند تبلیغات محیطی(بیلبورد)، می‌تواند به شما جهت اطلاع رسانی در مورد محصولات و خدمات، جذب مشتری و ایجاد اعتماد مشتری کمک کند. شرکت تبلیغات محیطی آراد با ارائه بیلبورد در بهترین نقاط اصفهان آماده همراهی شما در مسیر رشد و گسترش کسب و کارتان می باشد .

قیمت اجاره بیلبورد اصفهان + تبلیغات محیطی در اصفهان
(لیست بیلبوردهای اصفهان)

پیشنهاد می گردد

قبل از هر تصمیمی صحبت‌های کارشناسان ما را بشنوید

لیست بیلبوردهای تبلیغاتی اصفهان

ردیفموقعیت مکانی بیلبوردمتراژ
1بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید از سیتی سنتر _سمت راست38 مترمربع
2بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید از سیتی سنتر _سمت چپ36 مترمربع
3بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید به سیتی سنتر _سمت راست36 مترمربع
4بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید به سیتی سنتر _سمت چپ38 مترمربع
5اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید از اصفهان _ سمت راست 50 مترمربع
6اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید از اصفهان _ سمت چپ48 مترمربع
7اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید به اصفهان _ سمت راست42 مترمربع
8اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید به اصفهان _ سمت چپ44 مترمربع
9شهر بازی رویاها _ دید از خیابان جی _ سمت راست40 مترمربع
10شهر بازی رویاها _ دید از خیابان جی _ سمت چپ40 مترمربع
11شهر بازی رویاها _ دید به خیابان جی _ سمت راست40 مترمربع
12شهر بازی رویاها _ دید به خیابان جی _ سمت چپ40 مترمربع
13اتوبان فرودگاه ــ منطقه حصه مقابل پارک _ دید از میدان الله _ سمت راست 40 مترمربع
14اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید از میدان الله _ سمت چپ40 مترمربع
15اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید به میدان الله _ سمت راست40 مترمربع
16اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید به میدان الله _ سمت چپ40 مترمربع
17اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید از میدان الله _ سمت راست40 مترمربع
18اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید از میدان الله _ سمت چپ40 مترمربع
19اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید به میدان الله _ سمت راست40 مترمربع
20اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید به میدان الله _ سمت چپ40 مترمربع
21اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر رفت _ سمت راست40 مترمربع
22اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر رفت _ سمت چپ40 مترمربع
23اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر برگشت _ سمت راست40 مترمربع
24اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر برگشت _ سمت چپ40 مترمربع
25اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت راست40 مترمربع
26اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت چپ40 مترمربع
27اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _ سمت راست40 مترمربع
28اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _ سمت چپ40 مترمربع
29اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت راست 40 مترمربع
30اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت چپ40 مترمربع
31اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر خروجی_ دید به اصفهان _سمت راست40 مترمربع
32اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _سمت چپ 40 مترمربع
33اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان ، مسیر ورودی_دید از اصفهان_سمت راست 40 مترمربع
34اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان_سمت چپ40 مترمربع
35اتوبان فرودگاه_منطقه قهجاورستان، مسیر خروجی_دید به اصفهان_سمت راست40 مترمربع
36اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان، مسیر خروجی_دید به اصفهان_سمت چپ40 مترمربع
37منطقه توریستی و گردشگری باغ بهادران _ دید از اصفهان42 مترمربع
38منطقه توریستی و گردشگری باغ بهادران _ دید به اصفهان42 مترمربع
39بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ سمت راست 52 مترمربع
40بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ وسط52 مترمربع
41بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ سمت چپ52 مترمربع
42بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ سمت راست40 مترمربع
43بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ وسط40 مترمربع
44بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ سمت چپ40 مترمربع
45اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید از خیابان کشاورز _ سمت راست 45,5 مترمربع
46اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید از خیابان کشاورز _ سمت چپ47,3 مترمربع
47اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید به خیابان کشاورز _ سمت راست52,5 مترمربع
48اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید به خیابان کشاورز _ سمت چپ50,8 مترمربع
49اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید از ترمینال کاوه _ سمت راست52,5 مترمربع
50اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید از ترمینال کاوه _ سمت چپ50,8 مترمربع
51اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید به ترمینال کاوه _ سمت راست52,5 مترمربع
52اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید به ترمینال کاوه _ سمت چپ50,8 مترمربع
53بزرگراه شهید اردستانی حدفاصل میدان الله و ورودی بزرگراه آقابابایی مقابل بازار کوثر مسیر غرب به شرق35 مترمربع
54خیابان جی حدفاصل بزرگراه آقابابایی و ترمینال جی روبروی خیابان نیرو مسیرشرق به غرب40 مترمربع
55خیابان جی حدفاصل بزرگراه آقابابایی و ترمینال جی روبروی خیابان نیرو مسیرغرب به شرق40 مترمربع
56خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی - مسیر غرب به شرق - خروجی شهر48 مترمربع
57خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی -مسیر شرق به غرب - ورودی شهر48 مترمربع
58خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی - دید از شهرک صنعتی جی48 مترمربع
59خیابان جی حدفاصل میدان خوراسگان و میدان ارغوانیه - مسیر غرب به شرق36 مترمربع
60خیابان جی حدفاصل میدان خوراسگان و میدان ارغوانیه - مسیر شرق به غرب36 مترمربع
61خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر غرب به شرق40 مترمربع
62خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر غرب به شرق40 مترمربع
63خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر شرق به غرب40 مترمربع
64خیابان جی شرقی- حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر شرق به غرب40 مترمربع
65خیابان جی مقابل خیابان سروستان مسیر شرق به غرب32 مترمربع
66خیابان جی مقابل خیابان سروستان مسیر غرب به شرق32 مترمربع
67خیابان پروین حدفاصل چهارراه دشتستان و صباحی روبروی خیابان میرزا نصیر مسیر شمال به جنوب48 مترمربع
68خیابان پروین حدفاصل چهارراه دشتستان و صباحی روبروی خیابان میرزا نصیر مسیر جنوب به شمال48 مترمربع
69میدان الله ابتدای خیابان پروین18 مترمربع
70خیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 15 مسیر جنوب به شمال36 مترمربع
71خیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 15 مسیر شمال به جنوب36 مترمربع
72خیابان کاوه حد فاصل پل چمران و پل 20 آبان روبروی مدرسه سادات مسیر شمال به جنوب24,5 مترمربع
73بلوار کاوه حدفاصل سه راه ملکشهر و جابرانصاری به سمت ترمینال کاوه مسیر شمال به جنوب- ورودی شهر45 مترمربع
74بلوار کاوه حدفاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملکشهر دید از چهارراه جابر انصاری مسیرجنوب به شمال-خروجی شه36 مترمربع
75بلوار کاوه مقابل ترمینال کاوه مسیر جنوب به شمال52,5 مترمربع
76بلوار کاوه مقابل خیابان غرضی ورودی شهر مسیر شمال به جنوب43,2 مترمربع
77بزرگراه چمران- روبروی خیابان محمدطاهر مسیر شرق به غرب22,5 مترمربع
78بزرگراه چمران- قبل از پل چمران - مقابل خیابان اشراق مسیر شرق به غرب32 مترمربع
79بزرگراه چمران مقابل خیابان آل محمد28 مترمربع
80بلوار ارغوانیه به سمت خیابان جی مسیر جنوب به شمال24 مترمربع
81بلوار ارغوانیه بسمت خیابان مشتاق دوم مسیر شمال به جنوب1 (سمت چپ)24 مترمربع
82بلوار ارغوانیه بسمت خیابان مشتاق دوم مسیر شمال به جنوب2 (سمت راست)24 مترمربع
83خیابان مشتاق دوم مقابل مجتمع مسکونی پزشکان دید از پل شهرستان مسیر غرب به شرق30 مترمربع
84خیابان مشتاق دوم مقابل مجتمع مسکونی پزشکان به سمت پل شهرستان مسیر شرق به غرب32 مترمربع
85بلوار اشرفی اصفهانی(کهندژ) دید از میدان رهنان مسیرغرب به شرق36 مترمربع
86بلوار اشرفی اصفهانی(کهندژ) بسمت میدان رهنان مسیرشرق به غرب36 مترمربع
87میدان احمدآباد ابتدای خیابان سروش دید از میدان احمدآباد -مسیر جنوب به شمال32 مترمربع
88بلوار کشاورز مقابل خیابان باغ فردوس-مسیر شرق به غرب35 مترمربع
89تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز دید از اتوبان ذوب آهن-3مسیر غرب به شرق48 مترمربع
90تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز به سمت کوه صفه -2مسیر شمال به جنوب48 مترمربع
91تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز دید از کوه صفه -1مسیرجنوب به شمال48 مترمربع
92تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی- مسیر شرق به غرب دید از کوه صفه152 مترمربع
93تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی-مسیر غرب به شرق به سمت کوه صفه248 مترمربع
94تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی- مسیر شمال به جنوب(3دید از بزرگراه شهید میثمی) 48 مترمربع
95کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه140 مترمربع
96کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه240 مترمربع
97کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه340 مترمربع
98کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه440 مترمربع
99کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر شمال به جنوب وجه140 مترمربع
100کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیرشمال به جنوب وجه240 مترمربع
101خیابان مدرس حدفاصل میدان قدس و میدان 20آبان دید از میدان قدس-مسیر شرق به غرب32 مترمربع
102خیابان مدرس حدفاصل میدان قدس و میدان 20آبان دید از میدان 20آبان-مسیر غرب به شرق32 مترمربع
103خیابان بزرگمهر حدفاصل چهارراه هشت بهشت و میدان احمدآباد دید از چهارراه هشت بهشت- مسیر جنوب به شمال40 مترمربع
104خیابان بزرگمهر حدفاصل چهارراه هشت بهشت و میدان احمدآباد دید از میدان احمدآباد-مسیر شمال به جنوب40 مترمربع
105بلوار آتشگاه- مسیر غرب به شرق32 مترمربع
106میدان آتشگاه مقابل رستوران شب نشین48 مترمربع
107بلوار ملت ابتدای خیابان توحید32,4 مترمربع
108بزرگراه آقابابایی مقابل باغ بانوان طلوع مسیر جنوب به شمال36 مترمربع
109خیابان امام خمینی مقابل خیابان رسالت مسیر جنوب به شمال46,8 مترمربع
110شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 132 مترمربع
111شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 232 مترمربع
112شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 332 مترمربع
113جاده اصفهان شیراز قبل از شهرک صنعتی رازی90 مترمربع
114جاده اصفهان شیراز قبل از شهرضا مقابل خدمات رفاهی مادر90 مترمربع
115جاده اصفهان شیراز بعد از شهرضا بسمت آباده حدفاصل سواالر و یحیی آباد90 مترمربع
116جاده اصفهان شیراز بعد از شهرضا بسمت اباده90 مترمربع
117جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90 مترمربع
118جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90 مترمربع
119جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90 مترمربع
120بیلبورد اول ورودی شهر بهارستان(محور میانی)21 مترمربع
121بیلبورد دوم ورودی شهر بهارستان(محور میانی)21 مترمربع
122بیلبورد اول خروجی شهر بهارستان(محور میانی)21 مترمربع
123بیلبورد دوم خروجی شهر بهارستان (محور میانی)21 مترمربع
124امتداد بزرگراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه به سمت بهارستان- تابلوی سمت چپ45 مترمربع
125امتداد بزرگراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه به سمت بهارستان- تابلوی سمت راست45 مترمربع
126امتداد بزرراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه دید از بهارستان- تابلوی سمت راست45 مترمربع
127امتداد بزرراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه دید از بهارستان- تابلوی سمت چپ45 مترمربع
128امتداد بزرگراه شهید اردستانی منطقه مولنجان به سمت فرودگاه شهید بهشتی40 مترمربع
129امتداد بزرگراه شهید اردستانی منطقه حصه دید از فرودگاه شهید بهشتی40 مترمربع
130فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت نجف آباد سمت چپ40 مترمربع
131فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت نجف آباد سمت راست40 مترمربع
132فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت اتوبان ذوب آهن سمت چپ40 مترمربع
133فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت اتوبان ذوب آهن سمت راست40 مترمربع

اجاره تابلو تبلیغات محیطی و بیلبورد در اصفهان، به دلیل وجود موقعیت جغرافیایی خاص خود، به شاهراه‌ ارتباطی بین شهرهای اطراف تبدیل شده‌ است.همچنین بیلبوردها راهی عالی برای رسیدن به مخاطبان بزرگ و تبلیغ محصولات یا خدمات شما هستند. به همین دلیل استان اصفهان برای انجام تبلیغات محیطی موقعیت بسیار مناسبی دارد .شرکت آراد، بزرگترین صاحب رسانه تبلیغات محیطی بدون واسطه در کشور، با توجه به رویکرد فعالیت در زمینه B.O.T، تابلوهای تبلیغات محیطی در اصفهان را با مناسب‌ترین قیمت به مشتریان خود واگذار می‌کند. همچنین آراد پیشنهاد ساخت پل عابر پیاده را با هزینه ۱۰۰٪ خودش، به شهرداری‌ها می‌دهد و در قبال آن از پیشانی پل‌ها برای انجام تبلیغات محیطی بهره‌برداری می‌کند. این مدل سرمایه‌گذاری به شهرداری‌ها در توسعه زیرساخت‌های شهری کمک می‌کند و همچنین باعث کاهش هزینه‌های تبلیغات محیطی برای صاحبان صنایع شده و تابلوهای تبلیغاتی با بهترین دید و مناسب‌ترین قیمت اکران را در اختیار آن ها قرار می دهد. توصیه ما این است که با تبلیغات اصفهان، به رشد و رونق کسب‌وکار و برند خود کمک کنید .

تبلیغات : محصول اتاق فکر بریتانیا
آراد، صاحب رسانه تبلیغات محیطی در استان اصفهان بوده است که از جمله می‌توانیم به شاهراه‌ها و اتوبان‌های شهر اصفهان اشاره کنیم.
جهت دریافت مشاوره برای کمپین های تبلیغاتی
با کارشناسان گروه اقتصادی آراد تماس بگیرید
راز های موفقیت برند های مطرح

مزایای اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی در اصفهان

با اجاره بیلبورد تبلیغاتی اصفهان، بوم های پویایی دارید که می‌توانند به دیده شدن برند شما کمک فراوانی کنند. بیلبوردهای اصفهان، از نظر استراتژیک در مناطق پرترافیک قرار دارند و روزانه توسط تعداد زیادی از رانندگان و عابران پیاده دیده می‌شوند و در ذهن مخاطبان حک شده و به یادماندنی می‌شوند. بنابراین می‌توانند کسب و کار شما را به گونه‌ای زنده کنند که نادیده گرفتن آن غیرممکن است. با انجام تبلیغات اصفهان، کسب و کار خود را رونق دهید.

مسیر ترانزیت اصفهان

اصفهان به دلیل قرارگیری در کریدور ترانزیت شمال – جنوب -شرق و غرب ایران به مرکز ترانزیت جاده ای و بین المللی کشور تبدیل شده است.

شهرک صنعتی محمود آباد

مهم ترین و بزرگ ترین شهرک صنعتی در زمینه تولید سنگ در کل کشور می باشد.

حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی اصفهان یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین خطوط حمل و نقل ریلی کشور می باشد.

شهرک صنعتی مبارکه

یکی از اصلی ترین و بزرگ ترین تولید کننده فولاد در کل ایران می باشد .

شهرک صنعتی ذوب‌آهن

اولین و بزرگ ترین تولید کننده ریل و فولاد ساختمانی در کل ایران می باشد.

01

راه‌های ترانزیتی اصفهان

استان اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، قرارگیری در مرکز کشور و در مسیر راه‌های ترانزیتی برای برندسازی و پوشش‌دهی جامع و هدفمند بسیار حائز اهمیت است. همچنین اصفهان مرکز ترانزیت بین‌المللی و جاده‌ای کشور ایران محسوب می‌شود. بنابراین می‌تواند محور اصلی حمل و نقل ریلی در خاورمیانه باشد. جاده‌های ترانزیتی و پرتردد برای رشد کسب‌و کار، برندسازی، معرفی محصول و خدمات به طیف وسیعی از مخاطبان در اولویت هستند و بازدهی زیادی دارند.

02

یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی ایران

شهرک‌های صنعتی عبارتنداز: شهرک صنعتی جی، محمود آباد (مهد سنگ ایران) و حائز اهمیت‌ترین آن‌ها ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه و … هستند. همچنین اجاره بیلبورد تبلیغاتی در دولت آباد اصفهان به عنوان یک شهرک صنعتی، فرصت مناسبی برای بهتر دیده شدن کسب و کار شما است. شهر فولادشهر نیز در مسیر کارخانه ذوب‌آهن قرار دارد. بنابراین اجاره بیلبورد در فولادشهر اصفهان، گزینه خوبی برای جذب بیشتر مخاطب است.

03

یکی از کلانشهرهای کشور

استان اصفهان، یکی از پرجمعیت ترین شهرهای کشور  است. جمعیت آن بالغ بر 5 میلیون نفر اعلام شده است. اصفهان به عنوان یکی از شهرهای مهم و کلیدی کشور، مرکز توجه صاحبان آگهی برای دریافت بیشترین بازدهی اقتصادی از کمپین‌های تبلیغاتی خود گردیده است. در نتیجه یکی دیگر از قابلیت‌های توجیه اقتصادی هرچه بیشتر برای رونمایی از برند و کسب و کار صاحبان صنایع، عملکرد سریع تبلیغاتی و مخاطب‌یابی، بهره بردن از تبلیغات محیطی اصفهان است.

آراد زرین مجهز به چاپخانه دیجیتال با دستگاه های 2022 ( آرمانی کیش ) به جهت ارتقا کیفیت و سرعت بخشیدن در اجرای کمپین های تبلیغاتی مشتریان خویش می باشد
رازهای موفقیت برندهای مطرح

مکان‌های مناسب اجاره بیلبورد در اصفهان

مناطقی که توسط کارشناسان تبلیغاتی جهت اجرای کمپین های تبلیغات محیطی در اصفهان پیشنهاد می‌شوند، عبارتنداز: سی‌وسه پل، کاخ چهلستون، میدان نقش جهان، عمارت عالی قاپو، مسجد شیخ لطف‌الله، مدرسه چهار باغ، آتشگاه، بازار قیصریه، بازار بزرگ اصفهان و… . این مناطق سالانه در معرض تردد تعداد زیادی از گردشگران و توریست‌ها قرار می‌گیرند. 

سی‌وسه پل

(دارای قدمت 394 ساله)

میدان نقش جهان

(دارای قدمت 387 ساله)

عالی‌قاپو

(دارای قدمت 348 ساله)

کاخ چهلستون

( دارای قدمت 345 ساله)

مسجد شیخ لطف الله

(دارای قدمت 374 ساله)

مدرسه چهارباغ

(دارای قدمت 276ساله)

داستان های تبلیغاتی

تبلیغات خلاقانه کوکاکولا

اجرای کمپین های تبلیغاتی در استان اصفهان

اجاره بیلبورد تبلیغات محیطی اصفهان، از بهترین گزینه‌های بازاریابی محیطی می‌باشد. استان اصفهان دارای جاذبه‌های فرهنگی، هنری، تاریخی و طبیعی متنوع است. از طرفی اصفهان با قرار داشتن در مسیر ترانزیتی کشور، سالانه پذیرای میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی می‌باشد. این مهم عامل اصلی بیشترین توجیه اقتصادی در جهت اجرای کمپین‌های تبلیغات بیلبوردی در اصفهان است.

 رسانه‌های تبلیغات محیطی اصفهان، به واسطه حضور افراد زیاد و مشاغل و صنایع مختلف از رونق بسیار خوبی برخوردار هستند. بنابراین بهره‌برداری از بیلبوردهای اصفهان، در ایام مختلف سال، فرصت مناسبی برای شرکت‌ها و برندها به منظور تبلیغ و ارتقاء نام و شناخته شدن در داخل و خارج از شهر است. تبلیغات محیطی باعث افزایش آگاهی و اطلاعات مخاطبان درباره محصولات و خدمات جدید می‌شود و در نهایت به تقویت شناخته شدن برند کمک می‌کند. از این رو، تابلوهای تبلیغاتی در اصفهان ابزاری قوی و مؤثر در جلب توجه و ترغیب مخاطبان به خرید و استفاده از محصولات و خدمات مختلف می‌باشد.

سخنی از یکی از نابغه کارآفرین

لئو برنت

به نظر من بزرگترین چیزی که در تبلیغات به دست می آید باورپذیری است و هیچ چیز بیشتر از خود محصول باورپذیر نیست.

اهمیت اجاره بیلبورد تبلیغاتی در مناطق صنعتی اصفهان

اجاره بیلبورد تبلیغاتی در مناطق صنعتی اصفهان، به‌عنوان یک راهکار هوشمندانه در تبلیغات، اهمیت بسیاری دارد. این بیلبوردها با قرار گرفتن در نقاط حیاتی این مناطق، به فرصتی مناسب برای جذب نگاه و توجه کسب‌وکارها تبدیل می‌شوند. شرکت‌ها می‌توانند از طریق این تبلیغات بزرگ و چشمگیر، بازدیدکنندگان، مخاطبان هدف و همچنین جامعه کسب‌وکار را جذب کرده و به طور مؤثری به ترویج خدمات و محصولات خود بپردازند. اجاره بیلبورد در مناطق صنعتی اصفهان، به‌عنوان یک ارتباط بین تجار و مصرف‌کنندگان، به دقت بالا و نتایج قابل مشاهده‌ای منجر می‌شود و تبدیل به سرمایه‌گذاری با بازگشت سریع در زمینه تبلیغات در اصفهان می‌گردد.

بهترین و مناسب‌ترین شهرها برای اجاره بیلبورد

از آنجایی که انتخاب صحیح بازار هدف یکی از فاکتور های اساسی و مهم در بازدهی تبلیغات اصفهان است، انتخاب اصفهان در کمپین های تبلیغاتی باعث پوشش دهی اقشار مختلف مردم و دستیابی به نتایج عالی می‌شود. برای بازدهی بالاتر، شما می‌توانید به جز تبلیغات اصفهان از مزایای تبلیغاتی شهرهای دیگر نیز استفاده کنید. 

آشنایی با تبلیغات اصولی با بیشترین بازدهی

با افزودن به دانش و علم تبلیغات محیطی خود ، می توانید اقدام به راه اندازی یک کمپین تبلیغات بیلبوردی موفق بنمایید. برای استفاده از نمونه قرارداد تبلیغاتی جهت حفظ حقوق خود و همچنین مطالعه بیشتر راجع به دنیای تبلیغات به صفحه دانشکده تبلیغات آراد مراجعه نمایید.

01

بیلبورد چیست؟

یکی از موثرترین روش های تبلیغاتی، بیلبورد است. چون بیلبورد های تبلیغاتی در مناطق شلوغ قرار دارند و در مقایسه با سایر روش های تبلیغاتی بیشترین تعداد بازدید و برداشت را کسب می‌کنند. پیام تبلیغاتی فقط در حد چند کلمه کوتاه بر روی بیلبوردها طراحی می شود.

اطلاعات بیشتر

02

رزرو بیلبورد

هر کسب‌و‌کاری برای موفقیت نیاز به جذب مشتری دارد. بازاریابی، مراحلی را که کسب‌وکارها برای جذب و حفظ مشتریان می‌گذرانند را توصیف می‌کند که شامل داشتن تبلیغاتی است که آگاهی مصرف‌کننده را در مورد محصولات و خدمات افزایش می‌دهد.

اطلاعات بیشتر

03

کمپین تبلیغات محیطی

در کمپین‌های تبلیغات محیطی در صورت استفاده مؤثراز ابزارها یا پیام‌های ارتباطی، انتخاب زمان و مکان‌های مناسب برای تبلیغ کسب و کار و تجارت شما می توانند آگاهی، علاقه و همچنین تمایل مشتریان بالقوه به محصولات یا خدمات شما را افزایش می‌دهند.

اطلاعات بیشتر

معجزه رنگ در تبلیغات

قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی در اصفهان

عوامل متعددی مانند مساحت، فصل، مکان بیلبورد و ترافیک منطقه بر هزینه بیلبوردهای اصفهان تأثیر می گذارد. شرکت تبلیغات محیطی آراد، به دلیل بهره مندی از انواع بیلبوردها افتخار همکاری با مطرح ترین برندهای کشور را داشته است. همچنین با اجاره انواع بیلبورد در مکان‌های مختلف سعی کرده این بستر تبلیغاتی را برای تمامی مشاغل با هر هدف و بودجه‌ای فراهم کند. تعرفه بیلبوردهای اصفهان با توجه به اندازه و موقعیت مکانی خود دارای رنج قیمتی متفاوتی هستند.

سخنی از یکی از بزرگان کارآفرینی و اختراع

هنری فورد

موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که آنها را زمانی می توانید ببینید که چشم خود را بر هدف خود می‌بندید

مکان‌های مناسب اجاره بیلبورد در اصفهان

اکران بیلبورد اصفهان تأثیر به‌سزایی در برندسازی انواع کسب و کار دارد. مکان‌هایی که به دلیل جاذبه‌های توریستی و جاذبه‌های اقتصادی دارای ترافیک و تردد بالایی هستند، مکان‌های مناسبی برای بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان و همچنین برای انواع تبلیغات اصفهان محسوب می‌شوند که عبارتنداز:

رزرو بیلبورد در مکان‌های اقتصادی اصفهان

 • شهرک های متعدد صنعتی
 • شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی ایران
 • فولاد مبارکه
 • اسنوا (دوو)
 • ذوب‌آهن اصفهان
 • صنعت طلا (بزرگ‌ترین کارخانه‌های طلای ایران را در خود جای داده‌ است).

محورهای اصلی ورودی و خروجی برای اجاره بیلبورد اصفهان

 شاهراه‌های اصلی ورود و خروجی استان اصفهان به دلیل موقعیت جفرافیایی ویژه‌، دائم در معرض رفت و آمد افراد مختلف هستند. بنابراین این محورها می‌توانند به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای اجاره بیلبورد در اصفهان محسوب شوند که عبارتنداز:

  • اتوبان فرودگاه : این فرودگاه پروازهای داخلی و خارجی زیادی دارد و جاده‌هایی که در محور فرودگاه قرار دارند مسیرهای پرتردد برای مدیران و دیگر مسافران محسوب می‌شوند. به همین دلیل در این مسیر بیلبوردهای فرودگاهی زیادی مشاهده می‌شوند.
  • اتوبان معلم : این اتوبان تردد بالایی دارد و افراد زیادی روزانه از این مسیر عبور می کنند. شما می توانید در این مسیر انواع رسانه های تبلیغاتی مثل بیلبورد، استرابورد، تابلوهای عابر پیاده را رزرو نمایید).
  • اتوبان ذوب آهن : آزادراه ذوب آهن یکی از آزادراه‌های مرکزی ایران است. این آزاد راه از طرف شهرستان اصفهان، به شرکت سهامی ذوب آهن منتهی می‌شود. تابلوهای تبلیغاتی در اتوبان ذوب آهن اصفهان از لحاظ بازخورد در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند. اتوبان ذوب آهن جزو اولین اتوبان های کشور به حساب می آید و قدمت زیادی دارد. 

ارزش های همکاری با آراد زرین

کارشناسان حرفه ای هلدینگ آراد با بیش از 25 سال تجربه، مجری تبلیغات محیطی گسترده در سراسر ایران بوده‌اند. اجرای کمپین های تبلیغاتی برندهای مطرح، تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست.

01

مشاوره تبلیغاتی نسبت به نوع کسب و کار

02

نوشتن کمپین تبلیغاتی نسبت به بودجه اختصاص داده شده

03

سناریو نویسی و پیاده سازی آن در طرح های بیلبورد

04

اجرا و گزارش اکران به صورت هفتگی

چه ویژگی هایی آراد زرین را متمایز می کند؟

شرکت آراد زرین، با اختلاف یکی از متفاوت ترین و بهترین شرکت های تبلیغات محیطی می باشد. با توجه به مواردی که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد، تفاوت سطح ما با سایر رقبا را ملاحظه خواهید کرد.

01

صاحب رسانه در سراسر کشور
آراد زرین، صاحب رسانه در سراسر کشور است و با بیش از 750 تابلو تبلیغاتی آماده ارائه کمپین های تبلیغاتی در سراسر کشور می‌باشد. کمپین‌های تبلیغاتی برای برندسازی بهتر و معرفی کسب و کار بسیار سودمند و به‌صرفه هستند.

02

امکان تهاتر به ازای تبلیغات

تهاتر، روش داد و ستد خدمات یا کالا بین دو یا چند شریک تجاری، بدون استفاده از پول (یا هرچیزی مربوط به پول مانند کارت اعتباری یا چک) است. صاحبان کسب و کار بدون پرداخت ریالی می‌توانند به دیده شدن کسب و کار و فرآیند برندسازی خود کمک کنند.

03

کاملا بدون واسطه
ما امکان خرید بیلبورد به طور مستقیم و بدون واسطه را برای صاحبان کسب و کارها و برندها فراهم ساخته ایم. این کار باعث حذف هزینه‌های اضافی می‌شود و این هزینه‌ها می‌توانند صرف تبلیغات بیشتر و بهتر و ماندگاری شما در ذهن مخاطب شوند.

04

وجود مشاوران و کارشناسان مجرب
مشاوران و کارشناسان مجرب آراد زرین، هر زمان آماده هستند که با پیشنهاد کمپین‌های تبلیغاتی مختلف، به شما کمک کنند بهترین تصمیم را برای پیشرفت و رونق کسب و کار خود بگیرید.

04

وجود مشاوران و کارشناسان مجرب
مشاوران و کارشناسان مجرب آراد زرین، هر زمان آماده هستند که با پیشنهاد کمپین‌های تبلیغاتی مختلف، به شما کمک کنند بهترین تصمیم را برای پیشرفت و رونق کسب و کار خود بگیرید.

05

بهترین‌ و مناسب‌ترین قیمت بیلبورد
آراد زرین، تنها شرکتی است که بدون حضور در مزایده‌های شهرداری، صاحب بیلبورد است. این مجموعه سازنده پل عابر پیاده است و به‌صورت کاملا مستقل تبلیغات محیطی(بیلبورد و عرشه پل) ارائه می‌دهد، حتی ارزانتر از شهرداری!
افتخار همکاری با برندهای معتبر
سوالات متداول

برخی از سوالاتی که ممکن است در مراحل مختلف رزرو بیلبورد اصفهان (تابلو تبلیغاتی در اصفهان) با آن مواجه شوید را مطالعه نمایید.

مقرون به‌صرفه بودن تبلیغات بیلبوردی در اصفهان
استان اصفهان، جزء کلانشهرهای کشور است. این ویژگی یکی از قابلیت‌های توجیه اقتصادی برای رونمایی از برند و کسب و کار صاحبان صنایع در رسانه تبلیغات محیطی اصفهان محسوب می‌شود. تدوین کمپین‌های تبلیغاتی با بالاترین بازدهی نیازمند بررسی نقاط قوت و ضعف هر کمپانی از جمله پردازش اطلاعات محصول، جایگاه برند با رقبای آن، نمودار فروش، هدف از تبلیغات و در نهایت بودجه موررد نیاز هر کمپین است. انجام این مهم بدون حضور کارشناسان متخصص این صنعت امری غیر منطقی بوده و در نهایت خروجی آن سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود، بلکه بودجه اختصاص داده شده صرفا هزینه خواهد شد.
چرا سرمایه گذاری روی تبلیغات شهری اصفهان

سرمایه گذاری روی تبیلغات شهری اصفهان قطعا یکی از بهترین کارها برای کسب‌وکار شماست. با توجه به جمعیت بالا و موقعیت مکانی بسیار خوب این شهر اجاره بیلبورد در اصفهان و دیگر تبلیغات مثل عرشه پل ، استرابرد و … بازخورد بسیار خوبی خواهد داشت.
تابلوهای تبلیغاتی، یک ابزار تبلیغاتی عالی برای مشاغل هستند. یک بیلبورد با اطلاعات مناسب در مکان مناسب، در نهایت می‌تواند اطلاعات و دسترسی مشتری را به برند شما افزایش دهد. تبلیغات بیلبوردی اصفهان، به صاحبان مشاغل این فرصت را می دهد تا محصول و خدمات خود را به گونه‌ای تبلیغ کنند که با اطمینان به بازار هدف خود در اصفهان برسند.

قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی در اصفهان

عوامل متعددی مانند مساحت، فصل، مکان بیلبورد و ترافیک منطقه بر قیمت بیلبوردهای اصفهان تأثیر می گذارد. شرکت تبلیغاتی آراد، به دلیل بهره مندی از انواع بیلبوردها، افتخار همکاری با مطرح ترین برندهای کشور را داشته است. همچنین با اجاره انواع بیلبورد در مکان‌های مختلف سعی کرده است که بستر تبلیغاتی را برای تمامی مشاغل با هر هدف و بودجه‌ای فراهم کند. به طورکلی بیلبوردها با توجه به اندازه و موقعیت مکانی خود دارای رنج قیمتی متفاوتی هستند.

هلدینگ آراد، کانون تبلیغات محیطی اصفهان

تبلیغات محیطی اصفهان، توسط شرکتهای تبلیغات محیطی اصفهان صورت می‌پذیرد. کانون تبلیغاتی آراد، با بیش از 2500 تابلو تبلیغاتی آماده ارائه کمپین‌های تبلیغاتی در سراسر کشور می‌باشد که پوشش وسیع و کاملی را در شهر اصفهان ارائه نموده است. بنابراین صاحبان کسب و کار می‌توانند بدون واسطه و به‌طور مستقیم اقدام به رزرو بیلبورد تبلیغاتی نمایند بدون اینکه هزینه اضافی صرف واسطه‌ها کنند. از طرفی امکان تهاتر با آراد نیز وجود دارد و شما بدون پرداخت هزینه ریالی می توانید به رشد برند خود کمک کنید. آراد زرین، با مشاوران و کارشناسان مجرب با 25 سال سابقه در زمینه مشاور تبلیغات محیطی در اصفهان آماده کمک به شما است. بنابراین با کرایه بیلبورد تبلیغاتی اصفهان، می‌توانید کسب و کار خود را به افرادی که هنوز از وجود شما آگاه نیستند معرفی کنید.

جهت مشاوره و اجاره بیلبورد در اصفهان و سایر شهرهای این استان با شماره 09128356802 تماس بگیرید.

58 دیدگاه دربارهٔ «قیمت اجاره بیلبورد اصفهان + تبلیغات محیطی در اصفهان (لیست بیلبوردهای اصفهان)»

  1. سلام و عرض ادب
   مجموعه ما صاحب رسانه تبلیغات محیطی در سراسر کشور است و امکان تهاتر با تعداد زیادی از مشاغل را دارد. برای کسب اطلاعات کاملتر می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  1. سلام و عرض ادب
   برای کسب اطلاع دقیق از قیمت به‌روز بیلبوردهای اصفهان می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  1. با سلام و عرض ادب
   برای کسب اطلاعات کامل می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 1. سلام
  من برای کسب و کارم قصد دارم برای تبلیغات اصفهان رو انتخاب کنم. اگر بیشتر راهنماییم کنید تشکر میکنم

  1. با سلام و عرض ادب
   برای راهنمایی کامل در زمینه تبلیغات می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  2. با سلام و عرض ادب
   برای کسب اطلاعات کامل می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 2. سلام و عرض ادب
  بنده قبلا لیست استعلام قیمت دریافت کردم میخواستم بپرسن تعرفه بیلبورد در اصفهان نسبت به ماه گذشته نوسان داشته یا خیر؟

  1. با سلام و عرض ادب
   برای کسب اطلاعات دقیق می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.
   با تشکر

 3. وقت بخیر
  یه انتقاد داشتم ای کاش برای لیست بیلبوردهاتون بخصوص برای شهرای مهم مثل اصفهان و تهرن قیمت میزاشتید تا بهتر بتونیم تصمیم گیری کنیم
  اگه میشه دلیل عدم قرار دادن تعرفه رو بفرمایید؟

  1. سلام و عرض ادب
   وبسایت هایی که در لیست تابلوهاشون قیمت قرار میدهند، یا قیمت هاشون به روز نیست و یا برای اینکه صرفا قیمتی درج کرده باشند، کافیست با شماره های درج شده تماس بگیرید تا متوجه اختلاف قیمت بشید. قیمت ها متغیر هستند و ما با توجه به موقعیت های درخواستی مخاطبین عزیز، کمپین مناسب همراه با قیمت ارسال میکنیم.
   ممنون از شما به خاطر نکته سنجی دقیقتون
   موفق باشید

 4. آقای احمدپور

  سلام
  تفاوت هزینه بیلبورد اصفهان با تبلیغات پل هوایی چقدر است؟

  1. سلام و عرض ادب
   برای کسب اطلاعات مورد نظرتان در مورد تعرفه تبلیغات محیطی (بیلبورد، استرابورد و سازه های نوین تبلیغاتی) در سال 1402 و تاریخ اکران آن ها، می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. ممنون از توجه شما

 5. قیمت بیلبورد در اصفهان به چه صورت هست؟ممنون میشم واسم ایمیل کنید

  1. با عرض سلام
   برای کسب اطلاعات دقیق می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. پس از انجام مشاوره، لیست تابلوهای تبلیغاتی اصفهان همراه با قیمت و ابعاد و لوکیشن در اختیار شما قرار خواهد گرفت. تشکر از توجه شما

 6. خانم ضرغامی

  برای معرفی کلینیک دندانپزشکی چه جاهایی برای اجاره بیلبورد اصفهان مناسب تر است؟

  1. سلام بر شما
   برای کسب اطلاعات مورد نظرتان میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

 7. آقای سرابی

  سلام. بیلبورد اصفهان برای بزرگراه شهید کشوری چه زمانی قابل اکران است؟ ایا این مکان شامل تهاتر هم هست؟

  1. با سلام و وقت بخیر
   برای کسب اطلاعات تخصصی و دریافت مشاوره جهت اجاره بیلبورد میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

 8. مهندس علیمرادی

  با سلام
  جهت تبلیغ لوازم یدکی خودرو کدام مناطق اصفهان مناسب تر هستند و اینکه آیا همه شرکت های تبلیغات محیطی در اصفهان مثل شما شرایط تهاتر را دارند؟

  1. سلام و عرض ادب
   شما برای برندسازی و ایجاد آگاهی عمومی از کسب و کارتان با توجه به نوع خدمات و بازار هدف بهتر است تصمیم به انتخاب بهترین مکان نمایید. در ضمن مجموعه ما برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها امکان تهاتر را ایجاد کرده است که بدون پرداخت ریالی بتوانند اقدام به تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد نمایند. در این راستا میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

  1. سلام و عرض ادب
   به دلیل متفاوت بودن مکان اجاره بیلبورد‍، قیمت ها نیز متفاوت هستند. شما می توانید جهت مشاهده لیست و قیمت بیلبوردهای اصفهان از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

  1. با سلام
   برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید. همچنین می توانید به صفحه بیلبورد تهران مراجعه کنید. تشکر از توجه شما

 9. آقای عطریان

  سلام
  از بین تبلیغات شهری اصفهان، اجاره بیلبورد چقدر بر کسب و کار تاثیر دارد؟

  1. سلام وقت بخیر
   رزرو بیلبورد تبلیغاتی باغث می شود که برند و کسب و کار شما به صورت مکرر و روزانه توسط افراد زیادی دیده شود و باعث ماندگاری برند شما در ذهن مخاطب خواهد شد. هچنین جهت کسب اطالاعات بیشتر می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید.

  1. با سلام
   جهت اطلاع از قیمت و مکان‌های رزرو بیلبورد در اصفهان، می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

  1. با سلام
   لطفا برای اطلاع دقیق از شرایط تهاتر رزرو بیلبورد از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  1. سلام و وقت بخیر، قیمت بیلبورد اصفهان در مناطق مختلف متفاوت است. لطفا برای اطلاع دقیق از شرایط و مناطق رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. سلام و عرض ادب
   برای اطلاع دقیق از جزییات و شرایط رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

  2. سلام و عرض ادب
   برای اطلاع دقیق از شرایط رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی اصفهان می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید.

  1. سلام و عرض ادب، لطفا از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما، در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. سلام و عرض ادب، لطفا برای اطلاع دقیق و بیشتر درمورد بیلبوردهای تبلیغاتی می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. سلام و وقت بخیر
   برای اطلاع دقیق از اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان و تعرفه های رزرو بیلبوردها می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 10. نادیا اعظم پور

  سلام و خسته نباشید
  ما یک آژانس مسافرتی هستیم و برای جام جهانی 2022 قطر میخواهیم تبلیغات بیلبوردی انجام بدیم
  شما کدام محور را که در لیستتون موجود دارید مناسبترین مکان برای تبلیغات محیطی برای آژانس ما پیشنهاد میدهید؟
  با تشکر

  1. سلام سرکار خانم اعظم پور
   توصیه میکنم هر چه سریعتر اقدام بفرمایید و
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

 11. هادی هدایت مندی

  با سلام و احترام
  برای رزرو بیلبورد اصفهان با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟

  1. با عرض سلام و درود
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در اصفهان با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

 12. جانثاری

  سلام. عذر میخوام چطور میتونم قیمت بیلبوردهای تبیلغاتی رو توشهر اصفهان داشته باشم؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در اصفهان با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4.8/5 - (9 امتیاز)

  مشاوران همراه شما

  ۶۸۰۲ ۸۳۵ ۰۹۱۲

  info@aradholding.com

   لورم ایپسوم متن

   لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان