اجاره بیلبورد تبلیغاتی در تهران

با وجود انواع برندهای مختلف در سراسر کشور، برندسازی و تبلیغات، مهم‌تر و حساس‌تر از قبل به نظر می‌رسد. اجاره بیلبورد تبلیغاتی در تهران، از گزینه‌هایی است که می‌تواند تاثیر به‌سزایی در فرآیند برندسازی و رشد کسب و کارها داشته باشد.

روزانه صدها هزار نفر از اتوبان‌ها و شاهراه‌های این کلانشهر در رفت و آمدند. بنابراین بزرگراه‌ها، بلوارها و پل‌های هوایی که در این شهر وجود دارند، مکان‌های بسیار مناسبی جهت تبلیغات بیلبورد تهران محسوب می‌شوند.

در همین راستا جهت رزرو بیلبورد تهران، لازم است از یک تیم حرفه‌ای و باسابقه مشاوره گرفت.
کارشناسان حرفه‌ای هلدینگ آراد با سال‌ها تجربه در این زمینه، مجری کمپین های تبلیغاتی برندهای مطرح برای فروش بیلبورد بوده‌اند. تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست.

بیلبورد تهران

جهت دریافت نتیجه مطلوب، کمپین تبلیغاتی و رزرو بیلبورد در تهران، با مشاوران حرفه‌ای هلدینگ آراد در تماس باشید.

ردیفلیست بیلبورد های تبلیغاتی تهران متراژ
1اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید از تهران سمت راست50
2اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید از تهران سمت چپ50
3اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید به تهران سمت راست50
4اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید به تهران سمت چپ50
5لواسان ، جاده فشم به سمت تهران ـ مسیر رفت100
6لواسان ، جاده فشم به سمت تهران ـ مسیر برگشت100
7پردیس ، جاجرود ـ مسیر رفت60
8پردیس ، جاجرود ـ مسیر برگشت60
9اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _ مسیر رفت_ سمت راست70
10اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول_ مسیر رفت _ وسط70
11اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _ مسیر رفت _ سمت چپ70
12اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _مسیر برگشت _ سمت راست70
13اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _مسیر برگشت _ وسط70
14اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول مسیر برگشت _ سمت چپ70
15اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید به فرودگاه _ سمت راست70
16اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید به فرودگاه _ سمت چپ70
17اتوبان تهران (پرند)،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید از فرودگاه _ سمت راست70
18اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید از فرودگاه _ سمت چپ70
19اتوبان تهران ساوه ورودی نسیم شهر _ سمت راست70
20اتوبان تهران ساوه ورودی نسیم شهر _ سمت چپ70
21اتوبان تهران ساوه خروجی نسیم شهر _ سمت راست70
22اتوبان تهران ساوه خروجی نسیم شهر _ سمت چپ70
23قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر رفت _ سمت راست70
24قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر رفت _ سمت چپ70
25قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر برگشت _ سمت راست70
26قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر برگشت _ سمت چپ70
27اتوبان تهران ساوه ورودی رباط کریم _ سمت راست70
28اتوبان تهران ساوه ورودی رباط کریم _ سمت چپ70
29اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت راست70
30اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت چپ70
31عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ سمت راست77
32عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ وسط77
33عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ سمت چپ77
34عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت _ سمت راست77
35عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت _ وسط77
36عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت_ چپ77
37اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت راست77
38اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت چپ77
39کهریزک ابتدای جاده قدیم قم مسیر رفت65
40کهریزک ابتدای جاده قدیم قم مسیر برگشت65
41کهریزک مقابل شهرداری مسیر رفت60
42کهریزک مقابل شهرداری مسیر برگشت60
43اتوبان کرج قزوین قبل از آبیک ـ مسیر رفت55
44اتوبان کرج قزوین بعد از آبیک ـ مسیر رفت55
45اتوبان کرج قزوین بعد از آبیک ـ مسیر برگشت60
46اتوبان کرج قزوین قبل از کردان ـ مسیر برگشت60
ردیفموقعیت مکانی بیلبورد های تبلیغاتیمتراژ
1اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید از تهران سمت راست50
2اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید از تهران سمت چپ50
3اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید به تهران سمت راست50
4اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید به تهران سمت چپ50
5لواسان ، جاده فشم به سمت تهران ـ مسیر رفت100
6لواسان ، جاده فشم به سمت تهران ـ مسیر برگشت100
7پردیس ، جاجرود ـ مسیر رفت60
8پردیس ، جاجرود ـ مسیر برگشت60
9اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _ مسیر رفت_ سمت راست70
10اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول_ مسیر رفت _ وسط70
11اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _ مسیر رفت _ سمت چپ70
12اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _مسیر برگشت _ سمت راست70
13اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _مسیر برگشت _ وسط70
14اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول مسیر برگشت _ سمت چپ70
15اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید به فرودگاه _ سمت راست70
16اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید به فرودگاه _ سمت چپ70
17اتوبان تهران (پرند)،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید از فرودگاه _ سمت راست70
18اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید از فرودگاه _ سمت چپ70
19اتوبان تهران ساوه ورودی نسیم شهر _ سمت راست70
20اتوبان تهران ساوه ورودی نسیم شهر _ سمت چپ70
21اتوبان تهران ساوه خروجی نسیم شهر _ سمت راست70
22اتوبان تهران ساوه خروجی نسیم شهر _ سمت چپ70
23قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر رفت _ سمت راست70
24قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر رفت _ سمت چپ70
25قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر برگشت _ سمت راست70
26قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر برگشت _ سمت چپ70
27اتوبان تهران ساوه ورودی رباط کریم _ سمت راست70
28اتوبان تهران ساوه ورودی رباط کریم _ سمت چپ70
29اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت راست70
30اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت چپ70
31عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ سمت راست77
32عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ وسط77
33عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ سمت چپ77
34عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت _ سمت راست77
35عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت _ وسط77
36عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت_ چپ77
37اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت راست77
38اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت چپ77
39کهریزک ابتدای جاده قدیم قم مسیر رفت65
40کهریزک ابتدای جاده قدیم قم مسیر برگشت65
41کهریزک مقابل شهرداری مسیر رفت60
42کهریزک مقابل شهرداری مسیر برگشت60
43اتوبان کرج قزوین قبل از آبیک ـ مسیر رفت55
44اتوبان کرج قزوین بعد از آبیک ـ مسیر رفت55
45اتوبان کرج قزوین بعد از آبیک ـ مسیر برگشت60
46اتوبان کرج قزوین قبل از کردان ـ مسیر برگشت60

اجاره بیلبورد های منتخب در تهران سال 1401

هنوز هم اجاره بیلبورد در تهران بخش بزرگی از بازار تبلیغات سنتی پایتخت به شمار می رود و همچنان مشتریان بالقوه را درگیر خود می‌کنند. امروزه تبلیغات و رقابت بر سر اجاره بیلبورد در تهران مانند گذشته اهمیت دارد. تبلیغات بیلبوردی در تهران، برای ساختن آگاهی از برند و توسعه کسب وکار بسیار موثر است. چرا که بیلبوردها در مکان‌های شلوغی قرار می گیرند که مورد بازدید بسیاری از افراد قرار می گیرد. برای مثال رزرو و اجاره بیلبورد در اتوبان تهران کرج طرفداران زیادی دارد. رزرو بیلبورد تبلیغاتی تهران بهترین مکمل برای سایر روش های بازاریابی آنلاین است. بیلبوردها، برای تبلیغ محصول و خدمات استفاده می شوند. یک بیلبورد، پیام ساده‌ای را با استفاده از عکس ها و کلمات محدود انتقال می‌دهد.
بیلبورد های تبلیغاتی، نقش موثری در برندسازی محصولات و خدمات ایفا می کنند. مطالعات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد  شهروندان تهرانی به تبلیغات محیطی تهران پاسخ می دهند. همچین با مشاهده بیلبوردها واکنش‌های مختلفی نشان می‌دهند و به خوبی با آن‌ها در تعامل هستند.

چرا اجاره بیلبورد تبلیغات محیطی در تهران اثربخش است؟

بیلبوردهای تبلیغات محیطی تهران، از تاثیر گذارترین تبلیغات محیطی در کشور محسوب می‌شوند. تهران پایتخت ایران، با حداقل 9 میلیون نفر جمعیت ثابت و 16 میلیون نفر جمعیت بازار کار منطقه، سومین کلانشهر خاورمیانه و پرجمعیت ترین شهر غرب آسیا است.

می‌توان گفت بهترین شرکت های بازاریابی و همچنین شرکت‌های تبلیغاتی بزرگ در تهران قرار دارند. همینطور به دلیل شرایط منحصر به‌فرد جغرافیایی و سیاسی پایتخت کشور عزیزمان ایران و حضور اقشار مختلف مردم از جهت سلایق و علایق، بیلبوردهای تهران توجه صاحبان صنایع مختلف را در سراسر کشور به خود جلب کرده است. به طور کلی رزرو بیلبورد در شهرهای بزرگ باعث بهتر دیده شدن یک کسب و کار می‌شود.

اجاره تبلیغات بیلبوردی در تهران
قدرت تبلیغات
get

بیلبورد های تبلیغاتی آراد در سراسر کشور

جورج پارکر

مکان‌های مناسب رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی تهران

پر بیننده ترین و مهم تربن بیلبوردهای داخلی سطح شهر تهران

خرید بیلبورد تهران

میزان بازدهی اجاره بیلبورد تهران

تهران کانون اقتصاد ایران که با 22 شهرک صنعتی و حداقل 6000 واحد فعال اقتصادی، جزو نخستین مناطق صنعتی محسوب می‌شود. اکثر صاحبان برند و کسب و کارها برای افزایش آگاهی از برند و رونمایی از کسب و کار خود، بهترین اثرگذاری را سرمایه گذاری در تبلیغات بیلبوردی در تهران می دانند. یکی از موارد بسیار حائز اهمیت جهت اکران بیلبورد های تبلیغاتی تهران، توجه دقیق و بازدهی بالای مخاطبان می‌باشد. به دلیل دریافت بازخورد هر چه بهتر و بیشتر تبلیغات محیطی در تهران، اجاره بیلبورد و انواع تابلو تبلیغاتی در تهران و اکران کمپین‌های تبلیغاتی در مسیرهای اصلی و پر تردد پیشنهاد می‌شود.

همچنین در خارج از تهران نیز، اتوبان‌های زیادی وجود دارد که محل عبور و مرور اقشار مختلفی از مردم است و از همسایه‌های تهران به این شهر منتهی می شوند؛ همسایه های تهران به ترتیب زیر می باشند.

 • از شمال به استان مازندران،
 • از جنوب به استان قم،
 • از جنوب‌غربی به استان مرکزی،
 • از غرب به استان البرز
 • از شرق به استان سمنان

گزیده ای از سخنان رئیس گروه تبلیغات دانشگاه ایالتی میشیگان

جف آی ریچاردز استاد و رئیس گروه تبلیغات و روابط عمومی در دانشگاه ایالتی میشیگان می باشد . وی در سالهای 1989 تا 2010 از استادان تبلیغات در دانشگاه تگزاس در شهر آستین بوده است، که در بازه زمانی 1998 تا 2002 به عنوان مدیر گروه تبلیغات خدمت می کرد.

تحقیقات وی شامل موضوعات نظارتی تبلیغات است و بیش از 80 مقاله ، کتاب و فصل کتاب منتشر کرده است. وی در هیئت تحریریه مجله تبلیغات ، مجله مسائل روز و تحقیقات در تبلیغات ، مجله آموزش تبلیغات ، ژورنال سیاست های عمومی و بازاریابی ، مجله امور مصرف کنندگان ، ژورنال تبلیغات تعاملی ، تبلیغات و بررسی انجمن فعالیت می کرد و همچنین سردبیر مجله بین المللی بازاریابی اینترنتی و تبلیغات می باشد.

ریچاردز

تبلیغات بیلبوردی در پایتخت اقتصادی ایران

تبلیغات بیلبورد تهران، که روزانه صدها هزار نفر از اتوبان‌ها و شاهراه‌های این کلانشهر در رفت و آمدند بسیار موردتوجه قرار گرفته است. این ترافیک باعث ارزش‌گذاری مضاعف بر رسانه‌های سطح شهر شده است که این عوامل باعث می‌شود مدت زمان اکران کمپین های تبلیغاتی در تهران نسبت به دیگر شهرها به مراتب بیشتر باشد و در نتیجه نیاز به بودجه‌های بسیار بالاتری داشته باشد.

در این مرحله برد با برندی است که بتواند به صورت استراتژیک مسیرهایی با کمترین آلودگی بصری( ساختمانی، درختان، آدرسی و…) و مقرون به صرفه را برای اکران طولانی مدت برند خود انتخاب کند. از جمله محورهای راهبردی و مقرون به صرفه برای تبلیغات محیطی در تهران عبارتند از: اتوبان کرج ،قم ،ساوه ،قزوین ،فیروزکوه ،پردیس ،هراز ،چالوس و… .

اجاره تابلو تبلیغاتی تهران

مردم زمانی و جایی که احساس خوبی دارند پول خرج می کنند.

والت دیزنی
بیلبورد تبلیغات محیطی تهران

نحوه تبلیغات حرفه ای

از ابتدای شکل‌گیری تمدن بشریت، تبلیغات در بطن زندگی انسان‌ها ریشه دارد. تبلیغات در ابتدای پیدایش، به شکل برده‌داری نوین بوده و به تدریج به اشتغال زایی تبدیل شده است. تبلیغات، روح بازرگانیست و واحد بازاریابی هر سازمان وظیفه معرفی محصول، تبلیغات حرفه ای و … را دارد. انتخاب نحوه تبلیغات (محیطی، چاپی، تلویزیونی و…) و همچنین نوع استراتژی تبلیغات (بسته، سریالی و…) نیز برعهده واحد بازرگانی است.  تبلیغات محیطی به عنوان رسانه برتر، ماندگارترین روش بین رسانه های تبلیغاتی است.

راز موفقیت تبلیغات محیطی تهران چیست؟

برندینگ محصول در پایتخت ایران، تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که در کمپین‌های تبلیغاتی بلندمدت انجام شود. اکران تبلیغات بیلبوردی تهران در سطح شهر شامل هزینه‌های گزافی خواهد بود که صاحبان صنایع با اطلاع از تعرفه اجاره بیلبورد تهران، تبلیغات اتوبانی در ورودی – خروجی‌های این کلانشهر را انتخاب می کنند که می‌توانند با در نظر گرفتن بودجه‌ایی مقرون به‌صرفه، بمباران تبلیغاتی جهت برندینگ محصول خود داشته باشند. با تبلیغات بیلبوردی در اتوبان تهران کرج، می‌توان به نتیجه نسبتا نزدیک به تهران دست پیدا کرد.

مناطق و محله های اصلی و مهم بیلبورد تهران

شمال تهرانتجریش، نیاوران، قلهک، جماران، ازگل، لویزان، مینی سیتی، سوهانک، دروس، حسین‌آباد_مبارک‌آباد، اقدسیه، زعفرانیه،آجودانیه، محمودیه، فرمانیه، کامرانیه، داودیه، دزاشیب، جردن، الهیه، ولنجک، اوین، ظفر، درکه، فرحزاد، تهران ویلا، سعادت آباد ،شهرک غرب، ونک
شرق تهرانتهران نو، تهرانپارس، نارمک، شهرک امید، شهرک ویلایی زیتون، سرخه حصار، پیروزی، گرگان، وحیدیه، کالاد، شمس‌آباد، حکیمیه، نیروی هوایی، نظام آباد، مجیدیه، حشمتیه، منصورآباد
غرب تهران شهرک آزادی، ستارخان، آریاشهر، (تهران)، شهر زیبا، شهران، طرشت، گیشا، چیتگر، شهرک اکباتان، کوی بیمه، تهرانسر، حصارک، آزادی، فردوس، دهکده المپیک , شهرک امیر کبیر ، کن و وردآورد
جنوب تهران مشیریه، شهرک مسعودیه، افسریه، خانی آباد نو، نازی‌آباد، نعمت‌آباد، یاخچی‌آباد، امیربهادر، آذری، اتابک، خراسان، خزانه فلاح، خزانه بخارایی، شاپور، مولوی، سیروس، دروازه غار، جوادیه، یافت‌آباد، منیریه، امیریه، شوش، بازار تهران، شهرری، کوی سیزده آبان، دولت‌آبادشهرک رسالت بازار چینی فروشان کیان شهر، یافت آباد بازار موبایل و مبل ایران.
مرکز تهرانیوسف آباد، امیرآباد، عباس‌آباد، جلفا، خواجه عبدالله، بهارشیراز، زرتشت، بهجت آباد، تخت جمشید (طالقانی)، تخت طاووس، سهروردی، آپادانا، توحید، جمهوری (نادری)، استانبول، توپخانه، لاله زار، باغ صبا، فاطمی، آرژانتین، آذربایجان

تعرفه اجاره بیلبورد در تهران ارزش سرمایه گذاری دارد؟

جواب کوتاه نسبت به این سوال که آیا یک کسب و کار باید در تبلیغات بیلبوردی، سرمایه گذاری کند یا خیر این است که این امر ارتباط مستقیمی با بودجه بازاریابی دارد. یک شرکت باید بسنجد که چه مقدار هزینه را می خواهد صرف بازاریابی نماید. تعرفه تبلیغات محیطی بیلبورد تهران در رده‌های بالا از لحاظ هزینه قرار دارد. از طرف دیگر باید این را بدانید که به دنبال چه هستید. اگر شرکت شما به دنبال این است که برند خود را رشد دهد و آگاهی ببخشد، رزرو بیلبورد آنلاین می تواند یک روش عالی و یا حتی بهترین روش برای این کار باشد.

در اهمیت تابلوهای تبلیغاتی این نکته حائز اهمیت است که بیلبورد ها تقریبا سه هزار بار در روز مشاهده می شوند. برای یکسال نزدیک به یک میلیون بار دیده می شوند. بیلبوردها، امروزه یکی از موثرترین ابزارهایی است که نقش وافری در توسعه ی کسب و کار و برند شدن نام تجاری شما خواهد داشت.

جورج پارکر

جهت اطلاع از لیست و قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی با شماره 09128356802 تماس بگیرید یا بر روی شهر مورد نظر خود کلیک نمایید.


تعرفه تبلیغات محیطی در اصفهاناجاره بیلبورد مازندرانلیست اجاره بیلبورد ارومیهتعرفه بیلبورد شیراز
تبلیغات بیلبورد تبریزهزینه اجاره بیلبورد کرجقیمت بیلبورد تبلیغاتی در مشهداجاره تابلو تبلیغاتی تهران

5/5 - (1050 امتیاز)

48 دیدگاه دربارهٔ «اجاره بیلبورد تبلیغاتی در تهران»

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در تهران با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

 1. amir shahmoradi

  سلام برشما اچجوری میتونم از لوکیشن بیلبوردها اطلاع داشته باشم؟

 2. رزرو بیلبورد در تهران در چه جاهایی قیمت مناسبتری داره???
  ممنون میشم زود جواب بدید چون میخوام تبلیغات محیطی تهران را برای شرکتم شروع کنم

 3. تبلیغات محیطی به صرفه تره یا دیجیتال مارکتینگ؟برای شغل فروشگاه ماشین
  یعنی میخواستم یه لیستی از تعرفه اجاره بیلبورد در تهران داشته باشم تا بهتر بتونم تصمیم گیری کنم
  ممنون از لطفتون

 4. غزل شاکری اصل

  سلام
  برای رزرو بیلبورد تبلیغاتی تهران چطور میتونم از تعرفه ها اطلاع داشته باشم و اینکه بیلبوردهای تبلیغاتی تهران بیشتر دیده میشه یا اینکه برای رزرو و اجاره بیلبورد اتوبان تهران کرج اقدام کنم؟لطفا راهنمایی بفرمایید

 5. مژگان قمصری

  میشه بهم بگید برای رزرو بیلبورد و انواع تابلو تبلیغاتی در تهران کدوم صفحه سایتتون راببینم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 6. نفیسه خاموش

  اجاره بیلبورد در تهران را خودتون بدون واسطه انجام میدید یا زیر نظر ارگان خاصی هستید؟

 7. خدابنده لو

  فکر میکنم تهران بیلبورد های قشنگتری داره ولی خب گرونترم هست.درسته؟قیمتای شما بدون واسطه س درسته؟تهاتر هم انجام میدید؟

 8. سلام و درود
  بنده قصد رزرو بیلبورد و تبلیغات محیطی دارم ولی چیزی که برام مهم هست این هست که پلن خاصی باید چیده بشه و این پلن تبلیغاتی توسط چه کسی انجام میشه؟
  سپاس از بزرگواییتان

 9. تعرفه تبلیغات محیطی بیلبورد تهران در سال 1401 نسبت به سال 1400 چند در صد بیشتر شده؟

 10. سیاوش شاهسوند

  درود
  برای محاسبه رزرو بیلبورد قیمت آن را لطفا در سایت خود قرار دهید.
  بدرود

 11. سلام
  به غیر از این مناطقی که نوشتید خیابان ها یا میادینی هستند که ما در اونجا تبلیغات بیلبوردی بخواهیم و شما انجام بدهید؟

  1. سلام جناب قلی زاده
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

  1. سلام جناب صفرپور
   قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی در هر منطقه ای از تهران متفاوت هست
   لطفا برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

 12. آنیتا شرکت پور

  قیمت اجاره بیلبورد در تهران چقدره؟ شماره خرید بیلبورد هم اگه امکانش هست ارسال کنید.

  1. سلام سرکار خانم شرکت پور
   قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی در هر منطقه ای متفاوت هست
   لطفا برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

 13. حسین بزرگمهر اصفهانی

  تعرفه اجاره بیلبورد در تهران 1401 با قیمت و آدرس رو لطفا به ایمیل بنده ارسال بفرمایید
  ممنون و متشکر

  1. سلام جناب بزرگمهر اصفهانی
   توصیه میکنم برای حصول نتیجه بهتر با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

 14. هاشم نصراللهی

  سلام وقت بخیر ممنونم که لیست اجاره بیلبورد در تهران را در سایتتون قرارد دادید
  برای اطلاع از هزینه ها با چه شماره ای باید در ارتباط باشم؟

  1. سلام جناب نصراللهی
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

  1. سلام و وقت بخیر
   برای اطلاع دقیق از شرایط، تخفیفات شرکت و تعرفه های رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

 15. سلام
  من لیست بیلبوردهای تبلیغاتی چند شهر را می خواستم از کجا باید کمک بگیرم؟

  1. سلام وقت بخیر
   لطفا برای اطلاع از لیست بیلبوردهای تبلیغاتی لینک چند صفحه را برای شما قرار می دهم که می توانید به صفحات مربوطه مراجعه کنید.
   لینک صفحات:
   بیلبورد اصفهان ، بیلبورد تهران، بیلبورد کرمان، بیلبورد ارومیه، بیلبورد تبریز، بیلبورد شیراز
   همچنین می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. با سلام
   قیمت اجاره بیلبورد بخش های مختلف، متفاوت است. لطفا برای اطلاع دقیق از شرایط و قیمت بدون واسطه رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 16. خانم خالقی

  هلدینگ آراد به عنوان یک شرکت اجاره دهنده بیلبورد در تهران چه مکان هایی را برای تبلیغ سالن زیبایی پیشنهاد می دهد؟

 17. آقای کمالی

  سلام. خواستم بپرسم هزینه بیلبورد تبلیغات محیطی در تهران برای مدت سه ماه به چه صورته؟

  1. با سلام وقت بخیر
   تعرفه بیلبورد تهران در مکان های مختلف، متفاوت است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

  1. سلام وقت بخیر
   برای مشاهده لیست بیلبوردهای تبلیغاتی و قیمت آن ها می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

  1. سلام وقت بخیر
   مکان اجاره بیلبورد‍ در میزان بازدید، برندسازی و فروش متفاوت است. شما می توانید جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *