اجاره بیلبورد های منتخب در کرج سال 1401

با وجود انواع برندهای مختلف در سراسر کشور، برندسازی و تبلیغات، مهم تر و حساس تر از قبل به نظر می‌رسد. در همین راستا لازم است از یک تیم حرفه ای و باسابقه مشاوره گرفت.
کارشناسان حرفه ای هلدینگ آراد با سال ها تجربه در این زمینه، مجری کمپین های تبلیغاتی برندهای مطرحی بوده اند.تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست.

جهت دریافت نتیجه مطلوب، کمپین تبلیغاتی خود را به کارشناسان حرفه ای در این حوزه بسپارید.

ردیفموقعیت مکانی بیلبورد های تبلیغاتیمتراژ
1اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید از تهران سمت راست50
2اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید از تهران سمت چپ50
3اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید به تهران سمت راست50
4اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید به تهران سمت چپ50
5لواسان ، جاده فشم به سمت تهران ـ مسیر رفت100
6لواسان ، جاده فشم به سمت تهران ـ مسیر برگشت100
7پردیس ، جاجرود ـ مسیر رفت60
8پردیس ، جاجرود ـ مسیر برگشت60
9اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _ مسیر رفت_ سمت راست70
10اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول_ مسیر رفت _ وسط70
11اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _ مسیر رفت _ سمت چپ70
12اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _مسیر برگشت _ سمت راست70
13اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _مسیر برگشت _ وسط70
14اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول مسیر برگشت _ سمت چپ70
15اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید به فرودگاه _ سمت راست70
16اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید به فرودگاه _ سمت چپ70
17اتوبان تهران (پرند)،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید از فرودگاه _ سمت راست70
18اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید از فرودگاه _ سمت چپ70
19اتوبان تهران ساوه ورودی نسیم شهر _ سمت راست70
20اتوبان تهران ساوه ورودی نسیم شهر _ سمت چپ70
21اتوبان تهران ساوه خروجی نسیم شهر _ سمت راست70
22اتوبان تهران ساوه خروجی نسیم شهر _ سمت چپ70
23قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر رفت _ سمت راست70
24قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر رفت _ سمت چپ70
25قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر برگشت _ سمت راست70
26قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر برگشت _ سمت چپ70
27اتوبان تهران ساوه ورودی رباط کریم _ سمت راست70
28اتوبان تهران ساوه ورودی رباط کریم _ سمت چپ70
29اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت راست70
30اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت چپ70
31عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ سمت راست77
32عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ وسط77
33عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ سمت چپ77
34عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت _ سمت راست77
35عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت _ وسط77
36عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت_ چپ77
37اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت راست77
38اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت چپ77
39کهریزک ابتدای جاده قدیم قم مسیر رفت65
40کهریزک ابتدای جاده قدیم قم مسیر برگشت65
41کهریزک مقابل شهرداری مسیر رفت60
42کهریزک مقابل شهرداری مسیر برگشت60
43اتوبان کرج قزوین قبل از آبیک ـ مسیر رفت55
44اتوبان کرج قزوین بعد از آبیک ـ مسیر رفت55
45اتوبان کرج قزوین بعد از آبیک ـ مسیر برگشت60
46اتوبان کرج قزوین قبل از کردان ـ مسیر برگشت60
ردیفموقعیت مکانی بیلبورد های تبلیغاتیمتراژ
1اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید از تهران سمت راست50
2اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید از تهران سمت چپ50
3اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید به تهران سمت راست50
4اتوبان تهران قم قبل از فرودگاه امام خمینی دید به تهران سمت چپ50
5لواسان ، جاده فشم به سمت تهران ـ مسیر رفت100
6لواسان ، جاده فشم به سمت تهران ـ مسیر برگشت100
7پردیس ، جاجرود ـ مسیر رفت60
8پردیس ، جاجرود ـ مسیر برگشت60
9اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _ مسیر رفت_ سمت راست70
10اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول_ مسیر رفت _ وسط70
11اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _ مسیر رفت _ سمت چپ70
12اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _مسیر برگشت _ سمت راست70
13اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول _مسیر برگشت _ وسط70
14اتوبان تهران ساوه ،عوارضی اول مسیر برگشت _ سمت چپ70
15اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید به فرودگاه _ سمت راست70
16اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید به فرودگاه _ سمت چپ70
17اتوبان تهران (پرند)،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید از فرودگاه _ سمت راست70
18اتوبان تهران (پرند) ،قبل از فرودگاه امام خمینی _ دید از فرودگاه _ سمت چپ70
19اتوبان تهران ساوه ورودی نسیم شهر _ سمت راست70
20اتوبان تهران ساوه ورودی نسیم شهر _ سمت چپ70
21اتوبان تهران ساوه خروجی نسیم شهر _ سمت راست70
22اتوبان تهران ساوه خروجی نسیم شهر _ سمت چپ70
23قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر رفت _ سمت راست70
24قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر رفت _ سمت چپ70
25قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر برگشت _ سمت راست70
26قبل از پیست بین المللی کارتینگ پرند _ مسیر برگشت _ سمت چپ70
27اتوبان تهران ساوه ورودی رباط کریم _ سمت راست70
28اتوبان تهران ساوه ورودی رباط کریم _ سمت چپ70
29اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت راست70
30اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت چپ70
31عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ سمت راست77
32عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ وسط77
33عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر رفت _ سمت چپ77
34عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت _ سمت راست77
35عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت _ وسط77
36عوارضی دوم تهران (پرند) _ مسیر برگشت_ چپ77
37اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت راست77
38اتوبان تهران ساوه خروجی رباط کریم _ سمت چپ77
39کهریزک ابتدای جاده قدیم قم مسیر رفت65
40کهریزک ابتدای جاده قدیم قم مسیر برگشت65
41کهریزک مقابل شهرداری مسیر رفت60
42کهریزک مقابل شهرداری مسیر برگشت60
43اتوبان کرج قزوین قبل از آبیک ـ مسیر رفت55
44اتوبان کرج قزوین بعد از آبیک ـ مسیر رفت55
45اتوبان کرج قزوین بعد از آبیک ـ مسیر برگشت60
46اتوبان کرج قزوین قبل از کردان ـ مسیر برگشت60
get

بیلبورد های تبلیغاتی آراد در سراسر کشور

 • چرا تبلیغات محیطی در کرج ؟


تبلیغات محیطی در کرج از موثرترین و کارآمد ترین نوع تبلیغات می تواند باشد. کرج در رتبه چهارم کلانشهرهای کشور قرار دارد. کرج پس از تهران بزرگ‌ترین شهر مهاجرپذیر ایران بوده و به همین دلیل به آن لقب «ایران کوچک» داده شده‌است. همچنین جمعیت این شهر نسبت به سایر شهرهای بزرگ ایران جوان‌تر است،

اگر مایلید دربارۀ بیلبورد تبلیغاتی بیشتر اطلاعات کسب کنید می‌توانید به صفحۀ بیلبورد چیست سری بزنید

مشهد جز یکی از پرجمعیت ترین کلان شهر های این سرزمین است.

پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به صفحۀ بیلبورد مشهد بیندازید

 • چرا می گوییم سرمایه گذاری تبلیغاتی در کرج ثمر بخش است؟


استان البرز در اقتصاد ایران به عنوان یک استان استراتژیک شناخته می‌شود. شاخصه هایی که گویای استراتژیک بودن شهر است به شرح ذیل می باشد:

 • قرار گرفتن در مسیر 14 استان کشور،
 • همجواری با پایتخت،
 • تراکم جمعیتی بالا،
 • ارتباط نزدیک با یک بازار حدوداً 20 میلیون نفری
 • استقرار بخش زیادی از صنایع مهم و برندهای ملی در این استان

 در نتیجه می توان در جهت افزایش آگاهی از برند، سرمایه گذاری تبلیغاتی در کرج را به عنوان یک ابزار قدرتمند نام برد.

تبریز یکی شهر های توریستی و ایران و میزبان مسافران قابل توجه، پیشنهاد می‌کنیم برای رزرو بیلبورد صفحۀ بیلبورد تبریز را هم در نظر داشته باشید.

خلاقیت بدون استراتژی را هنر ، خلاقیت با استراتژی را تبلیغات می نامند.

پروفسور جف ال ریچاردز

گزیده‌ی سخنان پدر تبلیغات دیوید آگیلوی

دیوید آگیلوی ( ژوئن 1911_ ژوئیه 1999) مدیر تبلیغاتی برجسته ی اهل بریتانیا بود ، تا جایی که به وی لقب پدر تبلیغات داده شد .او در کنار بزرگانی مانند دکتر گالوپ (بنیان گذار موسسه گالوپ)، ریموند رابیکم و استنلی زرور از پیشگامان تبلیغات مدرن به شمار می رود.

 • چرا باید به رزرو بیلبورد های تبلیغاتی در کرج اقدام کرد؟


کرج دارای راه های ارتباطی اصلی برای پایتخت ایران به شهر های گیلان، مازندران، آذربایجان و… است. تبلیغات محیطی کسب و کار در این شاهراه ها، در دید عام مردم قرار می گیرد،

صفحۀ بیلبورد مازندران برای کسانی که علاقه به رزرو بیلبورد در این منطقه هم دارند.

اگر تمایل به تبیلغ در بستر گوگل دارید این سایت می‌تواند برای شما مفید باشد.

رزرو بیلبورد در کرج را می‌توان جز آن اقداماتی نام برد که به رشد و پیشرفت کسب و کار ها کمک می‌کند و سرعت سناخته‌تر شدنشان را بیشتر. پس برای پیشرفت کسب و کارتان اجاره بیلبورد در کرج می‌تواند یک اقدام مفید باشد.

برای اطلاع از لیست بیلبوردهای کرج می‌توانید به اول صفحه برگردید و نگاهی به لیست بیلبوردهای تبلیغاتی کرج بیندازید. برای اطلاع از قیمت بیلبورد تبلیغاتی کرج هم می‌توانید از بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خود را مطرح کنید.

چگونگی تبلیغات سریالی و تاثیر آن بر مخاطبین

مدیران هوشمند، هرگز از تاثیر شعار تبلیغاتی غافل نخوهند شد. زیرا که شعار تبلیغاتی، تنها یک جمله نیست بلکه نماینده کسب و کار و فعالیت آن‌هاست. برندهای موفق در سراسر جهان با بهره‌گیری از شعار تبلیغاتی، برند خود را در ذهن مخاطبان ماندگار می‌کنند و در ادامه سالیان زیادی فروش موفق خواهند داشت.
شعار تبلیغاتی موثر باید سه ویژگی اصلی داشته باشد :
جامع باشد – قابل اعتماد باشد – مخاطب را از نظر احساسی درگیر کند. از شما دعوت میشود ادامه مقاله شعار تبلیغاتی، معجزه جذب مخاطب را مطالعه بفرمایید.

 • قیمت بیلبورد های تبلیغاتی کرج در چه حدی است؟


کرج با توجه به جای دادن بسیاری از نیروی کار تهران در خود، می توان گفت جمعیت زیادی از تهران را نیز در پوشش چتر تبلیغاتی خود دارد. لذا می توان از منظر بازدهی تبلیغات محیطی کرج را هم تراز  تبلیغات محیطی در تهران دانست. حال آنکه قیمت بیلبورد های تبلیغاتی در کرج  بسیار مقرون به صرفه تر هستند.

شهرهایی که از جمعیت زیادی برخوردار هستند می‌توانند دارای پتانسیل خوبی برای تبلیغات محیطی شما باشند و رزرو بیلبورد در آن شهر های می‌تواند اقدامی در راستای پیشرفت کسب و کارتان باشد. رزرو بیلبورد مازندران، رزرو بیلبورد تبریز و رزرو بیلبورد مشهد می‌تواند گزینه های خوبی برای اینکار باشد.

هزینۀ رزرو بیلبورد

آیا از عواملی که بر قیمت و تعرفه رزرو بیلبورد تاثیر می‌گذارند اطلاع دارید؟ برای پی بردن به این عوامل می‌توانید به صفحۀ اجاره بیلبورد سری بزنید.

اگر می‌توانستید کاری کنید که به شناخته تر شدن برندتان سرعت ببخشید آن را انجام نمی‌دادید؟ پس پیشنهاد می‌کنم نیم نگاهی به رزروبیلبورد در سایر شهرها بزنید.

بیلبوردهای تبلیغاتی تهران | خرید بیلبورد در اصفهان | اجاره و رزرو بیلبورد شیراز | هزینه بیلبورد مازندران | قیمت بیلبورد تبلیغاتی ارومیه | تبلیغات محیطی مشهد | رزرو بیلبورد تبریز | تعرفه بیلبورد کرج

5/5 - (1029 امتیاز)

16 دیدگاه دربارهٔ «تبلیغات محیطی کرج»

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی درکرج با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

 1. fereshteh soltani

  سلام میخواستم بدونم شرکت های مستقر در کرج امکان تبلیغات در استان های دیگه به غیر از تهران دارند؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی درکرج با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

  1. سلام
   برای اطلاع از اینکه بیلبورد کرج شامل تهاتر می‌شود یا نه می‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و از شامل تهاتر بودن یا نبودن بیلبورد کرج مطلع شوید

  1. سلام
   برای اطلاع از مدت زمان اکران بیلبورد کرج می‌توانید از بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خود را مطرح کنید.

  1. سلام
   می ‌تونید به اول صفحه برگردید و لیست بیلبوردهای کرج را مورد بررسی قرار دهید.

 2. سلام
  میخواستم از قیمت بیلبورد تبلیغاتی کرج اطلاع پیدا کنم از کجا باید اقدام کنم؟

  1. سلام
   برای اطلاع از قیمت بیلبورد تبلیغاتی کرج کافیست از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید.

  1. سلام
   برای اطلاع از قیمت بیلبورد اتوبان تهران کرج شما می‌توانید از بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید از قیمت بیلبورد مدنظر اطلاع پیدا کنید.چ
   پاینده و پیروز باشید.

  1. سلام و وقت بخیر
   برای اطلاع از قیمت اجاره بیلبورد کرج شما می‌توانید از طریق بخش تماس با ما یا شمارۀ 09122506294 با کارشناسان ما ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *