اجاره و رزرو بیلبورد در مازندران + لیست تابلوهای تبلیغاتی

زمان تخمین زده شده مطالعه: 12 دقیقه

اجاره و رزرو بیلبورد مازندران، به دلیل آب و هوا و موقعیت جغرافیایی خاص خود مورد توجه گردشگران قابل توجهی در زمان‌های مختلف سال است. این خصوصیات، این شهر را به شهری تبدیل کرده است که مورد علاقه کسب و کارهای کوچک و بزرگ، برای اجرای تبلیغات محیطی است.
اگر بتوانید تبلیغات محیطی در مازندران را اصولی و درست اجرا کنید، می‌توانید نتایج قابل توجه آن را ببینید.
اگر به صورت اصولی و هدفمند، تمایل به انجام تبلیغات محیطی در استان مازندران (ساری) به خصوص اجاره بیلبورد در این شهر را دارید بهتر است کمپین تبلیغات بیلبوردی خود را همراه به کارشناسان مجرب هلدینگ آراد بسپارید، در غیر این صورت ممکن است به اهداف و شاخص های کلیدی خود دست پیدا نکنید

لیست بیلبوردهای تبلیغاتی مازندران (ساری)

ردیفموقعیت مکانی بیلبوردمتراژ (متر مربع)
1نوشهر نور، مزگان، دید از نور شهر، سمت راست3.6*17.3
2نوشهر نور، مزگان، دید از نور به نوشهر، سمت چپ3.6*17.1
3کمربندی چالوس اکبر آباد، دید از تهران به چالوس، سمت راست3.6*14.1
4کمربندی چالوس اکبر آباد، دید از تهران به چالوس، سمت چپ3.6*13.6
5نور نوشهر منتطقه لتینگان، دید از نور، سمت راست3.6*14.6
6نور نوشهر منتطقه لتینگان، دید از نور، سمت چپ3.6*14.6
7کمربندی چالوس بهشت رضا، دید از نوشهر، سمت راست3.1*21.1
8کمربندی چالوس بهشت رضا، دید از نوشهر، سمت چپ3.1*21.1
9نشتارود هتل پردیسان، چالوس به تنکابن، سمت راست3.6*16.5
10نشتارود هتل پردیسان، چالوس به تنکابن، سمت چپ3.6*16.5
11محور هراز _ شاندیز، دید از شمال به تهران، سمت راست3.6*16.1
12محور هراز _ شاندیز، دید از شمال به تهران، سمت چپ3.6*16.1
13تنکابن پلتکله، دید از تنکابن به چالوس، سمت راست3.6*14.6
14تنکابن پلتکله، دید از تنکابن به چالوس، سمت چپ3.6*14.6
15جاده هراز منطقه پلور، دید از تهران به شمال، سمت راست3.6*13.3
16جاده هراز منطقه پلور، دید از تهران به شمال، سمت چپ3.6*13.3
17کمربندی تنکابن خوبان رزگاه، دید به رامسر، سمت راست3.6*15.1
18کمربندی تنکابن خوبان رزگاه، دید به رامسر، سمت چپ3.6*14.6
19تنکابن چالوس _ الکله، دید از تنکابن به چالوس، سمت راست3.6*14.6
20تنکابن چالوس _ الکله، دید از تنکابن به چالوس، سمت چپ3.6*14.6
21جاده چالوس پل زنگوله ، دید از تهران5*10
22جاده چالوس پل زنگوله ، دید از چالوس5*10
23محور هراز مقابل رستوران شاندیز _ دید از آمل به تهران _ سمت راست
24محور هراز مقابل رستوران شاندیز _ دید از آمل به تهران _ سمت چپ
25نوشهر به نور _ قبل از جنگل سیسنگان منطقه ملکار _ دید به نور _ سمت راست
26نوشهر به نور_ قبل از جنگل سیسنگان منطقه ملکار _ دید به نور _ سمت چپ
27محور رویان به نوشهر _ منطقه امیر رود _ دید از نور به نوشهر _ سمت راست
28محور رویان به نوشهر _ منطقه امیر رود _ دید از نور به نوشهر _ سمت چپ
29نوشهر ، منطقه مزگاه _ دید به نور _ سمت راست
30نوشهر ، منطقه مزگاه _ دید به نور _ سمت چپ
31کمربندی چالوس، منطقه اکبر آباد _ دید از تهران به چالوس _ سمت راست
32کمربندی چالوس، منطقه اکبر آباد _ دید از تهران به چالوس _ سمت چپ
33نور نوشهر؛ منطقه لتینگان _ دید به نور _ سمت راست
34نور نوشهر؛ منطقه لتینگان _ دید به نور _ سمت چپ
35کمربندی چالوس مقابل بهشت رضا _ دید به نوشهر _ سمت راست
36کمربندی چالوس مقابل بهشت رضا _ دید به نوشهر _ سمت چپ
37ورودی عباس آباد روبروی هتل پردیسان _ دید از نشتارود به چالوس _ سمت راست
38ورودی عباس آباد روبروی هتل پردیسان _ دید از نشتارود به چالوس _ سمت چپ
39کمربندی تنکابن قبل از جاده 2000 و 3000 منطقه پلتکله _ دید از نشتارود به تنکابن _ سمت راست
40کمربندی تنکابن قبل از جاده 2000 و 3000 منطقه پلتکله _ دید از نشتارود به تنکابن _ سمت چپ
41جاده هراز منطقه پلور _ دید از شمال به جنوب _ سمت راست
42جاده هراز منطقه پلور _ دید از شمال به جنوب _ سمت چپ
43نور نوشهر ؛ منطقه لتینگان _ دید به نور _ سمت راست
44نور نوشهر ؛ منطقه لتینگان _ دید به نور _ سمت چپ
45کمربندی چالوس مقابل بهشت رضا _ دید به نوشهر _ سمت راست
46بابلسر میدان امام حسین (علی آباد ، دید شرق)3*30
47بابلسر محور دریاکنار(ال سی وایکیکی ، دید غرب)3*30
48بابلسر محور دریاکنار(ال سی وایکیکی ، دید شرق)3*30
49فریدونکنار ـ سرخرود (فرزادشهر ، دید شرق)5*12
50فریدونکنار ـ سرخرود (فرزادشهر ، دید غرب)5*12
51محمود آباد ـ سرخرود (مسکن مهر ، دید شرق)4*25
52محمود آباد ـ سرخرود (مسکن مهر ، دید غرب)4*25
53تهران ـ شمال (هراز ـ جنگل آمل ، دید شمال)5*10
54تهران ـ شمال (هراز ـ جنگل آمل، دید تهران)5*10
55تهران ـ شمال (هراز ـ جنگل آمل ، دید شمال)3*27
56تهران ـ شمال (هراز ـ جنگل آمل، دید تهران)3*27
57تهران ـ شمال (هراز ـ پلیس راه قدیم ، دید شمال)3.2*36
58تهران ـ شمال (هراز ـ پلیس راه قدیم ، دید تهران)3.2*36
59ایزدشهر ـ سالیان (دید شرق)3.8*37
60ایزدشهر ـ سالیان (دید غرب)3.8*37
61نور ـ مرکز شهر (شهرداری ، دید شرق)3*27
62رویان (شهرک فردوس ، دید شرق)3*25
63نور ـ نوشهر (چلندر ، دید غرب)3*30
64نور ـ نوشهر (چلندر ، دید شرق)3*30
65نوشهر ـ امیررود (دید شرق)3.6*36
66نوشهر ـ امیررود (دید غرب)3.6*36
67کمربندی نوشهر ـ چالوس (دید غرب)3*30
68آزادراه تهران ـ شمال (دید شمال )5*12
69چالوس نمک آبرود (هچیرود ـ بازار چین ، دید غرب)5*12
70متل قو (سی سرا ، دید شرق)5*12
71متل قو (شیرینی لیلی ، دید شرق)5*10
72متل قو (شیرینی لیلی ، دید غرب)5*10
73متل قو (برلیان خزر ، دید شرق)5*10
74متل قو (برلیان خزر ، دید غرب)5*10
75متل قو (دهکده شیرین ، دید شرق)5*10
76متل قو (دهکده شیرین ، دید غرب)5*10
77متل قو (اسب چین ، دید شرق)5*12
78متل قو (اسب چین ، دید غرب)5*12
79متل قو (دانانو دید شرق )3*25
80عباس آباد (دادگستری ، دید شرق)3*25
81عباس آباد (دادگستری ، دید غرب)3*25
82عباس آباد (کاظم رود ، دید شرق)5*12
83عباس آباد (کاظم رود ، دید غرب)5*12
84عباس آباد (امرج کال ، دید شرق)3*25
85عباس آباد (امرج کال ، دید غرب)3*25
86نشتارود (مرکز شهر ، دید غرب)5*12
87نشتارود (مرکز شهر ، دید شرق)5*12
88نشتارود (ورودی شهر ، دید شرق)6*12
89نشتارود (ورودی شهر ، دید غرب)6*12
90نشتارود ـ تنکابن (کترا ، دید شرق)3*30
91نشتارود ـ تنکابن (کترا ، دید غرب)3*30
92تنکابن ـ کریم آباد (دید شرق)3*30
93تنکابن ـ کریم آباد (دید غرب)3*30
94شیرود (قبل از امام زاده ، دید شرق)3*30
95شیرود (قبل از امام زاده ، دید غرب)3*30
96شیرود (بعد از امام زاده ، دید شرق)3*30
97شیرود (بعد از امام زاده ، دید غرب)3*30
98کتالم (پلیس راه ،دید شرق)5*12
99کتالم (پلیس راه ،دید غرب)5*12
100رامسر (ورودی شهر از کتالم ، دید شرق)5*12
101رامسر (ورودی شهر از کتالم ، دید غرب)5*12
102رامسر (وسط بلوار مرکز شهر، دید شرق)5*12
103رامسر ـ چابکسر (تله کابین ، دید شرق)5*10
104رامسر ـ چابکسر (تله کابین ، دید غرب)5*10
105رامسر (بعد از تله کابین ، دید شرق)5*10
106رامسر (بعد از تله کابین ، دید غرب)5*10
107ساری قائمشهر هتل نوید دید غرب
108ساری قائمشهر هتل نوید دید شرق
109ساری قائمشهر ارطه دید غرب
110ساری قائمشهر ارطه دید شرق
111ساری قائمشهر فرش ساوین دید غرب
112ساری قائمشهر فرش ساوین دید شرق
113ساری میدان امام جنب بانک ملت سمت چپ
114ساری بلوار آزادی مقابل اداره برق
115ساری امیر مازندرانی مقابل بیمارستان امیر
116ساری بلوار کشاورز نبش کشاورز 53
117ساری خیابان فرهنگ مقابل پست بانک
118ساری خیابان فرهنگ نبش قارن
119ساری میدان شهدا
120چالوس، نمک ابرود، پلیس راه هچیرود، دید شرق
121چالوس، نمک ابرود، پلیس راه هچیرود، دید غرب
122محور تهران شمال، پل سفید6*13
123محور شمال تهران، پل سفید6*13
124محور شیرگاه قائمشهر6*12
125محور قائمشهر شیرگاه6*12
126محور تهران شمال هراز، ورودی آمل3.5*35
127محور شمال تهران هراز، ورودی آمل3.5*35
128محور تهران_شمال، بعد از تونل کندوان5*12
129محور تهران_شمال، قبل از تونل کندوان5*12
130آمل_بابل، منطقه صنعتی دابودشت3*33
131بابل_آمل، منطقه صنعتی دابودشت3*33
132بابل_بابلسر_هادی شهر5*12
133بابلسر_بابل_هادی شهر5*12
134بابل، شهربازی پردیس، دید غرب3*30
135بابل، شهربازی پردیس، دید شرغ3*30
136قائمشهر_بابلسر،سنگتاب3*22
137بابلسر _ قائمشهر ، سنگتاب3*22
138نکا_بهشهر،دانشگاه آزاد4*22
139بهشهر_ نکا ،دانشگاه آزاد4*22
140ساری نکا بادله3.5*30
141نکا ساری بادله3.5*30
142جویبار_ساری5*15
143ساری _ جویبار5*10
144بابلسر محور دریاکنار3*30
145فریدون کنار، بعد از بازار ماهی، دید شرق5*12
146فریدون کنار، بعد از بازار ماهی، دید غرب5*12
147سروخرود دریاسر3*32
148محمود آباد،مسکن مهر، دید غرب4*25
149محمود آباد،مسکن مهر، دید شرق4*25
150بابل بابلسر امیر کلا5*10
151ابلسر بابل بامیر کلا5*10
152محمود آباد آمل گالشپل3*32
153آمل محمود آباد گالشپل3*32
154نور_شهداری3*28
155نور_پاساژ دی15*12
156رویان_شهرک فردوس،دید شرق3*30
157رویان_شهرک فردوس،دید غرب3*30
158نوشهر_امیررود، دید غرب3.6*35
159نوشهر_امیررود، دید شرق3.6*35
160چالوس یاسر زندی، دید به غرب8*12
161چالوس یاسر زندی، دید به شرق8*12
162محدوده چالوس نمک آبرود هچیرود_بازار چین6*12
163متل قو، دید به غرب5*12
164متل قو، دید به شرق5*12
165عباس آباد، دید به غرب3*28
166عباس آباد، دید به شرق3*28
167نشتارود کترا3*30
168نشتارود مرکز شهر دید غرب6*12
169نور_ ایزدشهر سالیان3*30
170ایزدشهر نور_ سالیان3*30
171رامسر_تنکابن، دید به شرق5*12
172رامسر_تنکابن، دید به غرب5*12
173بابلسر_ساری، آبسکر
174نکا_ساری، ایران خودرو
175محور هراز پلیس راه ، دید شمال
176محور هراز پلیس راه ، دید شمال
177نکا_بهشهر، کلت
178گلوگاه اکبر جوجه، دید به گلوگاه5*12
179گلوگاه اکبر جوجه، دید به بهشهر5*12
180جویبار، میدان کشتی
181بابل_امیر کلا، دید شرق
182بابل_امیر کلا، دید غرب
183بابل_چماز کلا
184بابلسر،میدان امام حسین
185آمل_بابل،دابودشت،عرب خلیل3*33
186بابل_آمل ،دابودشت،عرب خلیل3*33
187نکا_بهشهر4*22
188ساری_نکا، شهید سلیمانی3*25
189دابودشت، مرکز برنج ، درد غرب5*12
190دابودشت، مرکز برنج ، درد شرق5*12
191کندوان، کانکس مرزن آباد، دید شمال5*12
192هچیرود، پلیس راه، دید شرق5*12
193هچیرود، پلیس راه، دید غرب5*12
194هچیرود، سرد آبرود، دید شرق6*13
195دابودشت، شهداری، دید غرب6*12
196تهران شمال محور هراز رزکه، دید به تهران3*27
197آمل_بابل، حسین آباد، دید بابل3*33
198بابلسر، فریدونکنار، محور دریاکنار، درب دوم دریاکنار، دید شرق3*30
199امیر کلا، بابل_بابلسر، دید شرق، سید محله5*10
بیلبوردهای تبلیغاتی مازندران
get

بیلبورد های تبلیغاتی آراد در سراسر کشور

چرا رزرو تابلو تبلیغاتی در مازندران ؟

تابلو تبلیغاتی در مازندران گزینه ی برجسته ای برای تبلیغات محیطی می باشد. استان مازندران با مساحت تقریبی 24000 کیلومتر‌مربع و جمعیت 3.5 میلیون نفری، یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق ایران از لحاظ تراکم‌جمعیت است. صنعت گردشگری در استان مازندران، به دلیل وجود طبیعت بکر و مفرح ساحلی، دشتی، جنگلی و کوهستانی به‌صورت چشمگیری توسعه داشته است. این شرایط بستر مناسبی در جهت بازدهی بالای تبلیغات محیطی مازندران را فراهم کرده است.

تابلو تبلیغاتی در مازندران
رزرو بیلبورد مازندران

پتانسیل تبلیغات محیطی مازندران

مازندران دارای مرز دریایی و امتیاز حمل و نقل بین المللی با کشور های ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان است.
ارتباط مازندران با کلانشهر تهران و وجود بنادر بین المللی در این استان باعث شده است که رفت و آمد مدیران، تاجران، صادرکننده‌ها، وارد کننده‌ها، و صاحبان انواع کسب‌وکار سهم قابل توجهی از ترافیک منطقه را به خود اختصاص دهد. همین مزیت تأثیر سرمایه گذاری تبلیغات در مازندران را دو چندان کرده، زیرا دیده شدن تبلیغات هر برند و کسب‌و‌کاری بین مدیران، تاجران و عموم مردم باعث افزایش هر چه بیشتر آگاهی از برند است.

بیلبوردهای مازندران

امتیازات تبلیغات بیلبورد در مازندران

یکی از مهم‌ترین ابزارهای برندسازی برای صاحبان کسب‌و کار، تبلیغات محیطی است. اجرای کمپین های تبلیغاتی می تواند به‌صورت طولانی مدت و گسترده باعث افزایش آگاهی از برند شود.

طرح منطقه آزاد تجاری-صنعتی مازندران، در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور با اتصال سه‌ گانه بندرهای امیرآباد، بهشهر، فریدون‌کنار و نوشهر پیشنهاد شده است.

در منطقه آزاد اقتصادی مزایای بیشتری برای تجارت فراهم می‌شود و رونق کسب و کار تجاری در این نواحی زیاد است.همین مزیت باعث اهمیت اکران بیلبورد های تبلیغاتی در مازندران می شود.

بیلبورد تبلیغاتی در مازندران

نقش آلبرت لاستر در تبلیغات مدرن

آلبرت دیویس لاسکر متولد سال 1880 در شهر فرایبورگ آلمان بود و در سال 1952 در شهر نیویورک درگذشت. وی نقش عمده ای در شکل گیری تبلیغات مدرن داشت. لاسکر سالهای اولیه جوانی را در گالوستون ایالت تگزاس، جایی که پدرش ریاست چندین بانک بزرگ را در اختیار داشت، گذراند. با انتقال به شیکاگو، در شرکت تبلیغات لرد و توماس استخدام شد و پس از نشان دادن استعداد خود در زمینه تبلیغات و تولید محتوا  تبدیل به شریک آن ‌‌‌ها شد. لاسکر با استفاده از رادیو، فرهنگ عمومی را تغییر داد و با به کارگیری علم روانشناسی نظر مصرف کنندگان را جلب کرد.اگیلوی درباره لاسکر گفته است: «در طول تاریخ حرفه تبلیغات، هیچ کسی به اندازه لاسکر پولساز نبوده است».

مقایسه تبلیغات محیطی در مازندران با تبلیغات محیطی در تهران

یکی از مهم‌ترین ابزارهای برندسازی برای صاحبان کسب‌و کار، تبلیغات محیطی است. اجرای کمپین های تبلیغاتی به وسیله شرکت های تبلیغاتی در مازندران می تواند به‌صورت طولانی مدت و گسترده باعث ابعاد و موقعیت رسانه در تعیین قیمت بیلبورد های تبلیغاتی مازندران تأثیر بسزایی دارد.

اجاره بیلبورد تبلیغاتی در مازندران

از آنجایی که انتخاب صحیح بازار هدف یکی از فاکتور های اساسی و مهم در بازدهی تبلیغات است، انتخاب مازندران در کمپین های تبلیغاتی باعث پوشش دهی اقشار مختلف مردم و دستیابی به نتایج عالی تبلیغاتی می‌شود. برای مثل استراتژی تبلیغات بیلبورد اهواز با بیلبورد قزوین، بیلبورد همدان، بیلبورد اصفهان، بیلبورد شیراز، بیلبورد کرج، بیلبورد تبریز، بیلبوردهای جاده کرج قزوین و حتی بیلبورد مشهد یا سایر تبلیغات بیلبوردی کاملا متفاوت است.
حال آن که با توجه به مزایای اکران تبلیغات محیطی در استان مازندران مبلغ سرمایه گذاری تبلیغاتی در این استان مقرون به صرفه‌تر و به طور مثال در مقایسه با هزینه تبلیغات شهری استان تهران توجیه اقتصادی بالاتری دارد.
مازندران در زمان‌های مختلف دارای پتانسیل های متفاوتی است که اگر شما بتوانید از این پتانسیل‌ها استفاده‌ای درست بکنید می‌توانید نتیجۀ اثربخش آن را ببینید
شاید فکر کنید برای موفق شدن در کمپین تبلیغاتی و تبلیغات حتماً باید در تهران و پایتخت تبلیغات محیطی خود را انجام دهید اما این را بدانید صرفاً تبلیغات در پایتخت همه چیز نیست.
شما اگر بتوانید از پتانسیل‌های شهر مازندران بدرستی استفاده کنید نتیجه ای ممکن است ببنیید که انتظارش را نداشتید.
ما شما را برای رزرو بیلبورد در تهران منع نمی‌کنیم و حتی برای ما سودمند تر است تا شمارا تشویق به تبلیغات محیطی در تهران کنیم، اما باید بگوییم نکات مختلفی وجود دارد تا درصد موفقیت کمپین تبلیغات محیطی شمارا بالا ببرد و صرفاً تبلیغات در پایتخت تنها راهکار برای رفع همه ی مشکلات نیست.

چگونگی تبلیغات سریالی و تاثیر آن بر مخاطبین

توانایی ارائه محتوا در بازه زمانی طولانی به روش ساده و مفهومی برای جذب مخاطب:
قدم اول تفسیر مفهوم تبلیغات سریالی و تفکیک آن از سری تبلیغاتی است.در طراحی بیلبوردهای تبلیغاتی ارائه محتوای داستانی ذاتا جذاب بوده که با هدف جلب توجه مخاطب و ایجاد کنجکاوی ذهنی به جهت پیگیری محتوای بعدی، انتقال محتوا موثرتر واقع می‌گردد.

با اقدامات دیگری همچون: افزایش بهره‌ وری تبیلغ بااستفاده از پرورش یک ایده در چهارچوب داستانی، افزایش پیگیری مخاطب با بهره گیری از استراتژی سریالی، ارائه برنامه دقیق و تجزیه و تحلیل بازار هدف و انتخاب موضوع اصلی به عنوان هسته تبلیغات سریالی؛ میتوان نسبت جذب مخاطب به بازدید را به بالاترین حد خود رسانده و بیشترین تاثیر ممکن را در جلب مشتری ایفا می‌کند.

ویژگی‌های خاص شهر مازندران

قله دماوند مرتفع‌ترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه در مازندران و در شهرستان آمل قرار دارد که سالانه کوهنوردان زیادی اعم از داخلی و خارجی برای فتح این قله به مازندران سفر می کنند. با اجاره تابلو تبلیغاتی در مازندران در محورهای مواصلاتی به این مسیر می توانید از تبلیغات محیطی در این مسیر بهره مند شوید.

رزرو بیلبورد تبلیغاتی مازندران

پیشنهاد:

این مقاله ممکن است بتواند به شما در فروشتان یاری رساند کند.

غار آبی دانیال، دره‌ی سه‌هزار، جنگل دوهزار، چشمه‌ی آب‌گرم فَلَکدِه و پارک جنگلی چالدَره از جاذبه های گردشگری محبوب این استان هستند. همچنین جاده چالوس در تمام فصل‌های سال میزبان گردشگرانی است که با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی‌اش تابستان‌ها و بهارهای شلوغی دارد. بسیاری از گردشگران، چالوس را با

 • پارک جنگلی نمک‌آبرود و
 • تله‌کابین

آن می‌شناسند. تله‌کابین که یکی از مهم‌ترین بخش‌های توریستی این شهر است، امکان صعود به قله‌ی زیبای مدو بن را فراهم می‌کند. تمامی این مکان ها باعث جذب سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی می‌شود و همچنین بستر سفری لذت بخش برای استراحت تجار و صاحبین صنایع فراهم می‌سازد، به همین جهت، تبلیغات بیلبوردی در مازندران بازدهی بسیار بالایی دارد.

سرمایه گذاری در کلان شهر ها در قالب تبلیغات محیطی برای کسب و کارتان می‌تواند به رشد و پیشرفت کسب و کارتان کمک کند. رزرو بیلبورد تبریز، رزرو بیلبورد مشهد و رزرو بیلبورد اصفهان، رزرو بیلبورد مترو، رزرو بیلبورد فرودگاه می‌تواند اقداماتی در راستای این هدف باشد.

تبلیغات مازندران دارای پتانسیل بالا برای برای مطلوب تر شدن تبلیغات محیطی است. شما می‌توانید با رزرو بیلبورد در این منطقه به شناخته تر شدن برند خود سرعت دهید. برای اطلاع از تعرفه اجاره بیلبورد 1401 مازندران فقط کافیه از بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و اقدام به رزرو بیلبورد تبلیغاتی مورد نظر خود کنید.

برای اطلاع از موقعیت بیلبوردهای مازندران هم تنها کافیست به اول همین صفحه بازگردید و لیست بیلبورد های مازندران را مطالعه کنید.

اگر تمایل دارید دربارۀ بیلبوردهای تبلیغاتی اطلاعات بیشتری کسب کنید می‌توانید مطالبی که در صفحه بیلبورد چیست نوشتیم را مطالعه کنید.

در این صفحه از طراحی بیلبورد،ساخت بیلبورد،مکان بیلبورد و… صحبت شده.

چگونه از تبلیغات محیطی بهترین نتیجه را بگیریم؟

نمی توانیم بگوییم هر تبلیغی را به هر صورت که انجام دهید (تبلیغات محیطی یا دیجیتالی) در هر مکان هر زمان با هر نوع و طرحی شمارا به فروشی بالا و ویژه می‌رساند، اما اینگونه نیست. تبلیغات شمشیری 2 لبه است که اگر بدرستی و صحیح اجرا نشود ممکن است نه تنها زحمات و سرمایه ای که برای تبلیغ خود هزینه کردید هدر برود. بلکه ممکن است تمام سرمایه و هزینه ای که برای کسب و کارتان صرف کرده‌اید برباد برود. اما اگر درست و اصولی اجرا شود می‌تواند فروش شما و مخاطبین شما را بیشتر کند و این سبب می‌شود که وسعت کسب و کار شما بیشتر از قبل شود.
ما اینجاییم تا شما را در این مسیر همراهیی کنیم و به شما یاری برسانیم، شرکت تبلیغاتی آراد زرین (یکی از زیر مجموعه های آراد هلدینگ) با بیش از 25 سال سابقه آماده است تا شمارا در امر تبلیغات محیطی و رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی در مازندران و در دیگر شهرهای ایران که در پایین صفحه ذکر شده شمارا یاری رساند.

رزرو بیلبورد تبلیغاتی در مازندران

پیشنهاد بیشتر برای تبلیغات محیطی

به شناخته تر شدن برند خود سرعت دهید! چطور؟

پیشنهاد می‌کنم نگاهی به صفحه رزرو بیلبورد تهران بیاندازید.

کرج شهری است که گردشگران برای رسیدن به مازندران از آن عبور می‌کنند. اگر می‌خواهید در کرج تبلیغات محیطی خود را آغاز کنید می‌توانید برای شروع نگاهی به لیست بیلبورد های کرج بیاندازید.

شما می‌توانید برای گسترش کسب و کارتان به غیر از بیلبورد تبلیغات محیطی مازندران خود به رزرو بیلبورد های زیر هم فکر کنید:

بیلبورد مازندران (ساری)اجاره بیلبورد در استان مازندران (ساری)اجاره بیلبورد مازندران (ساری)قیمت و اجاره بیلبورد مازندران (ساری)
خدمات تبلیغات محیطی در استان مازندران (ساری)اجاره بیلبورد در جاده مازندران (ساری)بیلبورد تبلیغاتی مازندران (ساری)قیمت رزرو بیلبورد در مازندران (ساری)
3.3/5 - (1155 امتیاز)

22 دیدگاه دربارهٔ «اجاره و رزرو بیلبورد در مازندران + لیست تابلوهای تبلیغاتی»

 1. مهمترین فایده تبلیغات محیطی در مازندران و تاثیرآن بر مخاطبان چیست؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در مازندران با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

 2. ارسلان کرباسی

  سلام
  کدام یکی از شهر های استان مازندران برای تبلیغات محیطی در مازندران مناسب تر است ؟

  1. سلام و وقت بخیر
   برای فهمیدن اینکه کدام شهر استان مازندران برای تبلیغات محیطی مناسب تر است شما می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  1. سلام
   برای رزرو بیلبورد مازندران می‌توانید از بخش تماس با ما اقدام به رزرو بیلبورد مورد نظر خود کنید.

  1. سلام
   برای اطلاع از بهترین مکان ها برای رزرو بیلبورد مازندران می‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خود را مطرح کنید.
   اگر به فکر شناخته تر شدن برند خود هستید پیشنهاد می‌کنم سری به صفحه اجاره بیلبورد تبریز بزنید

  1. سلام
   برای اطلاع از قیمت بیلبورد مازندران می‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و وسوالات خود را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید

 3. قیمت بیلبورد مازندران نسبت به قیمت بیلبورد دیگر استان ها چطوره؟
  و رزرو بیلبورد کدام استان بصرفه تر است؟

  1. سلام
   برای اطلاع از قیمت بیلبورد مازندران و مقایسه آن با قیمت بیلبورد های دیگر استان ها می ‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خود را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید.

  1. سلام
   برای اطلاع از تفاوت میان بیلبورد در مازندران و شهر های دیگر شما می‌توانید از طریق بخش تماس با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و از این مورد اطلاع پیدا کنید.
   پاینده و پیروز باشید.

 4. سلام میخواستم بدونم هزینه اجاره بیلبورد مازندران نسبت به سال قبل چقدر تغییر کرده؟

  1. سلام و وقت بخیر
   شما می‌توانید برای اطلاع از میزان تغییر هزینه اجاره بیلبورد مازندران نسبت به سال قبل از طریق بخش تماس با ما یا شماره 09128356802 با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوال خود را مطرح کنید.
   پاینده و پیروز باشید.

  1. سلام وقت بخیر
   شما می توانید جهت اطلاعات دقیق‌تر، از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. همچنین برای مشاهده بیلبوردهای تهران به لینک زیر مراجعه نمایید:
   لیست بیلبوردهای تهران

 5. مهندس محمدی

  عرض ادب
  لطف میکنید لیست بیلبوردهای منتهی به مازندران رو به ایمیل بنده ارسال بفرمایید. بنده در زمینه اجاره منزل در مازندران فعالیت میکنم. امکان اکران بیلبورد برای تبلیغ اجاره منزل در ساری و کلا مازندران وجود داره؟

  1. سلام و درود بر شما دوست عزیز
   برای کسب اطلاعات مورد نظرتان میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

  1. سلام و عرض ادب
   تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد نقش مهمی در اطلاع رسانی عمومی و آشنایی با یک برند و محصول دارد. شما با توجه به نوع محصول و بازار هدف بهتر است بهترین مکان را انتخاب نمایید. در این راستا میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لورم ایپسوم متن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان