اجاره بیلبورد های منتخب در کرمانشاه سال 1401

با وجود انواع برندهای مختلف در سراسر کشور، برندسازی و تبلیغات، مهم تر و حساس تر از قبل به نظر می‌رسد. در همین راستا لازم است از یک تیم حرفه ای و باسابقه مشاوره گرفت.
کارشناسان حرفه ای هلدینگ آراد با سال ها تجربه در این زمینه، مجری کمپین های تبلیغاتی برندهای مطرحی بوده اند. تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست. تبلیغات محیطی تبریز یکی از آن اقداماتی است که می‌تواند به برندهای ایرانی برای شناخته شدن برندشان اگر به درستی اجرا شود مفید و سودمند باشد.

جهت دریافت نتیجه مطلوب، می‌توانید در رابطه با کمپین تبلیغاتی‌تان با متخصصان ما؛ در ارتباط باشید و در صورت تمایل کمپین تبلیغاتی خود را به ما بسپارید

>
ردیفموقعیت مکانی بیلبوردمتراژ
1کرمانشاه، بزرگراه کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) ورودی شهر، شرق به غرب – عرشه پل54
2کرمانشاه، بزرگراه کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) بهسمت تهران، غرب به شرق – عرشه پل54
3کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ضلع غربی فرودگاه) شمال به جنوب – عرشه پل45
4کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (به سمت فرودگاه) جنوب به شمال – عرشه پل54
5کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) شمال به جنوب – عرشه پل45
6کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) جنوب به شمال – عرشه پل45
7کرمانشاه، بلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی، غرب به شرق تابلو سمت راست – عرشه پل45
8کرمانشاه، بلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی، غرب به شرق تابلو سمت چپ – عرشه پل45
9کرمانشاه، بلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی، شرق به غرب تابلو سمت راست – عرشه پل45
10کرمانشاه، بلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی، شرق به غرب تابلو سمت چپ – عرشه پل45
11کرمانشاه، کمربندی غربی تقاطع بلوار زن شمال به جنوب – عرشه پل45
12کرمانشاه، کمربندی غربی تقاطع بلوار زن جنوب به شمال – عرشه پل45
13میدان آزادی دید از ورودی بلوار کارگر - بیلبورد سه وجهی ثابت50
14میدان آزادی دید از ابتدای بلوار بهشتی- بیلبورد سه وجهی ثابت50
15میدان آزادی دید از ابتدای مدرس- بیلبورد سه وجهی ثابت50
16کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از بلوار بهشتی)تابلو سمت راست – عرشه پل60
17کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از بلوار بهشتی)تابلو وسط – عرشه پل60
18کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از بلوار بهشتی)تابلو سمت چپ – عرشه پل60
19کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از میدان) تابلو سمت راست – عرشه پل60
20کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از میدان) تابلو وسط – عرشه پل60
21کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از میدان) تابلو سمت چپ – عرشه پل60
22کرمانشاه بلوار بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی جنوب به شمال – عرشه پل36
23کرمانشاه بلوار بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی شمال به جنوب – عرشه پل36
24کرمانشاه، بلوار بهشتی سه راه 00 بهمن جنوب به شمال – عرشه پل36
25کرمانشاه، بلوار بهشتی سه راه 00 بهمن به سمت میدان آزادی – عرشه پل36
26کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس (دید از میدان) تابلو سمت چپ -بیلبورد48
27کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس (دید از میدان) تابلو وسط-بیلبورد48
28کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس (دید از میدان) تابلو سمت راست -بیلبورد48
29کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو سمت چپ - بیلبورد25
30کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو دوم -بیلبورد25
31کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو سوم –بیلبورد25
32کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو چهارم-بیلبورد25
33کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو پنجم-بیلبورد25
34کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو ششم-بیلبورد25
35بزرگراه کربال شهر بیستون مقابل آثار باستانی (به سمت کرمانشاه-)بیلبورد50
36بزرگراه کربال شهر بیستون مقابل آثار باستانی (به سمت تهران-)بیلبورد50
37بزرگراه کربال شهر بیستون مقابل کارخانه قند (به سمت کرمانشاه-)بیلبورد50
38میدان آزادی دید از ورودی بلوار کارگر50
39میدان آزادی دید از ابتدای بلوار بهشتی50
40میدان آزادی دید از ابتدای مدرس50
41کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از بلوار بهشتی، تابلو سمت راست60
42کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از بلوار بهشتی، تابلو سمت چپ60
43کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از بلوار بهشتی، تابلو سمت راست50
44کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از میدان،تابلو سمت راست60
45کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از میدان، تابلو وسط60
46کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از میدان، تابلو سمت چت60
47کرمانشاه، بلوار بهشتی، مقابل بیمارستان طالقانی جنوب به شمال36
48کرمانشاه، بلوار بهشتی، مقابل بیمارستان طالقانی شمال به جنوب36
49کرمانشاه، بلوار بهشتی، سه راه 24 بهمن، جنوب به شمال36
50کرمانشاه، بلوار بهشتی، سه راه 22 بهمن به سمت میدان آزادی36
51کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس، دید از میدان، تابلو سمت چپ48
52کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس، دید از میدان، تابلو مسط48
53کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس، دید از میدان، تابلو سمت راست48
54کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو سمت چپ20
55کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو دوم20
56کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو سوم20
57کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو چهارم20
58کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو پنجم20
59کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو ششم20
60بزرگراه کربلا شهر بیستون، مقابل آثار باستانی، به سمت کرمانشاه50
61بزرگراه کربلا شهر بیستون؛ مقابل کارخانه قند، به سمت تهران50
get

بیلبورد های تبلیغاتی آراد در سراسر کشور

 • چرا تبلیغات محیطی در کرمانشاه موثر است ؟


تبلیغات محیطی در کرمانشاه از بهترین گزینه های رشد کسب و کار در ایران به حساب می آید. کرمانشاه از جمله کلان‌شهرها و نهمین شهر پرجمعیت ایران است. کرمانشاه در جاده ابریشم که از گذشته مهم‌ترین مسیر ارتباطی مرکزی ایران بوده، به همین جهت از پر ترددترین استان‌های مرکزی و غرب کشور به شمار می‌رود.

تعرفه بیلبورد تبلیغاتی در کرمانشاه
 • سرمایه گذاری تبلیغاتی در کرمانشاه


به دلایل متعدد ازجمله: تراکم جعیت در این استان، تردد زیاد گردشگران، حضور دائمی مخاطبین در مسیرها و… بازدهی سرمایه گذاری تبلیغاتی در کرمانشاه به حداکثر می‌رسد.

قدرتمندترین عنصر در تبلیغات، حقیقت است.

بیل برنباخ

دن ویدن یکی از 25 کار آفرین برتر آمریکا

دن ویدن در سال 1945 در ایالت اورگان متولد شد. وی مدیر تبلیغات آمریکایی و از بنیانگذاران آژانس تبلیغاتی وایدن و کندی است. شعار تبلیغاتی کمپانی نایک “JUST Do It” از خلاقیت‌های اوست. ویدن در سال 1967 از دانشکده روزنامه نگاری و ارتباطات فارغ التحصیل شد.

 • میزان بهره وری بیلبورد تبلیغاتی در کرمانشاه


دسترسی مناسب به بازارهای عراق و تبادلات بین مرزی، بستر مناسبی جهت تبلیغات بیلبوردی در کرمانشاه ایجاد نموده است. همچنین وجود واحد های صنعتی از جمله شرکت چینی کرد، شرکت کاشی کرد، سیمان غرب و سامان و… و در نتیجه تردد مدیران شرکت‌های ساختمانی، این استان را مقصد مناسبی در زمینه تبلیغات محیطی مصالح ساختمانی قرار داده و جذب کننده فعالان حاضر در صنعت ساختمان سازی است.

 • چرا کمپین تبلیغات بیلبوردی در کرمانشاه؟


کرمانشاه بزرگترین شهر کردنشین ایران است، همچنین علاوه بر تراکم جمعیت، به واسطه آب و هوای بسیار خوب، طبیعت بکر و مراکز تاریخی وگردشگری، تردد بین شهری همیشگی دارد. از پرترددترین خیابان های کرمانشاه می‌توان به خیابان شریعتی که از اصلی‌ترین مسیرهای حمل و نقل شهر است، اشاره کرد.

قیمت تابلو تبلیغاتی کرمانشاه

نکات طلایی طراحی تبلیغات محیطی

شیوایی، استفاده از رنگ سازمانی، پرهیز از کلیشه نویسی و… از ضرورت های طراحی تبلیغات محیطی هستند. همچنین حفظ سادگی، ایجاد احساسات متفاوت، استفاده از تصاویر و فونت مناسب و … از تکنیک های بسیار تاثیرگذار در طراحی بیلبورد است. از شما دعوت می‌شود ادامه مقاله نکات کلیدی ضروری در طراحی تبلیغات محیطی را مطالعه بفرمایید.

 • آیا رسانه‌های تبلیغات محیطی کرمانشاه فقط برای صنایع مناسب است؟


استان کرمانشاه به دلیل شرایط آب و هوایی و خاک مناسب، قطب کشاورزی کشور محسوب می‌شود و از جمله محصولات مهم آن،

 • انار پاوه،
 • گیلاس صحنه،
 • پیاز هرسین و
 • نخود

می‌توان اشاره کرد.

لذا برندهایی که جامعه هدفشان عموم مردم هستند، نیز می‌توانند از پوشش تبلیغاتی گسترده رسانه های تبلیغات محیطی کرمانشاه استفاده کنند.

4.9/5 - (1007 امتیاز)

2 دیدگاه دربارهٔ «تعرفه بیلبورد تبلیغاتی در کرمانشاه»

 1. با سلام. شما شهرستان های کرمانشاه نیز تبلیغات بیلبوردی دارین؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در کرمانشاه با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *