تاثیر یونیفرم اداری بر دید مخاطب

استفاده از یونیفرم اداری واحد در محیط کار، سبب گردش انرژی مثبت بین کارکنان می‌گردد، فرم اداری موجب ایجاد وجه رسمی برای سازمان، تمرکز بیشتر کارکنان به دلیل یکدستی محیطی و… می‌گردد. علاوه بر این استفاده از یونیفرم اداری از نظر دید فردی احساس موفقیت، حرفه ای و رسمی بودن نیز به شخص می‌دهد، همچنین استفاده مداوم از فرم اداری، سبب ایجاد نگرش بلند مدت به مسائل کاری، محیط کار و آینده نگری در کارکنان خواهد شد.

رنگ تیره و ظاهر فاخر لباس، اقتدار و نفوذ بیشتر به شخص مذاکره کننده می‌دهد و به همین دلیل است که اکثر مدیران شرکت های بزرگ لباس های رنگ تیره می‌پوشند. اگر می‌خواهید به اقتدار خود بیافزایید، در لباس خود از رنگ های ذغالی، مشکی و کاربنی استفاده کنید.

اگر تمایل دارید در بدو ورود به جلسه، پیام خاصی را به مخاطب خود انتقال دهید، یونیفرم اداری در زمره عواملی است که ذهن مخاطب را تحریک کرده  و  یا به اصطلاح جرقه ای را در ذهن افراد روشن می نماید.

یکسان بودن پوشش افراد در یک سازمان یا اداره، باعث ایجاد هماهنگی بین افراد شده و کارکنان از هر طبقه و گروه را همسان می سازد و حتی سبب جلوگیری از مصرف گرایی و تنوع طلبی در پوشش می شود.

با وجود اینکه در محیط های کسب و کار کوچک، بیشتر شاهد تردد اشخاص با لباس معمولی هستیم ، در سازمان‌های موفق، مدیران و کارمندان از حتما از کت و شلوار رسمی استفاده می‌کنند.  

همسان سازی لباس فرم وپوشش در محیط کار، حس رسمی بودن را به دیگران القا می‌کند. همچنین لباس فرم بیانگر هویت سازمانی افراد شاغل است.