با کیلینیک تبلیغات محیطی آراد تبلیغات خود را بدون پرداخت وجه ( 100% تهاتر) در سراسر کشور اکران کنید.

کمپین تبلیغاتی برند خود را بسازید

مشاوره با کارشناسان متخصص تبلیغات

با کیلینیک تبلیغات محیطی آراد تبلیغات خود را بدون پرداخت وجه  ( 100% تهاتر) در سراسر کشور اکران کنید.

کمپین تبلیغاتی برند خود را بسازید

مشاوره با کارشناسان متخصص تبلیغات

برند شو!

قدرت تبلیغات در دستان ماست !

بدون پرداخت وجه (تهاتر) ، با کلینیک تخصصی تبلیغات محیطی آراد (صاحب رسانه‌ی بدون واسطه) تبلیغات خود را در سراسر کشور اکران کنید.

get

تاثیر یونیفرم اداری بر دید مخاطب​

اجرای کمپین های تبلیغات محیطی بدون واسطه را از آراد بخواهید
get
متن پیش فرض نقشه در این محل قرار می گیرد

استفاده از یونیفرم اداری واحد در محیط کار، سبب گردش انرژی مثبت بین کارکنان می‌گردد، فرم اداری موجب ایجاد وجه رسمی برای سازمان، تمرکز بیشتر کارکنان به دلیل یکدستی محیطی و… می‌گردد. علاوه بر این استفاده از لباس فرم اداری از نظر دید فردی احساس موفقیت، حرفه ای و رسمی بودن نیز به شخص می‌دهد، همچنین استفاده مداوم از فرم اداری، سبب ایجاد نگرش بلند مدت به مسائل کاری، محیط کار و آینده نگری در کارکنان خواهد شد.

رنگ تیره و ظاهر فاخر لباس، اقتدار و نفوذ بیشتر به شخص مذاکره کننده می‌دهد و به همین دلیل است که اکثر مدیران شرکت های بزرگ لباس های رنگ تیره می‌پوشند. اگر می‌خواهید به اقتدار خود بیافزایید، در لباس خود از رنگ های ذغالی، مشکی و کاربنی استفاده کنید.

با وجود اینکه در محیط های کسب و کار کوچک، بیشتر شاهد تردد اشخاص با لباس معمولی هستیم ، در سازمان‌های موفق، مدیران و کارمندان حتما از لباس فرم اداری استفاده می‌کنند.  

همسان سازی لباس فرم وپوشش در محیط کار، حس رسمی بودن را به دیگران القا می‌کند. همچنین لباس فرم بیانگر هویت سازمانی افراد شاغل است.