صاحب رسانه بدون واسطه در سراسر کشور ,رزرو بیلبورد
6294 250 0912

خانه » اجاره بیلبورد تبلیغاتی در همدان

اجاره بیلبورد تبلیغاتی در همدان

اجاره بیلبورد های منتخب در همدان سال 1401

با وجود انواع برندهای مختلف در سراسر کشور، برندسازی و تبلیغات، مهم تر و حساس تر از قبل به نظر می‌رسد. در همین راستا لازم است از یک تیم حرفه ای و باسابقه مشاوره گرفت.
کارشناسان حرفه ای هلدینگ آراد با سال ها تجربه در این زمینه، مجری کمپین های تبلیغاتی برندهای مطرحی بوده اند. تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست. تبلیغات محیطی تبریز یکی از آن اقداماتی است که می‌تواند به برندهای ایرانی برای شناخته شدن برندشان اگر به درستی اجرا شود مفید و سودمند باشد.

جهت دریافت نتیجه مطلوب، می‌توانید در رابطه با کمپین تبلیغاتی‌تان با متخصصان ما؛ در ارتباط باشید و در صورت تمایل کمپین تبلیغاتی خود را به ما بسپارید

>
ردیفموقعیت مکانی بیلبوردمتراژ
1میدان آرامگاه بوعلی سینا ابتدای خیابان خواجه رشید40
2پل عابر پیاده میدان پژوهش_بلوار بعثت شرق به غرب_راست36
3پل عابر پیاده میدان پژوهش_بلوار بعثت شرق به غرب_چپ36
4پل عابر پیاده میدان پژوهش-بلوار بعثت غرب به شرق_راست42
5پل عابر پیاده میدان پژوهش-بلوار بعثت غرب به شرق_چپ39
6پل عابر پیاده بلوار بعثت تقاطع سعیدیه60
7پل عابر پیاده بلوار بعثت تقاطع سعیدیه پایین21
8میدان آرامگاه بوعلی ابتدای خیابان بین النهرین -دید به آرامگاه50
9میدان باباطاهر40
10میدان فلسطین- ورودی32
11میدان فلسطین - خروجی32
12میدان عمار24
13میدان هگمتانه18
14خیابان میرزاده عشقی تقاطع هنرستان12
15بلوار سردار همدانی_جاده فرودگاه - ورودی60
16بلوار سردار همدانی_جاده فرودگاه - خروجی62
17بلوار ارتش - ورودی4
18لوار ارتش - خروجی4
19بلوار احمدی روشن ابتدای خیابان زمانی - ورودی12
20بلوار احمدی روشن ابتدای خیابان زمانی - خروجی12
21پل عابر پیاده پیاده بلوار احمدی روشن، ورود_مثبت38
22پل عابر پیاده پیاده بلوار احمدی روشن، خروج_مثبت38
23بلوار جانبازان پل عابر پیاده، ورودی30
24بلوار جانبازان پل عابر پیاده، خروجی38
25میدان پروانه ها18
26بزرگراه امام خمینی پل عابر قاسم آباد، خروج_مثبت0
27بزرگراه امام خمینی پل عابر قاسم آباد، ورود_مثبت32
28بزرگراه امام خمینی پل عابر زمین شهری _ورود_مثبت راست0
29بزرگراه امام خمینی پل عابر زمین شهری _ورود_مثبت چپ60
30بزرگراه امام خمینی پل عابر زمین شهری _خروج_مثبت راست24
31بزرگراه امام خمینی پل عابر زمین شهری _خروج_مثبت چپ24
32همدان_تهران پل عابر پیاده جورقان_ورود_مثبت5کیلومتر48
33همدان_تهران پل عابر پیاده جورقان_ورود_منفی5کیلومتر48
34همدان_تهران پل عابر پیاده جورقان_خروجی_مثبت5کیلومتر48
35همدان_تهران پل عابر پیاده جورقان_خروجی_منفی5کیلومتر48
36میدان شریعتی18
37کیلومتر پنج همدان_تهران جورقان - تابلو یک ورودی60
38کیلومتر پنج همدان_تهران جورقان - تابلو یک خروجی60
39کیلومتر پنج همدان_تهران جورقان - تابلو دو ورودی60
40کیلومتر پنج همدان_تهران جورقان - تابلو دو خروجی60
41کیلومتر پانزدهم همدان مالیر پل گنجینه_همدان به لرستان34
42کیلومتر پانزدهم همدان مالیر پل گنجینه_لرستان به همدان36
43بیلبورد سه وجهی گردان میدان بعثت40
44بیلبورد سه وجهی گردان میدان جهاد24
45پل عابر پیاده بلوار بعثت مقابل استانداری یه سمت بعثت45
46پل عابر پیاده بلوار بعثت مقابل استانداری به سمت پژوهش45
47دومین بیلبورد بلوار سردار همدانی(ورودی تهران به همدان)60
48سومین بیلبورد بلوار سردار همدانی(خروجی همدان به تهران)60
49دومین بیلبورد سردار همدانی(خروجی همدان به تهران)60
50بیلبورد چهارراه شریعتی24
51کیلومتر پانزدهم همدان مالیر پل گنجینه_همدان به لرستان18
52کیلومتر پانزدهم همدان مالیر پل گنجینه_لرستان به همدان96
53بیلبورد سه وجهی گردان میدان بعثت48
54بیلبورد سه وجهی گردان میدان جهاد48
55پل عابر پیاده بلوار بعثت مقابل استانداری یه سمت بعثت14
56پل عابر پیاده بلوار بعثت مقابل استانداری به سمت پژوهش19
57دومین بیلبورد بلوار سردار همدانی(ورودی تهران به همدان)12
58سومین بیلبورد بلوار سردار همدانی(خروجی همدان به تهران)12
59دومین بیلبورد سردار همدانی(خروجی همدان به تهران)32
60بیلبورد چهارراه شریعتی12
61بیلبورد چهارراه تختی18
62بیلبورد میدان امام حسین96
63بیلبورد پل عابر پیاده اتوبان مطهری قبل از ورودی شهرک بهشتی48
64بیلبورد پل عابر پیاده اتوبان مطهری بعد از ورودی شهرک بهشتی48
65بیلبورد امام زاده عبداهلل(ضلع شرقی)14
66بیلبورد میدان سپاه19
67بیلبورد بلوار بهشت12
68بیلبورد ورودی پردیس12
69بیلبورد میدان مدرس32
70بیلبورد ابتدای بلوار غنی زادیان12
71بیلبورد خیابان طالقانی امیرکبیر12
72پل عابر پیاده بلوار ارتش (خروجی همدان به کرمانشاه-)وجه مثبت36
73پل عابر پیاده بلوار ارتش (خروجی همدان به کرمانشاه-)وجه منفی36
74پل عابر بلوار ارتش(ورودی کرمانشاه به همدان_)وجه مثبت36
75پل عابر بلوار ارتش(ورودی کرمانشاه به همدان_)وجه منفی36
76پل غدیر (فرهنگیان)ورودی به همدان45
77پل غدیر (فرهنگیان)خروجی به همدان36
78پل روگذر چهارراه تختی به سمت میدان امام_وجه مثبت30
79پل روگذر چهارراه تختی به سمت میدان امام_وجه منفی30
80پل روگذر چهارراه تختی به سمت میدان امام فردوسی_وجه مثبت30
81پل روگذر چهارراه تختی به سمت میدان امام فردوسی_وجه منفی30
82پل عابر پیاده بلوار کاشانی به سمت میدان امامزاده عبداهلل45
83پل عابر پیاده بلوار کاشانی به سمت آرامگاه بوعلی45
84جایگاه سوخت ایران زمین کیلومتر 02 اتوبان تهران(تهران_همدان_)وجه مثبت110
85جایگاه سوخت ایران زمین کیلومتر 02 اتوبان تهران(تهران_همدان_)وجه منفی110
86سیزده خانه(آرامگاه بوعلی سینا به سمت میدان جهاد)18
87سیزده خانه(آرامگاه بوعلی سینا به سمت میدان جهاد)18
88سیزده خانه(میدان جهاد به سمت آرامگاه بوعلی سینا)18
89سیزده خانه(میدان جهاد به سمت آرامگاه بوعلی سینا)18
90الجین خروجی همدان32
get

بیلبورد های تبلیغاتی آراد در سراسر کشور

  • چرا بیلبورد تبلیغاتی در همدان؟


بیلبورد تبلیغاتی در همدان را می توان از گزینه های برجسته در راستای تبلیغات محیطی دانست. همدان از کلان‌شهرهای ایران که در منطقه غربی و کوهستانی کشور قرار دارد، همدان قدیمی‌ترین شهر ایران و از کهن‌ترین شهرهای جهان است. این شهر اولین پایتخت نخستین حکومت ایران، مادها بوده‌است.

اجاره بیلبورد تبلیغاتی در همدان
  • بازخورد بیلبورد تبلیغاتی در همدان چگونه است؟


همدان از لحاظ جمعیت چهاردهمین شهر پرجمعیت ایران به‌شمار می‌آید. امروزه به دلیل تراکم جمعیت و طرح شعاعی، ترافیک شهر بسیار زیاد است.

در کارخانه ما رژ لب می سازیم. در تبلیغات خود ، ما امید را می فروشیم.

پیتر نیویو زارلنگا

لئو برنت تبلیغاتچی با نفوذ قرن بیستم

لئو برنت متولد سال 1891 در ایالت میشیگان بود و در سال 1971 در منطقه ایلینوی درگذشت. وی مدیر تبلیغاتی آمریکایی و بنیانگذار شرکت تبلیغاتی لئو برنت بود.

  • چرا سرمایه گذاری تبلیغاتی در همدان ؟


همدان با گستردگی صنایع، میزبان سرمایه گذاران متعددی از سراسر کشور است. این استان واحد های صنعتی متعددی در زمینه های تولید مواد شیمیایی، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، اتانول و… را داراست.

بنابراین اگر یکی از اهداف شما از تبلیغات، معرفی کسب و کارتان به مدیران و تجار است; سرمایه گذاری تبلیغاتی در همدان تاثیر بسزایی در افزایش آگاهی برند دارد.

تبلیغات بیلوردی در همدان

نحوه تبلیغات حرفه ای

از ابتدای شکل‌گیری تمدن بشریت، تبلیغات در بطن زندگی انسان‌ها ریشه دارد. تبلیغات در ابتدای پیدایش، به شکل برده‌داری نوین بوده و به تدریج به اشتغال زایی تبدیل شده است. تبلیغات روح بازرگانیست و واحد بازاریابی هر سازمان وظیفه معرفی محصول، تبلیغات حرفه ای و … را دارد. انتخاب نحوه تبلیغات (محیطی، چاپی، تلویزیونی و…) و همچنین نوع استراتژی تبلیغات (بسته، سریالی و…) نیز برعهده واحد بازرگانی است. آیا می‌دانید تبلیغات محیطی به عنوان رسانه برتر، ماندگارترین روش بین رسانه های تبلیغاتی است؟ در صورت تمایل مقاله چگونگی تبلیغات حرفه‌ای را مطالعه بفرمایید.

  • قیمت تبلیغات محیطی در همدان؟


قیمت بیلبورد تبلیغاتی در همدان وابسته به ابعاد، تعداد و موقعیت جغرافیایی تعرفه ها متفاوت است. در تدوین کمپین های تبلیغاتی، نقاط پر تردد و شناخته شده شهر از جمله میدان بوعلی (میدان شهرداری)، میدان هگمتانه و… از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

با واگذاری مسئولیت انتخاب رسانه به کارشناسان علم تبلیغات، می‌توانید کمپین تبلیغاتی با بازدهی بالایی را اکران کنید.

  • توجیه اقتصادی بهره گیری از بیلبوردهای تبلیغاتی در همدان


استان همدان به دلیل آب و هوای متعادل یکی از قطب های کشاورزی ایران است. تولید سالانه چندین تن محصولات زراعی در همدان باعث تردد همیشگی فعالان این حوزه به این استان است.

4.8/5 - (1011 امتیاز)

2 دیدگاه دربارهٔ «اجاره بیلبورد تبلیغاتی در همدان»

    1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در همدان با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.