همکاری با گروه اقتصادی آراد

“نیروی انسانی، سرمایۀ اصلی هر سازمان است.” ما با سر لوحه قرار دادن این مسئله به دنبال جذبِ افراد متخصص، کوشا و خلاق هستیم.  بنابراین از تمام علاقه‌مندان به فعالیت در گروه اقتصادی آراد ، دعوت می‌کنیم تا به جمع ما بپیوندند.

شرکت مرود نظر را برای ارسال درخواست همکاری انتخاب کنید