شرکت ساختمانی آراد فاتح قشم

هدف آراد فاتح ایجاد بازار تهاتر در راستای تقویت تولیدکنندگان محصولات ساختمانی

سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی به صورت صد در صد تهاتر

پس از گذشت چندین سال فعالیت اقتصادی جدی و مستمر متخصصین اتاق فکر گروه اقتصادی آراد  با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور و  کمبود نقدینگی که ادامه فعالیت های تبلیغاتی بصورت ریالی سخت و روند کار با مشکلات جدی مواجه گردید.

در جهت تقویت تولید کنندگان محصولات ساختمانی در راستای کمپین های تبلیغاتی ایده تهاتر را با تبلیغات ارائه نمودند .

این امر حیات و ادامه فعالیت کلیه واحدهای تولیدی محصولات ساختمانی را تحت تاثیر خود قرار داد .

ثبت شرکت ساختمانی آراد فاتح قشم

در حین انجام این تهاترات در قبال ارائه تابلوهای تبلیغات محیطی ، حجم ورودی مصالح ساختمانی به گونه ای افزایش یافت که نهایتا به ثبت یک شرکت ساختمانی ( بعنوان یکی دیگر از زیر مجموعه های گروه اقتصادی آراد ) به نام شرکت آراد فاتح قشم منجر گردید.

این شرکت که بطور جد مشغول فعالیت می باشد، محصولات ساختمانی تهاتر شده با تبلیغات از سوی مجموعه های طرف قرارداد با شرکت آراد را دریافت و با دیگر سازندگان ساختمان وارد معامله می گردد .

اجرا و انجام قرارداد پروژه های ساختمانی تهاتر نه تنها باعث ادامه حیات و حتی پیشرفت گروه اقتصادی آراد در شرایط بغرنج حاکم بر کشور گردید بلکه به بسیاری از دیگر مجموعه ها کمک کرده، باعث رونق اقتصادی آنها شده و خط تولید بسیاری از کارخانه ها را به گردش و تکاپوی مضاعف واداشته .

لازم به توضیح می باشد شیوه تسویه مصالح ساختمانی واگذار شده از سوی شرکت آراد فاتح قشم به سازندگان پروژه های انبوه سازی با دریافت وجه نقد و یا … نبوده؛ بلکه به جهت همیاری و همکاری هرچه بیشتر در حوزه صنعت ساختمان قراردادها بصورت 100% تهاتر با ساخته های آنها تسویه می گردد .