تعرفه بیلبورد تبلیغاتی در کرمانشاه

تبليغات بیلبوردی در کرمانشاه، به جهت هم جواری و هم مرز بودن با کشور عراق بسیار مطلوب است. این استان با شهرهای دیاله و حلبچه عراق دارای مرز مشترک است. در کشورمان نیز با استان های کردستان، لرستان، ایلام و همدان همسایه استتوریستی بودن کرمانشاه به دلیل وجود مناطق و اماکن تاریخی بسیار زیاد و …

تعرفه بیلبورد تبلیغاتی در کرمانشاه ادامه »