تبلیغات محیطی در کهگیلویه و بویراحمد

چرا تبلیغات محیطی در کهگیلویه و بویر احمد کهگیلویه و بویر احمد به مرکزیت شهر یاسوج، در ادامه ی رشته کوه زاگرس قرار گرفته که از سمت شمال و غرب به چهارمحال و بختیاری و از سمت جنوب، به بوشهر و از سمت شرق، به فارس متصل شده است. توجیه اقتصادی بیلبوردهای تبلیغاتی در کهکیلویه …

تبلیغات محیطی در کهگیلویه و بویراحمد ادامه »