استان مازندران

بیلبورد تبلیغاتی در کلاردشت

اجاره بیلبورد تبلیغاتی (تبلیغات محیطی) در کلاردشت مازندران

شرکت تبلیغاتی در کلاردشت مازندران

تبليغات در میدان کلاردشت مازندران، به علت رفت و آمد و تردد آن منطقه، بسيار پربازده و کارآمد است. شما به دو دليل مي توانيد براي اجاره بيلبوردهاي کلاردشت مازندران اقدام کنيد. اول اينکه در اين منطقه صاحب کسب و کار باشيد و بخواهيد در اطراف محل شغلي خود، يک پتانسيل قوي براي کسب و کارتان ايجاد کنيد. مثلا یک مجتمع تجاری در کلاردشت، نمیتواند انتظار کسب مخاطب از جزیره کیش داشته باشد. حالت دوم هم مربوط به زماني است که خدمات و کسب و کار شما به نقاط مختلفي از ايران، متصل شود.در این صورت با راه اندازی کمپین تبلیغات محیطی گسترده و هدفمند می توانید، کسب و کار خود را به میلیون ها نفر معرفی کنید. مثل اسنپ!

تبلیغات محیطی در کلاردشت مازندران


تبلیغات محیطی به عنوان پربازده ترین نوع تبلیغات شناخته می شود. شما میتوانید با اجاره تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در کلاردشت مازندران، کسب و کار خود را وارد دنیایی پر از پیشرفت و فرصت های طلایی کنید. کانون تبلیغاتی آراد، صاحب 750 رسانه محیطی فعال در سراسر کشور، در زمینه کمپین های تبلیغاتی می باشد. مجری تبلیغاتی آراد با داشتن چندین سال سابقه در زمینه راه اندازی کمپین های تبلیغاتی، تمام پیچ و خم های این مسیر را می شناسد. در نتیجه به شما کمک میکند تا بهترین کمپین تبلیغات محیطی خود را تجربه کنید. شرکت تبلیغاتی آراد با داشتن تیم های تخصصی در زمینه های بازاریابی، طراحی، برندینگ و شعار تبلیغاتی در این مسیر همراه شماست. برای دریافت مشاوره تبلیغاتی و اجاره بیلبورد تبلیغاتی با می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید.

بیلبورد تبلیغاتی در بابل مازندران

اجاره بیلبورد تبلیغاتی (تبلیغات محیطی) در بابل مازندران

شرکت تبلیغاتی در بابل مازندران

تبليغات در میدان بابل مازندران، به علت رفت و آمد و تردد آن منطقه، بسيار پربازده و کارآمد است. شما به دو دليل مي توانيد براي اجاره بيلبوردهاي دولت شهر مازندران اقدام کنيد. اول اينکه در اين منطقه صاحب کسب و کار باشيد و بخواهيد در اطراف محل شغلي خود، يک پتانسيل قوي براي کسب و کارتان ايجاد کنيد. مثلا یک مجتمع تجاری در بابل، نمیتواند انتظار کسب مخاطب از جزیره کیش داشته باشد. حالت دوم هم مربوط به زماني است که خدمات و کسب و کار شما به نقاط مختلفي از ايران، متصل شود.در این صورت با راه اندازی کمپین تبلیغات محیطی گسترده و هدفمند می توانید، کسب و کار خود را به میلیون ها نفر معرفی کنید. مثل اسنپ!

تبلیغات محیطی در بابل مازندران


تبلیغات محیطی به عنوان پربازده ترین نوع تبلیغات شناخته می شود. شما میتوانید با اجاره تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در بابل مازندران، کسب و کار خود را وارد دنیایی پر از پیشرفت و فرصت های طلایی کنید. کانون تبلیغاتی آراد، صاحب 750 رسانه محیطی فعال در سراسر کشور، در زمینه کمپین های تبلیغاتی می باشد. مجری تبلیغاتی آراد با داشتن چندین سال سابقه در زمینه راه اندازی کمپین های تبلیغاتی، تمام پیچ و خم های این مسیر را می شناسد. در نتیجه به شما کمک میکند تا بهترین کمپین تبلیغات محیطی خود را تجربه کنید. شرکت تبلیغاتی آراد با داشتن تیم های تخصصی در زمینه های بازاریابی، طراحی، برندینگ و شعار تبلیغاتی در این مسیر همراه شماست. برای دریافت مشاوره تبلیغاتی و اجاره بیلبورد تبلیغاتی با می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید.

بیلبورد تبلیغاتی در قائم شهر مازندران

اجاره بیلبورد تبلیغاتی (تبلیغات محیطی) در قائم شهر مازندران

شرکت تبلیغاتی در قائم شهر مازندران

تبليغات در میدان قائم شهر مازندران، به علت رفت و آمد و تردد آن منطقه، بسيار پربازده و کارآمد است. شما به دو دليل مي توانيد براي اجاره بيلبوردهاي قائمشهر مازندران اقدام کنيد. اول اينکه در اين منطقه صاحب کسب و کار باشيد و بخواهيد در اطراف محل شغلي خود، يک پتانسيل قوي براي کسب و کارتان ايجاد کنيد. مثلا یک مجتمع تجاری در خیابان صابرین گیلان، نمیتواند انتظار کسب مخاطب از جزیره کیش داشته باشد. حالت دوم هم مربوط به زماني است که خدمات و کسب و کار شما به نقاط مختلفي از ايران، متصل شود.در این صورت با راه اندازی کمپین تبلیغات محیطی گسترده و هدفمند می توانید، کسب و کار خود را به میلیون ها نفر معرفی کنید. مثل اسنپ!

تبلیغات محیطی در قائمشهر مازندران


تبلیغات محیطی به عنوان پربازده ترین نوع تبلیغات شناخته می شود. شما میتوانید با اجاره تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در قائم شهر مازندران، کسب و کار خود را وارد دنیایی پر از پیشرفت و فرصت های طلایی کنید. کانون تبلیغاتی آراد، صاحب 750 رسانه محیطی فعال در سراسر کشور، در زمینه کمپین های تبلیغاتی می باشد. مجری تبلیغاتی آراد با داشتن چندین سال سابقه در زمینه راه اندازی کمپین های تبلیغاتی، تمام پیچ و خم های این مسیر را می شناسد. در نتیجه به شما کمک میکند تا بهترین کمپین تبلیغات محیطی خود را تجربه کنید. شرکت تبلیغاتی آراد با داشتن تیم های تخصصی در زمینه های بازاریابی، طراحی، برندینگ و شعار تبلیغاتی در این مسیر همراه شماست. برای دریافت مشاوره تبلیغاتی و اجاره بیلبورد تبلیغاتی با می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید.

تبلیغات در میدان امام خمینی مازندران

اجاره بیلبورد تبلیغاتی (تبلیغات محیطی) در میدان امام خمینی مازندران

شرکت تبلیغاتی در میدان امام خمینی مازندران

تبليغات در میدان امام مازندران، به علت رفت و آمد و تردد آن منطقه، بسيار پربازده و کارآمد است. شما به دو دليل مي توانيد براي اجاره بيلبوردهاي تبلیغاتی در میدان امام مازندران اقدام کنيد. اول اينکه در اين منطقه صاحب کسب و کار باشيد و بخواهيد در اطراف محل شغلي خود، يک پتانسيل قوي براي کسب و کارتان ايجاد کنيد. مثلا یک مجتمع اقامتی تفریحی در میدان امام خمینی مازندران، نمیتواند انتظار کسب مخاطب از جزیره کیش داشته باشد. حالت دوم هم مربوط به زماني است که خدمات و کسب و کار شما به نقاط مختلفي از ايران، متصل شود.در این صورت با راه اندازی کمپین تبلیغات محیطی گسترده و هدفمند می توانید، کسب و کار خود را به میلیون ها نفر معرفی کنید. مثل اسنپ!

تبلیغات در میدان امام خمینی مازندران

مجری تبلیغات محیطی میدان امام مازندران

آژانس تبلیغات محیطیشرکت تبلیغاتی در محمودآبادبیلبورد تبلیغاتی نوشهر

بیلبورد تبلیغاتی میدان امام خمینی مازندران

شرکت تبلیغاتیتبلیغات فریدونکناراجاره بیلبورد تبلیغاتی سیسنگان

تبلیغات میدان امام خمینی مازندران

تبلیغات محیطی مازندرانشرکت تبلیغاتی رویان تبلیغات در نمک آبرود

شرکت تبلیغاتی میدان امام مازندران

شرکت بازاریابیاجاره بیلبورد تبلیغاتی نورتعرفه قیمت تابلو تبلیغاتی میدان امام مازندران
مجری تبلیغات محیطی میدان امام خمینی مازندران

تبلیغات محیطی در میدان امام مازندران


تبلیغات محیطی به عنوان پربازده ترین نوع تبلیغات شناخته می شود. شما میتوانید با اجاره تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در میدان امام خمینی مازندران، کسب و کار خود را وارد دنیایی پر از پیشرفت و فرصت های طلایی کنید. کانون تبلیغاتی آراد، صاحب 750 رسانه محیطی فعال در سراسر کشور، در زمینه کمپین های تبلیغاتی می باشد. مجری تبلیغاتی آراد با داشتن چندین سال سابقه در زمینه راه اندازی کمپین های تبلیغاتی، تمام پیچ و خم های این مسیر را می شناسد. در نتیجه به شما کمک میکند تا بهترین کمپین تبلیغات محیطی خود را تجربه کنید. شرکت تبلیغاتی آراد با داشتن تیم های تخصصی در زمینه های بازاریابی، طراحی، برندینگ و شعار تبلیغاتی در این مسیر همراه شماست. برای دریافت مشاوره تبلیغاتی و اجاره بیلبورد تبلیغاتی با می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید.

تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در منطقه گردشگری دو هزار سه هزار

تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در منطقه توریستی دوهزار سه هزار

با اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی در منطقه توریستی دوهزار سه هزار، به پیشرفت شغلی خود کمک کنید. این منطقه به غیر از مردم محلی خود، سالانه شاهد ورود خیل عظیمی از گردشگران می باشد. اگر نکات مربوط برای داشتن بیلبورد موثر را نمی دانید، حتما قبل از هرگونه اقدام برای تبلیغات آن ها را مطالعه کنید. پس زمینه و شعار تبلیغاتی جذاب دو فاکتور اساسی برای داشتن بیلبورد موثر است. همچنین زمان و مکان مورد نظر برای انجام کمپین تبلیغاتی هم بسیار تاثیر گذار است. در نتیجه با رعایت همین نکات کوچک و بزرگ، میتوانید بازدهی تبلیغات خود را در منطقه توریستی دوهزار سه هزار به راحتی بالا ببرید.

تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در منطقه توریستی دوهزار سه هزار
تبلیغات در جاده دو هزار سه هزار

اجاره بیلبورد تبلیغاتی جاده دو هزار سه هزار

آژانس تبلیغاتیتبلیغات در تنکابنمجری تبلیغات محیطی بابلسر

تبلیغات در جاده جنگلی دو هزار سه هزار

شرکت تبلیغاتیشرکت تبلیغاتی مرزن آباداجاره بیلبورد تبلیغاتی بابل

مجری تبلیغات محیطی جاده دو هزار سه هزار

بیلبورد های مازندرانبیلبورد تبلیغاتی متل قو مجری تبلیغات محیطی ساری

شرکت تبلیغاتی مسیر دو هزار سه هزار

شرکت بازاریابیاجاره بیلبورد تبلیغاتی آملتعرفه قیمت تابلو تبلیغاتی جاده دو هزار سه هزار
مطالب مرتبط با تبلیغات محیطی جاده جنگلی دو هزار سه هزار

بیلبورد تبلیغاتی در جاده دوهزار سه هزار

بیلبوردها ساختارهای تبلیغاتی بزرگی هستند که در کنار جاده های شلوغ قرار می گیرند تا مورد توجه رانندگان و عابران پیاده قرار گیرند. بیلبوردهای تبلیغاتی منطقه توریستی دوهزار سه هزار می توانند مخاطبان را به دلیل بزرگ بودن و تنوع طرح هایی که در آن وجود دارد، جذب کنند. این مورد را طراحان جهت سفارشی سازی با استفاده از برنامه های تخصصی و تزئینات فراهم می کنند. بدون شک، بیلبوردهای تبلیغاتی در جاده دوهزار همچون تبلیغات در محمودآباد یکی از بهترین راه ها برای دسترسی به تعداد زیادی از مخاطبان است.

مزایای بیلبوردهای تبلیغاتی در جاده توریستی دوهزار سه هزار

 • مخاطب اسیر دارند: شما میتوانید هنگام تبلیغات تلوزیونی کانال تلوزیون را عوض کنید. یا با رد کردن تبلیغات در شبکه های اجتماعی، آن ها را نادیده بگیرید. اما نمیتوانید با چشم بسته در جاده رانندگی کنید. خواه یا ناخواه شما هنگام رانندگی یا حتی عبور از جاده بیلبورد های تبلیغاتی را می بینید.
 • بینندگان توجه می کنند: تحقیقات نشان می دهد که 75 درصد از مردم هنگام رانندگی، سوار شدن یا پیاده روی در کنار این تابلوهای تبلیغاتی آگاهانه به تابلوهای تبلیغاتی نگاه می کنند.
 • بیلبوردها آگاهی از برند را ایجاد می کنند: اگر می خواهید ترافیک وب سایت خود را افزایش دهید، بیلبوردها موثرترین رسانه تبلیغاتی هستند. چون برند شما را در معرض دید میلیون ها مخاطب قرار می دهند.
 • همیشه در دسترس اند: بیلبوردهای تبلیغاتی 24 ساعت شبانه روز کار میکنند.

عوامل موثر در اجرای بیلبورد

 1. چاپ یک تصویر بزرگ و با کیفیت
 2. استفاده از انیمیشن و تصاویر سه بعدی
 3. شعار تبلیغاتی کوتاه، آهنگین و جذاب برای معرفی کمپین تبلیغاتی

معرفی منطقه توریستی دو هزار سه هزار

جاده دوهزار و سه هزار در استان مازندران از زیباترین مسیرهای جنگلی در شمال ایران است که از میان جنگل‌های انبوه در جنوب تنکابن عبور می‌کند. این جاده‌ از بکرترین جاذبه‌های طبیعی ایران به شمار می‌رود و زیباترین چشم‌انداز به مناطق سرسبز شمالی را دارد. جاده دو هزار و سه هزار جنگل‌های مرتفع تنکابن را به یکدیگر وصل می‌کند. همچنین در جوار رودخانه خروشان تا دشت‌های ییلاقی ادامه دارد.

جاده دوهزار از منطقه‌ای به نام خرم آباد در شهر تنکابن یا شهسوار آغاز می‌شود و در ادامه به جاده سه هزار می‌رسد. این جاده در طول مسیر خود از میان جنگل‌های انبوه، رودخانه‌های خروشان، آبشارهای طبیعی و چشمه‌های جوشان آب معدنی عبور می‌کند. طبیعت‌گردان زیادی در طول سال برای بازدید از بخش‌های مختلف جاده دوهزار و سه هزار و اتراق در مسیر این جاده زیبا به تنکابن می‌روند.

مکان های دیدنی جاده دو هزار سه هزار

 • جنگل های دوهزار
 • پارک و هتل جنگلی چالدره
 • استخر های پرورش ماهی جنگل دوهزار
 • هتل سیالان جنگل دوهزار
 • جنگل های سه هزار
 • امام زاده ها
 • هتل ها
 • رستوران ها

من قوانین گرامر را نمی دانم. اگر می خواهید مردم را متقاعد کنید که کاری انجام دهند یا چیزی بخرند ، به نظر من باید از زبان آنها استفاده کنید.

دیوید اوگلیوی

بهترین ایده ها به صورت شوخی به وجود می آیند. فکر خود را تا آنجا که ممکن است خنده دار کنید.

دیوید اوگلیوی

آراد مجری تبلیغات محیطی در جاده دوهزار سه هزار

 هلدینگ آراد با سابقه ای طولانی در زمینه ی تبلیغات محیطی، توانسته تا سابقه ای درخشان برای خود رقم بزند. این هلدینگ که متشکل از شرکت های تبلیغاتی، ساخت و ساز پل های عابر پیاده و انبوه سازی می باشد، خود صاحب بیلبوردهای تبلیغاتی می باشد. یعنی خود عرشه های عابر پیاده را می سازد و تابلوهای تبلیغاتی را در اختیار دارد. بر خلاف سایر کانون های تبلیغاتی که تابلو ها را از شهرداری و اداره راه اجاره می کنند و در اختیار مشتریان قرار می دهند، آراد این بیلبوردها را در اختیار خود دارد. مجری تبلیغات محیطی آراد با داشتن تیم های متخصص در زمینه های برندینگ، بازاریابی، شعار تبلیغاتی و طراحی به رشد کسب و کار شما کمک می کند. با اجاره ی تابلو تبلیغاتی در جاده دوهزار می توان موفقیت های زیادی را برای جذب مشتری کسب نمود. هلدینگ آراد مجری تبلیغات محیطی در منطقه توریستی دوهزار سه هزار می باشد.

تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در محور های هراز

اجاره تابلو تبلیغاتی در محور فیروزکوه

اجاره تابلو تبلیغاتی در محور فیروزکوه را میتوان از بهترین گزینه ها در زمینه ی تبلیغات محیطی دانست. بیلبوردهای تبلیغاتی عموما در مکان هایی درج می شوند که تردد بالایی وجود دارد. تابلوهای تبلیغاتی در محور فیروزکوه از بازخورد بالایی برخوردار است. مردم از این محور برای رسیدن به مناطق شمالی ایران استفاده می کنند. با تابلوهای تبلیغاتی می توان رشد بسیار بالایی در زمینه ی تبلیغات محیطی داشت. امروزه کسب و کار های بزرگی را می بینیم که همچنان در حال اکران بیلبورد تبلیغاتی هستند. کانون تبلیغاتی آراد با دارا بودن بیش از 750 تابلو تبلیغاتی قادر است تا برای انواع کسب و کار ها کمپین های تبلیغاتی را اکران نماید. شما می توانید با برقراری تماس با مشاوران آراد سوال های خود را در این زمینه مطرح نمایید.

تبلیغات محیطی در محور های فیروزکوه

مجری تبلیغات محیطی در محورهای فیروزکوه

تبلیغات کنار جاده ای می تواند در مسیرهای طولانی و خسته کننده سبب تحریک ذهن و چشم باشد. تصور کنید چند صد کیلومتر در امتداد محور فیروزکوه رانندگی کرده اید. حال تصویر یک بیلبورد تبلیغاتی در محور فیروزکوه را مشاهده می کنید. مغز شما شروع به پرسه زدن و جستجوی هر چیز تحریک آمیز می کند. یک بیلبورد تبلیغاتی در جاده فیروزکوه می تواند به سرعت خستگی ذهنی شما را برطرف کند. تا بتوانید دوباره تمرکز کنید. بیلبوردهای تبلیغاتی در مسیر فیروزکوه می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. برای مثال در محورهای فیروزکوه، تابلو های تبلیغاتی می توانند به رانندگان خدمات موجود در منطقه خود را توصیه کنند. بیلبوردهایی که مشاغل همان نواحی را به مردم معرفی می کنند. مانند:

بیلبورد تبلیغاتی در محور فیروزکوه
 • هتل های بین راهی
 • تعمیرگاه ها
 • مراکز درمانی و هزاران کسب و کار دیگر.
 • آراد به عنوان مجری تبلیغات محیطی در جاده فیروزکوه، با تجربه ی بالایی که دارد می تواند تا در مسیر رشد کسب و کار شما کمک شایانی نماید.

بیلبورد تبلیغاتی در جاده فیروزکوه

بیلبورد وسیله ای است که با قرارگیری در یک محل ویژه آگهی ها و اطلاعات خود را به دید مردم می رساند. در واقع همان تابلوهای تبلیغاتی بزرگ هستند که معمولا در کنار خیابان های اصلی و یا اتوبان ها و جاده ها از فاصله دور دیده می شوند. دلیل اصلی جلب توجه از سوی عابران و رانندگان، بزرگی بیش از حد بیلبورد نیست، بلکه پیام و طرح هایی است که روی بیلبورد وجود دارد. اگر از این بیلبورد ها به درستی استفاده شود می تواند خیره کننده و تاثیر گذار باشد. به همین دلیل یکی از مهم ترین بخش ها در ساخت بیلبورد، طراحی بیلبورد و سرعت و کیفیت انتقال پیام است. تبلیغات در جاده فیروزکوه همچون تبلیغات در محمودآباد از مزیت بالایی برخوردار می باشد.

مزایای بیلبورد تبلیغاتی در جاده های فیروزکوه

 1. مخاطب اسیر دارند
 2. در تمام طول شبانه روز برند شما را معرفی می کنند
 3. گروه وسیعی از مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهند
 4. تمام گروه های سنی را پوشش می دهند

معرفی محور فیروزکوه

جاده 79 به جاده فیروزکوه معروف است و جاده سوادکوه نیز نامیده می شود. این جاده از تهران تا قائمشهر و سپس به ساری میرسد. همچنین این جاده طولانی ‌ترین محور در بین جاده ‌های استان است. این جاده از آمار تصادفات کمتری برخودار است. به همین علت و حجم زیاد ترافیک در محور هراز در بیشتر مقاطع سال اکثر ماشین آلات و خودروهای سنگین اعم از کامیون‌ها و تریلی ها از این محور وارد استان می‌شوند. طبق آمار اعلام شده سالانه حدود ۲۵٪ مسافران نوروزی و تابستانی از این جاده برای ورود به استان استفاده می‌کنند. تبلیغات در محور فیروزکوه از مزایای بالایی برخوردار می باشد.

مکان های دیدنی محور فیروزکوه

 • برج شیخ شبلی
 • کوه تل کمر
 • آبشار تیزاب
 • امامزاده بی بی زبیده
 • غار رود افشان
 • دریاچه تار
 • دریاچه آهنک
 • سد لفور
 • پل ورسک
 • پارک جنگلی جوارم

واقعیت این است که هیچ کس تبلیغات نمی خواند. مردم آنچه را که برایشان جالب است می خوانند و گاهی این یک تبلیغ است.

هووارد لوک گوساژ

برندها باید خود را نه به عنوان قصه گو بلکه به عنوان داستان ساز تصور کنند. ما بذرهای محتوا را می کاریم و اجازه می دهیم جامعه ما بر اساس آن کار کند.

امی پاسکال

آراد، مجری تبلیغات محیطی در محورهای فیروزکوه

شرکت تبلیغاتی آراد، صاحب 750 رسانه محیطی فعال در سراسر کشور است. شما می توانید با اجاره بیلبورد تبلیغاتی در محور فیروزکوه کسب و کار خود را به میلیون ها نفر نشان دهید. مجری تبلیغات محیطی آراد در محور فیروزکوه با داشتن تیم های تخصصی در زمینه های مختلف تبلیغات به شما کمک می کند تا شغل خود را به همه معرفی کنید.

تابلو و بیلبورد های تبلیغاتی در شهر نمک آبرود

تابلو و بیلبورد تبلیغاتی نمک آبرود (تبلیغات محیطی)

با اجاره تابلو تبلیغاتی در نمک آبرود مازندران، به رشد شغلی خود کمک شایانی می کنید. علاوه بر جمعیت ساکن شهرستان، سالانه گروه عظیمی از گردشگران به این شهر مهاجرت می کنند. پس با داشتن بیلبورد تبلیغاتی جذاب و شعار به یاد ماندنی، به خوبی می توانید در ذهن مخاطبان خود نفوذ کنید. کانون تبلیغاتی آراد، یکی از بهترین مجریان تبلیغات محیطی است که می توانید با اجاره بیلبورد های تبلیغاتی، به رشد کسب و کار خود کمک کنید.

یک تبلیغ خوب باید مانند یک خطبه خوب باشد: این باید نه تنها برای افراد دردمند ، بلکه برای افراد راحت نیز مفید باشد.

برنیس فیتز گیبون
تبلیغات محیطی در نمک آبرود

معرفی نمک آبرود

نمک آبرود یکی از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری شمال کشور است که در استان مازندران و ۱۲ کیلومتری چالوس قرار دارد. علاوه بر محیط سرسبز و آب ‌و هوای بسیار خوب این منطقه، مهم‌ ترین دلیل شهرت آن را می‌توان مکان های جذاب و دیدنی آن دانست که مسافران زیادی را به سوی خود می‌کشاند. پس بیلبوردهای تبلیغاتی در نمک آبرود و تمامی مسیر های منتهی به آن بازدهی تبلیغاتی بالایی دارد. شما می توانید با یک کمپین تبلیغاتی موثر و جذاب در نمک آبرود کسب و کار خود را به همه معرفی کنید.

مهم ترین جاده های منتهی به نمک آبرود

مکان های دیدنی نمک آبرود

 1. تله کابین نمک آبرود
 2. سورتمه نمک آبرود
 3. پارک جنگلی
 4. تفرجگاه ساحلی نمک آبرود
 5. فرودگاه تفریحی نمک آبرود
 6. شهر بازی نمک آبرود
 7. زیپ لاین نمک آبرود
 8. پل معلق نمک آبرود

تبلیغات محیطی

تبلیغات وسیله ارتباطی با کاربران یک محصول یا خدمات است. یعنی پیامهایی که توسط تبلیغ کنندگان، منتشر میشوند. هدف آنها نیز اطلاع رسانی یا تأثیرگذاری بر افرادی است که آنها را می بینند. ممکن است در طول روز در مکان های مختلف شهر، انواع تبلیغات محیطی را مشاهده کنید. بعضی از آن ها شما را با خود یکی می کند و بعضی دیگر به قدری غیر حرفه ایی هستند که حتی شما را مجذوب متن هم نمیکند. تبلیغات محیطی دسته ایی از تبلیغات است که در طول شبانه روز در مکان های مشخصی در دیدرس مردم قرار می گیرند. این نوع از تبلیغات مخصوصا در مکان های شلوغی مثل نمک آبرود، نسبت به سایر انواع تبلیغات از بازخورد بهتری برخوردارند. مجری تبلیغات محیطی در محمودآباد مثل نمک آبرود دارای ویژگی های خوبی است.

انواع تبلیغات محیطی در نمک آبرود

 • بیلبورد تبلیغاتی در جاده های نمک آبرود
 • استیکر های سه بعدی
 • استند تبلیغاتی
 • لمپوست بنر
 • دستگیره های تبلیغاتی
 • عروسک های تن پوش
 • استرابورد تبلیغاتی
 • تلوزیون های بزرگ شهری
 • تبلیغات ترانزیت
 • دیوار نویسی و نقاشی دیواری
 • تبلیغات پل هوایی و عابر پیاده در خیابان های نمک آبرود

تبلیغات بیلبوردی در نمک آبرود

یکی از بزرگ ترین و کارآمد ترین روش های تبلیغاتی، بیلبورد است. چون تابلو های تبلیغاتی در مناطق شلوغ قرار دارند و در مقایسه با سایر روش های تبلیغاتی بیشترین تعداد بازدید و برداشت را کسب می کنند. پیام تبلیغاتی فقط در حد چند کلمه کوتاه بر روی بیلبوردها طراحی می شود. بهتر است این چند کلمه به گونه ایی طراحی شود که کوتاه، آهنگین، گیرا و جذاب باشد. زیرا مخاطبانی که مشاهده کننده بیلبوردها هستند، معمولاً افرادی خواهند بود که سرنشین اتومبیل می باشند و با سرعت بالایی از مقابل بیلبوردها عبور می کنند. بنابراین فقط چند ثانیه برای دیدن پیام تبلیغاتی روی بیلبورد مهلت دارند. پس نوشته های بلند، قابلیت خوانده شدن سریع را ندارند.

مزایای تبلیغات بیلبوردی در شهرستان نمک آبرود

 1. مردم آن را می بینند.
 2. همیشه کار میکند.
 3. مکان سفارشی دارد.
 4. آگاهی از برند را افزایش می دهد.
 5. مشتریان مختلف را هدف قرار می دهد.
 6. تابلوهای تبلیغاتی دارای مخاطبان اسیر هستند.

خدمات آراد، مجری تبلیغات محیطی در نمک آبرود

کانون تبلیغاتی آراد، صاحب 750 رسانه محیطی فعال در سراسر کشور، در زمینه کمپین های تبلیغاتی به شما کمک می کند تا به رشد کسب و کار خود سرعت ببخشید. با اجاره تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در نمک آبرود، می توانید کسب و کار خود را به میلیون ها نفر معرفی کنید. مجری تبلیغاتی آراد با داشتن چندین سال سابقه در زمینه راه اندازی کمپین های تبلیغاتی، تمام پیچ و خم های این مسیر را می شناسد. در نتیجه به شما کمک میکند تا بهترین تبلیغات محیطی خود را تجربه کنید. شرکت تبلیغاتی آراد با داشتن تیم های تخصصی در زمینه های بازاریابی، طراحی، برندینگ و شعار تبلیغاتی در این مسیر همراه شماست.

تابلو و بیلبورد های تبلیغاتی در رمسیر تله کابین رامسر

تبلیغات محیطی در تله کابین رامسر

تبلیغات محیطی در جاده تله کابین رامسر را می توان یکی از پرمخاطب ترین رسانه ها در ایران دانست. تله کابین رامسر یکی از مهیج ترین و زیباترین تله کابین های کشور میباشد که همه ساله میزبان گردشگران زیادی از سراسر کشور است. بهترین منطقه برای تبلیغات محیطی و بیلبوردی از لحاظ جاذبه گردشگری میباشد. رامسر به عروس شهر های ایران معروف است.

تبلیغات در تله کابین رامسر

موقعیت جغرافیایی تله کابین رامسر

تله کابین رامسر از لحاظ جغرافیایی میان دو استان مازندران و گیلان در ۵ کیلومتری غرب رامسر قرار گرفته است. از شمال در ساحل زیبای دریای خزر و از جنوب در کوهپایه های قله سماموس با ۱۲۰۰ متر ارتفاع واقع شده است. فاصله بسیار کم ارتفاعات سبز و آبی دریا از شگفتی های بدیع این منطقه است.

یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری رامسر، عروس شهرهای ایران، تله کابین رامسر است.  این تله کابین که بزرگترین در بین هشت تله کابین ایران به حساب می‌آید. در ۵ کیلومتری غرب رامسر واقع شده. ۱۰ دقیقه بعد از رامسر در مسیر چابکسر، به محض اینکه پایتان را در رامسر بگذارید بیلبوردهای تله کابین را هم خواهید دید. عکس آدم‌هایی که سوار بر سورتمه رامسر خوشحال و خندانند و تله کابین از بالای سرشان و جنگل های سرسبز رامسر دارد می‌گذرد. در حقیقت تنها تله کابین رامسر در خاورمیانه است که ساحل دریا را به ارتفاعات جنگلی وصل می‌کند.

تبلیغات محیطی در تله کابین رامسر

اجاره بیلبورد در مسیر تله کابین رامسر

به دلیل مشهور بودن این منطقه برای جذب گردشگران و توریست های متعدد از سراسر ایران و جهان، پتانسیل تبلیغاتی این منطقه بالاست. اجاره تابلو تبلیغاتی در تله کابین رامسر دارای موقعیت بسیار مطلوبی است. باعث می شود به اعتبار برند بیش از پیش افزوده شود. بخصوص انجام تبلیغات در مسیر تله کابین رامسر در تعطیلات که مردم قصد مسافرت به این ناحیه را دارند. بیلبوردهای جاده تله کابین رامسر بازدهی مطلوبی دارد.

برای رسیدن به تله کابین میتوان از دو مسیر رامسر، چالوس، تهران و یا لاهیجان، رشت، قزوین، تهران استفاده کرد. جاده چالوس کمی کوتاه تر است اما مسیر لاهیجان – رشت نیز خالی از لطف نیست. مخصوصا اینکه در ایام شلوغ از ترافیک سبک تری برخوردار است. بازخورد تبلیغات در تله کابین مثل تبلیغات در فریدونکنار نسبتا بالا می باشد.

اجاره بیلبورد در تله کابین رامسر

نکاتی در مورد جاده تله کابین رامسر

 • به همین جهت تبلیغات در جاده های منتهی به تله کابین رامسر از اثر بخشی قابل توجه ای برخوردار می باشد. محیط جذاب و توریستی بودن این جاده موجب می شود که گردشگران به بیلبوردهای تبلیغاتی در مسیر تله کابین رامسر دقت بالایی بکنند.
 • تله کابین رامسر تنها تله کابین خاورمیانه است که در بالای یک دریا قرار دارد. همچنین ساحل را به کوه های پوشیده از جنگل متصل می کند.
 • نکته‌ای که در رابطه با تله کابین رامسر باید بدانید، این است که هر کابین آن ۴ نفر ظرفیت دارد. بیشتر از این تعداد نمی‌توانند سوار تله کابین شوند. تنها راه دسترسی به کوه‌های جنگلی و بازدید از مکان‌های دیدنی رامسر، تله کابین است و راه دیگری ندارد.

امکانات تله کابین رامسر

در پایین مجتمع اقامتی هم امکانات رفاهی زیادی مانند رستوران و کافی شاپ قرار دارد. رستوران تله‌ کابین از بهترین رستوران های رامسر است. یا می‌توانید سافاری جنگل را برای کند و کاو در جنگل انتخاب کنید. لباس های مخصوصی که ایمن طراحی شده اند را بپوشید و در میان درختان هیجان را تجربه کنید. مسیری که طی می کنید تقریبا ۴۵۰ متر است و برای این که به خط بعد برسید، باید از پل های چوبی رد شوید. از دیگر مکان های دیدنی در جاده تله کابین رامسر مب توان به:

 • جواهرده رامسر
 • قلعه مارکوه
 • آبگرم محله سادات
 • تله کابین رامسر
 • عمارت کاخ مرمر
 • باغ ایرانی رامسر
 • سد میجران
 • هتل قدیم رامسر
 • آبشار سیاسرت

ایده های بزرگ از ناخودآگاه سرچشمه می گیرند. این امر در هنر، علم و تبلیغات صادق است. اما ناخودآگاه شما باید به خوبی آگاه باشد، در غیر این صورت ایده شما بی ربط خواهد بود. ذهن خودآگاه خود را با اطلاعات پر کنید، سپس فرایند فکر منطقی خود را لغو کنید. 

دیوید اوگلیوی

چرا تله کابین رامسر ؟

هیجان و آرامش را هم زمان تجربه می‌کنید. از بالای تله کابین می‌توانید به زیبایی‌های شهر نگاهی کنید و ماشین‌ها و آدم‌ها را از ارتفاع نسبتا زیادی ببینید. می‌توانید به ساحل دریا و شهربازی مجتمع اقامتی نگاه کنید و هیجان و زنده بودن شهر را ببینید. می‌توانید مزرعه‌های سرسبز رامسر و چابکسر را از نظر بگذرانید.

به صورت خلاصه می‌توان گفت باید به دلایل زیر به تله کابین رامسر رفت:

 1. امکانات و جاذبه های گردشگری فراوان
 2. دیدن طبیعت منحصر به فرد از بالا
 3. تجربه آب و هوای خنک و معتدل حتی در تابستان
تابلو تبلیغاتی در تله کابین رامسر

آراد، مجری تبلیغات محیطی در مسیر تله کابین رامسر

هلدینگ آراد با سابقه ی طولانی در زمینه ی تبلیغات محیطی توانسته است تا برای کسب و کارهای مختلف رشد بالایی را ایجاد نماید. کانون تبلیغاتی آراد، صاحب 750 رسانه محیطی فعال در سراسر کشور، در زمینه کمپین های تبلیغاتی به شما کمک می کند تا به رشد کسب و کار خود سرعت ببخشید. با اجاره تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در مسیر تله کابین رامسر، می توانید کسب و کار خود را به میلیون ها نفر معرفی کنید. مجری تبلیغاتی آراد با داشتن چندین سال سابقه در زمینه راه اندازی کمپین های تبلیغاتی، تمام پیچ و خم های این مسیر را می شناسد. در نتیجه به شما کمک میکند تا بهترین تبلیغات محیطی خود را تجربه کنید. شرکت تبلیغاتی آراد با داشتن تیم های تخصصی در زمینه های بازاریابی، طراحی، برندینگ و شعار تبلیغاتی در این مسیر همراه شماست.

بیلبورد و تابلو تبلیغاتی در محمودآباد مازندران

تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در محمودآباد (تبلیغات محیطی)

با اجاره تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در محمودآباد می توانید کسب و کار خود را فراگیر کنید. محمودآباد بر سر جاده ساحلی و در مجاورت دریای خزر قرار دارد. همچنین جاده محمودآباد-آمل ارتباط آن را با جاده هراز برقرار می‌کند. مهم‌ترین شهرهای اطراف آن، نور در غرب، آمل در جنوب و فریدونکنار و بابلسر در شرق می‌باشد. همه این شهر ها به علاوه خود محمودآباد، از جاذبه های توریستی مازندران هستند. سالانه تعداد زیادی از گردشگران برای تفریح به مازندران می روند. پس با بیلبوردهای تبلیغاتی در محمود آباد می توانید برند خود را به تعداد زیادی از مردم معرفی کنید. هلدینگ آراد بیش از 20 سال در زمینه ی تبلیغات محیطی فعال می باشد. شما می توانید با برخورداری از مشورت مشاوران متخصص آراد بیلبوردهای خود را در سراسر ایران اکران نمایید.

اجاره بیلبورد تبلیغاتی در محمودآباد

محمودآباد از لحاظ موقعیت جغرافیایی به این صورت است که بر سر جاده ساحلی قرار دارد. این جاده ساحلی در مجاورت دریای خزر وجود دارد. محمودآباد از طریق جاده ی محمودآباد آمل به جاده ی هراز متصل می شود. شهرهای مهمی در اطراف محمودآباد وجود دارد. این شهرها عبارتند از شهر نور، آمل، فریدونکنار و بابلسر.

بیلبورد تبلیغاتی در محمودآباد

معرفی محمود آباد

محمودآباد از شهرهای بسیار قدیمی مازندران به حساب می آید. قدمت این شهر به قدمت شهر آمل که زمانی پایتخت طبرستان و ایران بوده است می رسد. این منطقه حتی تا دوره ی رضاخان یک پیش بندر برای آمل به حساب می آمده است. از مکان های دیدنی محمود آباد می توان به:

 • تپه های باستانی سرخ رود
 • جنگل روستای اهلم
 • ساحل سرخ رود
 • جنگل بنده
 • تالاب سرخ رود
 • پارک جنگلی تشبندان
 • آب بندان سرخ رود
 • پارک جنگلی طاهباز

مشاغل و کسب و کار های موجود در محمودآباد

موقعیت شناسی برای بیلبوردهای تبلیغاتی یکی از ارکان اجرای تبلیغات محیطی می باشد. به این معنی که هر بیلبوردی باید در موقعیت مناسب خودش اکران شود. مثلا نمی توان بیلبورد مربوط به زیبایی را در محوطه ی مربوط به مواد غذایی اکران نمود. در یک مسیر ممکن است مشتریان خاصی رفت و آمد داشته باشند و مخاطبان هدف یک کسب و کار معین عبور و مرور کنند. با شناسایی چنین ظرفیت هایی می توان تبلیغات هدفمند را به انجام رسانید.

مشاغلی که در محمودآباد وجود دارد مربوط به گردشگری، کشاورزی و ماهیگیری می باشد. اساس اقتصاد این شهر این صنایع شکل می دهد. شهرک های توریستی زیادی در اطراف شهر محمود آباد قرار دارد. پارک های معروف و هتل های با امکانات بالا در این شهر افراد زیادی را جذب نموده است.

قوی ترین عنصر در تبلیغات حقیقت است.

بیل برنباخ
مجری تبلیغات محیطی در محمودآباد

با توجه به اینکه محمودآباد از شهرهایی است که در آن شالیزارهای حاصلخیز وجود دارد و از قطب های تولید برنج به حساب می آید موقعیت خوبی برای تبلیغات در زمینه ی مواد غذایی مثل برنج می باشد. شرکت های تبلیغاتی برای اکران تابلوهای تبلیغاتی در محمود آباد حتما به این نکات توجه کافی دارند.

خدمات تبلیغات محیطی آراد در سراسر کشور

هلدینگ آراد با سابقه ای طولانی در زمینه ی تبلیغات محیطی، توانسته تا سابقه ای درخشان برای خود رقم بزند. این هلدینگ که متشکل از شرکت های تبلیغاتی، ساخت و ساز پل های عابر پیاده و انبوه سازی می باشد، خود صاحب بیلبوردهای تبلیغاتی می باشد. یعنی خود عرشه های عابر پیاده را می سازد و تابلوهای تبلیغاتی را در اختیار دارد. بر خلاف سایر کانون های تبلیغاتی که تابلو ها را از شهرداری و اداره راه اجاره می کنند و در اختیار مشتریان قرار می دهند، آراد این بیلبوردها را در اختیار خود دارد. کانون تبلیغاتی آراد با داشتن تیم های متخصص در زمینه های برندینگ، بازاریابی، شعار تبلیغاتی و طراحی به رشد کسب و کار شما کمک می کند. با اجاره ی تابلو تبلیغاتی در محمودآباد می توان موفقیت های زیادی را برای جذب مشتری کسب نمود. هلدینگ آراد مجری تبلیغات محیطی در محمودآباد می باشد. این هلدینگ با دارا بودن متخصصین و بیلبوردهای اختصاصی خود می تواند کمپین های تبلیغاتی شما را اکران نماید.

تابلو و بیلبورد های تبلیغاتی در شهر نوشهر مازندران

تابلو و بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر

تبلیغات محیطی در نوشهر جزو برگزیده های تبلیغات محیطی در ایران می باشد. نوشهر یکی از شهرستان های مهم استان مازندران به شمار می‌رود. به دلیل آب و هوای بسیار خوب و جاذبه های دیدنی تردد گردشگران در این شهر در تمام فصول سال، بسیار بالا است. همچنین از ویژگی های مهم این شهر میتوان به وجود بندر در این ناحیه اشاره کرد که دارای شرایط اقلیمی مناسب جهت صادرات مواد خوراکی به کشورهای آسیای میانه و منطقه قفقاز است. همین طور در زمینه تجاری، نفتی و مسافربری فعالیت دارد. شهرستان نوشهر از شهرستان های پرتردد کشور محسوب میشود. پس تبلیغات محیطی در نوشهر، مخصوصا بیلبورد های تبلیغاتی بالاترین بازدهی را برای کمپین تبلیغاتی شما به همراه دارد.

هیچ تفاوت قابل توجهی بین مارک های مختلف خوراکی ها، وسایل برقی و غیره وجود ندارد. همه آنها تقریباً یکسان هستند. و همینطور مخلوط کیک و مواد شوینده و غیره. تولیدکننده ای که تبلیغات خود را وقف ساختن مشخص ترین شخصیت برای برند خود می کند، با بالاترین سود، بزرگترین سهم بازار را بدست می آورد.

دیوید اوگلیوی
تبلیغات محیطی در نوشهر

تبلیغات محیطی و مزایای اجاره بیلبورد تبلیغاتی در نوشهر

شهرستان نوشهر در حوزه رسانه های محیطی بی شک یکی از بهترین شهرهای ایران بوده و بر اساس مطالعات انجام شده، این شهر در حوزه تبلیغات در رده بندی شهرستان های قوی ایران می باشد.از تبلیغات محیطی در نوشهر می توان به تابلوهای تبلیغاتی، بیلبوردها، فضاهای تبلیغاتی داخل مترو، بدنه اتوبوس ها و … اشاره کرد. تبلیغات محیطی در نوشهر یکی از موثر ترین راه های نمایش محصول و همچنین تاثیرگذاری روی مخاطب است. یکی از برتری های فوق العاده تبلیغات محیطی به ویژه در شهرستان نوشهر، این است که مخاطب ناگزیر به دیدن تبلیغات بیلبوردی است. تبلیغات محیطی یا همان تبلیغات شهری یکی از اثرگذارترین روشها برای تجارت‌های محلی بشمار می روند. این نوع از تبلیغات شامل نصب بنر، بیلبورد و یا حتی تراکت‌های دیواری یا هر روش دیگری برای جلب توجه عابران در کوچه و خیابان میشود. تبلیغات محیطی به روش های متفاوتی قابل ‌ارائه میباشد. تبلیغات در شهر نوشهر همچون تبلیغات در فریدونکنار از بازخورد خوبی برخوردار می باشد.

ابزار های قابل استفاده در تبلیغات محیطی

 1. بیلبورد تبلیغاتی
 2. استیکر های سه بعدی
 3. استند تبلیغاتی
 4. دستگیره های تبلیغاتی
 5. لمپوست بنر
 6. عروسک های تن پوش
 7. استرابورد تبلیغاتی
 8. تلوزیون های بزرگ شهری
 9. تبلیغات ترانزیت
 10. دیوار نویسی و نقاشی دیواری
 11. تبلیغات روی پل هوایی و عابر پیاده

معرفی شهر نوشهر

نوشهر از معدود شهرستان‌های ایران است که در حوزه راه دارای سه ارتباط زمینی، هوایی و دریایی است. شهرستان نوشهر دارای آب و هوای بسیار مناسب و سر پوشیده از جنگل است. به دلیل جاذبه های طبیعی، تاریخی و گردشگری که دارد توجه عموم زیادی را به خود جلب کرده است. و همه ساله پذیرای گردشگران داخلی و خارجی زیادی است. گویش مردم شهرستان نوشهر به گویش مردم شهرستان های نور و چالوس شباهت دارد. نوشهر به دلیل دارا بودن مناطق تفریحی و جاذبه ها گردشگری زیاد زمینه ی تبلیغات محیطی را فراهم آورده است.

از جاذبه های تفریحی و گردشگری نوشهر

 • تنگ‌دار: دره ای عمیق و سرسبز تفریحی است که از وسط آن  رودخانه ای خروشان وجود دارد که سبب جذب گردشگر است.
 • بازار روز نوشهر: یکی بازارهای جذاب ایران.
 • تالاب ارواح یا ممرز: در فهرست آثار ملی ایران نیز ثبت شده‌است.
 • سد و دریاچه آویدر: سدی سرسبز که در بسترش قایق ها زیبا برای قایق رانی وجود دارد.
 • لاشک
 • آبشار دارنو
 • دیو چشمه و غیره

اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی در نوشهر

نوشهر از لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و نزدیکی با جنگل و دریا، یکی از دیدنی ترین شهرهای استان مازندران محسوب می شود. اجاره بیلبورد های تبلیغاتی در حاشیه جاده های نوشهر از توجه ویژه ای برخوردار می باشد. چون در تمام طول شبانه روز در دسترس دید مخاطبان است و در حال آگاهی دادن از برند شماست. کسب و کارها می توانند با اجاره بیلبورد های تبلیغاتی در نوشهر، برندشان را محکم و قاطع و حرفه ای تر به مخاطبان نشان بدهند. با توجه به جمعیت بالا و موقعیت مکانی بسیار خوب این شهر اجاره بیلبورد در نوشهر بازخورد بسیار خوبی خواهد داشت. رسانه های تبلیغات محیطی در نوشهر به واسطه حضور گردشگران زیاد از رونق بسیار خوبی برخوردار است. در اکثر ایام سال برندها از هر شهری آماده سرمایه گذاری و اجاره بیلبورد تبلیغاتی و اجرای کمپین های تبلیغات محیطی در نوشهر هستند. آراد مجری تبلیغات محیطی در محمودآباد نیز می باشد.

تابلو تبلیغاتی در نوشهر

سرمایه گذاری تبلیغات محیطی در نوشهر

نوشهر به دلیل داشتن جاذبه های متعدد در زمینه فرهنگی،تاریخی و تفریحی، گردشگری توانسته جایگاه مهمی از لحاظ جذب گردشگر جذب کند.میتوان گفت که نوشهر یکی از قطب های مهم گردشگری کشور ایران محسوب میشود. این موضوع دلیل محکمی بر اثرگذاری هرچه بیشتر تبلیغات و رونق بخشیدن به کسب و کار است. نوشهر یکی از بهترین فرصت ها برای معرفی مشاغل و محصولات و خدمات را برای افراد مهیا کرده است و زمینه سرمایه گذاری تبلیغاتی را برای کسب و کارها را فراهم کرده است. سرمایه گذاری تبلیغاتی در نوشهر به انجام هرچه بهتر پلن های تبلیغاتی کمک بسزایی میکند.

در دنیای تجارت مدرن ، متفکر خلاق و اصیل بودن بی فایده است مگر اینکه بتوانید آنچه را که ایجاد می کنید نیز بفروشید.

دیوید اوگیلوی

تعرفه اجاره بیلبورد در نوشهر

میزان تعرفه اجاره بیلبورد های تبلیغاتی در نوشهر بنا به موقعیت مکانی، ابعاد و اندازه های تابلو های تبلیغاتی متفاوت است و نمیتوان قیمت ثابت و پایه ای را مشخص نمود. برای آگاهی از قیمت بیلبوردهای شهرستان نوشهر، با کارشناسان ما در تماس باشید. همچنین برای گرفتن مشاوره در مورد انتخاب بهترین زمان برای کمپین تبلیغاتی شما، با مشاورین ما در تماس باشید.

آراد مجری تبلیغات محیطی در نوشهر

هلدینگ آراد با دارا بودن 750 رسانه ی تبلیغاتی در سراسر ایران می تواند انواع کمپین های تبلیغاتی را اکران نماید. برای برخورداری از مشاوره های تخصصی این مجموعه با ما در تماس باشید. کانون تبلیغاتی آراد با داشتن تیم های متخصص در زمینه شعار تبلیغاتی، بازاریابی، برندینگ و طراحی به رشد کسب و کار شما کمک خواهد کرد.