نتایج بیشتر

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
گروه اقتصادی آراد

تعرفه بیلبورد تبلیغاتی در کرمانشاه

تبليغات بیلبوردی در کرمانشاه، به جهت هم جواری و هم مرز بودن با کشور عراق بسیار مطلوب است. این استان با شهرهای دیاله و حلبچه عراق دارای مرز مشترک است. در کشورمان نیز با استان های کردستان، لرستان، ایلام و همدان همسایه است
توریستی بودن کرمانشاه به دلیل وجود مناطق و اماکن تاریخی بسیار زیاد و همچنین طبیعت چهار فصل همزمان در این استان نکته بسیار مهمی برای انجام تبلیغات محیطی می باشد.
علاوه بر آن در ایام خاصی از سال مانند اربعین حسینی جمعیت بسیار زیادی از سراسر ایران برای سفر به کشور عراق روانه این استان می شوند.

جهت دریافت نتیجه مطلوب، کمپین تبلیغاتی و رزرو بیلبورد در کرمانشاه، با کارشناسان حرفه ای هلدینگ آراد در تماس باشید.

لیست بیلبوردهای تبلیغاتی کرمانشاه

ردیفموقعیت مکانی بیلبوردمتراژ
1کرمانشاه، بزرگراه کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) ورودی شهر، شرق به غرب – عرشه پل54
2کرمانشاه، بزرگراه کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) بهسمت تهران، غرب به شرق – عرشه پل54
3کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ضلع غربی فرودگاه) شمال به جنوب – عرشه پل45
4کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (به سمت فرودگاه) جنوب به شمال – عرشه پل54
5کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) شمال به جنوب – عرشه پل45
6کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) جنوب به شمال – عرشه پل45
7کرمانشاه، بلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی، غرب به شرق تابلو سمت راست – عرشه پل45
8کرمانشاه، بلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی، غرب به شرق تابلو سمت چپ – عرشه پل45
9کرمانشاه، بلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی، شرق به غرب تابلو سمت راست – عرشه پل45
10کرمانشاه، بلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی، شرق به غرب تابلو سمت چپ – عرشه پل45
11کرمانشاه، کمربندی غربی تقاطع بلوار زن شمال به جنوب – عرشه پل45
12کرمانشاه، کمربندی غربی تقاطع بلوار زن جنوب به شمال – عرشه پل45
13میدان آزادی دید از ورودی بلوار کارگر - بیلبورد سه وجهی ثابت50
14میدان آزادی دید از ابتدای بلوار بهشتی- بیلبورد سه وجهی ثابت50
15میدان آزادی دید از ابتدای مدرس- بیلبورد سه وجهی ثابت50
16کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از بلوار بهشتی)تابلو سمت راست – عرشه پل60
17کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از بلوار بهشتی)تابلو وسط – عرشه پل60
18کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از بلوار بهشتی)تابلو سمت چپ – عرشه پل60
19کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از میدان) تابلو سمت راست – عرشه پل60
20کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از میدان) تابلو وسط – عرشه پل60
21کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه (دید از میدان) تابلو سمت چپ – عرشه پل60
22کرمانشاه بلوار بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی جنوب به شمال – عرشه پل36
23کرمانشاه بلوار بهشتی مقابل بیمارستان طالقانی شمال به جنوب – عرشه پل36
24کرمانشاه، بلوار بهشتی سه راه 00 بهمن جنوب به شمال – عرشه پل36
25کرمانشاه، بلوار بهشتی سه راه 00 بهمن به سمت میدان آزادی – عرشه پل36
26کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس (دید از میدان) تابلو سمت چپ -بیلبورد48
27کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس (دید از میدان) تابلو وسط-بیلبورد48
28کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس (دید از میدان) تابلو سمت راست -بیلبورد48
29کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو سمت چپ - بیلبورد25
30کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو دوم -بیلبورد25
31کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو سوم –بیلبورد25
32کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو چهارم-بیلبورد25
33کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو پنجم-بیلبورد25
34کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی (دید از خیابان مصطفی امامی) تابلو ششم-بیلبورد25
35بزرگراه کربال شهر بیستون مقابل آثار باستانی (به سمت کرمانشاه-)بیلبورد50
36بزرگراه کربال شهر بیستون مقابل آثار باستانی (به سمت تهران-)بیلبورد50
37بزرگراه کربال شهر بیستون مقابل کارخانه قند (به سمت کرمانشاه-)بیلبورد50
38میدان آزادی دید از ورودی بلوار کارگر50
39میدان آزادی دید از ابتدای بلوار بهشتی50
40میدان آزادی دید از ابتدای مدرس50
41کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از بلوار بهشتی، تابلو سمت راست60
42کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از بلوار بهشتی، تابلو سمت چپ60
43کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از بلوار بهشتی، تابلو سمت راست50
44کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از میدان،تابلو سمت راست60
45کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از میدان، تابلو وسط60
46کرمانشاه، میدان آزادی پل مکانیزه، دید از میدان، تابلو سمت چت60
47کرمانشاه، بلوار بهشتی، مقابل بیمارستان طالقانی جنوب به شمال36
48کرمانشاه، بلوار بهشتی، مقابل بیمارستان طالقانی شمال به جنوب36
49کرمانشاه، بلوار بهشتی، سه راه 24 بهمن، جنوب به شمال36
50کرمانشاه، بلوار بهشتی، سه راه 22 بهمن به سمت میدان آزادی36
51کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس، دید از میدان، تابلو سمت چپ48
52کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس، دید از میدان، تابلو مسط48
53کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه تاکسی و اتوبوس، دید از میدان، تابلو سمت راست48
54کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو سمت چپ20
55کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو دوم20
56کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو سوم20
57کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو چهارم20
58کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو پنجم20
59کرمانشاه، میدان آزادی ایستگاه اتوبوس و تاکسی، دید از خیابان مصطفی امامی، تابلو ششم20
60بزرگراه کربلا شهر بیستون، مقابل آثار باستانی، به سمت کرمانشاه50
61بزرگراه کربلا شهر بیستون؛ مقابل کارخانه قند، به سمت تهران50

چرا تبلیغات محیطی در کرمانشاه موثر است ؟

استان کرمانشاه یکی از شهرهای مهم و تاریخی کشورمان محسوب می شود. برای انجام تبلیغات محیطی در کرمانشاه ابتدا لازم است بازار و هدف خود از تبلیغات را مشخص کنید. اگر بدانید هدف از انجام تبلیغات شما چیست؟ قصد تبلیغات سراسری دارید یا به صورت منطقه ای به تبلیغات محیطی روی آورده اید، بهتر است اکران تبلیغ خود را طبق فرهنگ مردم آن منطقه برنامه ریزی نمایید. خوشبختانه استان کرمانشاه ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای کمپین تبلیغات محیطی مختلف را دارد. شما می توانید با کمک مشاورین هلدینگ آراد اقدام به برنامه ریزی برای کمپین تبلیغاتی و اجاره بیلبورد کرمانشاه (یا سایر شهرهای استان کرمانشاه) نمایید. توصیه ما این است که با توجه به نوع محصول یا خدمات خود، شهرهای دیگر و جاده های مواصلاتی مرتبط با شهر کرمانشاه را نیز به لیست بیلبورد تبلیغاتی در کرمانشاه اضافه نمایید.

مکان های مناسب بیلبورد در کرمانشاه

این شهر از جمله شهرهای تاریخی و باستانی ایران است. از طاق بستان، سنگ نوشته بیستون، مسجد عمادالدوله و … می‌توان در زمره ارزشمندترین اماکن تاریخی و گردشگری این شهر نام برد. قدمت دیرینه این شهر، آن را مرکز توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار داده و این امر عامل مهمی در موفقیت کمپین های تبلیغاتی در کرمانشاه است. هر ساله هزاران نفر به این استان برای دیدن مناطق دیدنی آن سفر و یا برای رسیدن به شهرهای همسایه کرمانشاه و یا رفتن به کشور عراق از بزرگ راه های کرمانشاه عبور می کنند. پس می توان گفت تبلیغات بیلبوردی در شهر کرمانشاه و سایر شهر های استان کرمانشاه بسیار موثر است. برخی از امکان دیدنی و پرتردد استان کرمانشاه :

 • بیستون
 • تاق بستان (تاق وه سان)
 • مسجد جامع کرمانشاه
 • معبد آناهیتا
 • منطقه هورامان
 • آتشکده چهارقاپی
 • کاخ شاپور
 • پل بیستون و …
رزرو بیلبورد تبلیغاتی در بوشهر

چرا تبلیغات محیطی در کرمانشاه؟

تبلیغات محیطی کرمانشاه می تواند تاثیر بسزایی در رشد کسب و کار داشته باشد.
کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه، از نظر وسعت هفدهمین استان بزرگ ایران محسوب می شود. همچنین این شهر با جمعیتی حدود 2 میلیون نفر، سیزدهمین شهر پر جمعیت و با مساحت بیش از 25 هزار متر مکعب است. شرکت تبلیغاتی آراد (تبلیغات محیطی بدون واسطه) با بیش از 1500 رسانه فعال نه فقط در کرمانشاه بلکه در کل کشور همراه شما خواهد بود.

تعرفه بیلبورد تبلیغاتی در کرمانشاه

کرمانشاه در جاده ابریشم که از گذشته مهم‌ترین مسیر ارتباطی مرکزی ایران بوده است. تبلیغات در مکان های داخل شهر و پر رفت و آمد کرمانشاه میتواند کسب و کار شما را به بهترین شکل ممکن به مردم ارائه کند. با تبلیغات محیطی شما میتوانید نه تنها در کرمانشاه بلکه در کل استان کرمانشاه برای کسب و کار و صنعت و محصولات خود موجب ایجاد اعتماد عمومی و فروش بالا شوید.

چرا سرمایه گذاری تبلیغاتی در کرمانشاه؟

همانطور که می دانید کرمانشاه یکی از شهرهای پرتراکم از لحاظ جعیت در این استان است. تردد زیاد گردشگران، حضور دائمی مخاطبین در مسیرها و… بازدهی سرمایه گذاری تبلیغاتی در کرمانشاه را به حداکثر می‌رسد. از دیگر عوامل توجیه اقتصادی تبلیغات بیلبوردی در کرمانشاه، مرز مشترک این استان با کشور عراق است. شهرستان مرزی قصرشیرین در غرب کرمانشاه، یکی از مهمترین شهرهای غرب کشور و هم مرز با عراق، که برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هم مسیری برای زائرین کربلا است و حضور انبوه جمعیت در شهر را به دنبال خواهد داشت.
شرکت تبلیغاتی آراد بزرگ ترین رسانه تبلیغات محیطی بدون واسطه در کشور برای ایجاد کمپین تبلیغاتی در کرمانشاه همراه شما خواهد بود.

قیمت تابلو تبلیغاتی کرمانشاه

 چرا کمپین تبلیغات بیلبوردی در کرمانشاه؟

کرمانشاه بزرگترین شهر کردنشین ایران است، همچنین علاوه بر تراکم جمعیت، به واسطه آب و هوای بسیار خوب، طبیعت بکر و مراکز تاریخی وگردشگری، تردد بین شهری همیشگی دارد. از پرترددترین خیابان های کرمانشاه می‌توان به خیابان شریعتی که از اصلی‌ترین مسیرهای حمل و نقل شهر است، اشاره کرد.
از دیگر مناطق مهم و پرتردد، بلوار طاق بستان نام دارد که طولانی‌ترین بلوار جنگلی در ایران محسوب می‌شود. در نتیجه زمان طلایی تبلیغات محدود نخواهد بود، از این جهت اقدام به اکران بیلبورد در کرمانشاه، به انجام شدن هرچه بهتر کمپین تبلیغاتی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
دسترسی مناسب به بازارهای عراق و تبادلات بین مرزی، بستر مناسبی جهت تبلیغات بیلبوردی در کرمانشاه ایجاد نموده است. همچنین وجود واحد های صنعتی از جمله شرکت چینی کرد، شرکت کاشی کرد، سیمان غرب و سامان و… و در نتیجه تردد مدیران شرکت‌های ساختمانی، این استان را مقصد مناسبی در زمینه تبلیغات محیطی مصالح ساختمانی قرار داده و جذب کننده فعالان حاضر در صنعت ساختمان سازی است.
با ارائه مشاوره تخصصی کارشناسان تبلیغات محیطی هلدینگ آراد می‌توانید شاهد بهتر دیده شدن برند خود و رسیدن به اهداف تجاری خود باشید.

آشنایی با سایر شهرهای استان کرمانشاه برای اجاره و رزرو بیلبورد

برای تاثیر بیشتر تبلیغات شهرهای همجوار با مرکز استان کرمانشاه را نباید دست کم گرفت. این شهرهای مهم عبارتند از:

 • رزرو بیلبورد در کرمانشاه
 • رزرو بیلبورد در اسلام آباد غرب
 • رزرو بیلبورد در پاوه
 • رزرو بیلبورد در سرپل ذهاب
 • رزرو بیلبورد در سنقر و کلیایی
 • رزرو بیلبورد در قصر شیرین
 • رزرو بیلبورد در کنگاور
 • رزرو بیلبورد در گیلانغرب
 • رزرو بیلبورد در جوانرود
 • رزرو بیلبورد در صحنه
 • رزرو بیلبورد در هرسین
 • رزرو بیلبورد در ثلاث باباجانی
 • رزرو بیلبورد در دالاهو
 • رزرو بیلبورد در روانسر

قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی در استان کرمانشاه

تبلیغات محیطی در استان کرمانشاه به عوامل متعددی مانند مساحت، فصل، مکان بیلبورد و ترافیک منطقه بستگی دارد. همین موضوع بر قیمت بیلبوردها در کرمانشاه تأثیر می گذارد. شرکت تبلیغاتی آراد به دلیل بهره مندی از انواع بیلبوردها افتخار همکاری با مطرح ترین برندهای کشور را داشته است. همچنین با اجاره بیلبورد در مکان های مختلف سعی کرده این بستر تبلیغاتی را برای تمامی مشاغل با هر هدف و بودجه ای فراهم کند. بیلبوردهای کرمانشاه با توجه به اندازه و موقعیت مکانی خود دارای قیمت های متفاوتی هستند.
آژانس تبلیغات محیطی آراد زرین (یکی از زیر مجموعه‌های هدلینگ آراد) با تجربه‌ای قابل توجه در تبلیغات محیطی آمادگی این را دارد تا شما را در مسیر کپمین تبلیغات محیطی خود همراهی کند شما می‌توانید برای دریافت مشاوره از طریق بخش تماس‌ با ما با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و سوالات خود را مطرح کنید و در صورت تمایل اقدام به رزرو بیلبورد مدنظر خود کنید.

جهت مشاوره و رزرو بیلبورد در کرمانشاه با شماره 09128356802 تماس بگیرید.


بیلبوردهای تبلیغاتی تهرانخرید بیلبورد در اصفهاناجاره و رزرو بیلبورد شیرازهزینه بیلبورد مازندران
قیمت بیلبورد تبلیغاتی ارومیهتبلیغات محیطی مشهدرزرو بیلبورد تبریزتعرفه بیلبورد کرمانشاه

4.9/5 - (1007 امتیاز)

2 دیدگاه دربارهٔ «تعرفه بیلبورد تبلیغاتی در کرمانشاه»

 1. با سلام. شما شهرستان های کرمانشاه نیز تبلیغات بیلبوردی دارین؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در کرمانشاه با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران همراه شما

۶۸۰۲ ۸۳۵ ۰۹۱۲

info@aradholding.com

   لورم ایپسوم متن

   لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان