قیمت اجاره بیلبورد اصفهان + تبلیغات محیطی در اصفهان (لیست بیلبوردهای اصفهان)

با وجود انواع برندهای مختلف در سراسر کشور، برندسازی و تبلیغات، مهم‌تر و حساس تر از قبل به نظر می‌رسد. تبلیغات محیطی اصفهان به‌ویژه بیلبورد اصفهان، از گزینه‌هایی است که می‌تواند تاثیر به‌سزایی در روند رشد کسب و کارها داشته باشد.

استان اصفهان به دلیل موقعیت جفرافیایی ویژه‌، در مسیر راه‌های ترانزیتی قرار دارد همچنین دارای شهرک‌های صنعتی متعدد است. بنابراین از شهرهای کلیدی در زمینه تبلیغات محیطی محسوب می‌شود و بستر بسیار مساعد در جهت خرید بیلبورد می‌باشد. این شهر سالانه در معرض تردد بالای بازرگانان و تجار، مهندسان و گردشگران زیادی قرار دارد.


کارشناسان حرفه‌ای هلدینگ آراد با سال ها تجربه در این زمینه، مجری کمپین‌های تبلیغاتی برندهای مطرحی بوده‌اند. تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست.

خرید بیلبورد در اصفهان
اصفهان بیلبورد

لیست بیلبوردهای اصفهان

ردیفلیست بیلبورد های تبلیغاتی اصفهانمتراژ
1بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید از سیتی سنتر _سمت راست38
2بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید از سیتی سنتر _سمت چپ36
3بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید به سیتی سنتر _سمت راست36
4بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید به سیتی سنتر _سمت چپ38
5اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید از اصفهان _ سمت راست50
6اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید از اصفهان _ سمت چپ48
7اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید به اصفهان _ سمت راست42
8اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید به اصفهان _ سمت چپ44
9شهر بازی رویاها _ دید از خیابان جی _ سمت راست40
10شهر بازی رویاها _ دید از خیابان جی _ سمت چپ40
11شهر بازی رویاها _ دید به خیابان جی _ سمت راست40
12شهر بازی رویاها _ دید به خیابان جی _ سمت چپ40
13اتوبان فرودگاه ــ منطقه حصه مقابل پارک _ دید از میدان الله _ سمت راست40
14اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید از میدان الله _ سمت چپ40
15اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید به میدان الله _ سمت راست40
16اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید به میدان الله _ سمت چپ40
17اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید از میدان الله _ سمت راست40
18اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید از میدان الله _ سمت چپ40
19اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید به میدان الله _ سمت راست40
20اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید به میدان الله _ سمت چپ40
21اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر رفت _ سمت راست40
22اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر رفت _ سمت چپ40
23اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر برگشت _ سمت راست40
24اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر برگشت _ سمت چپ40
25اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت راست40
26اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت چپ40
27اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _ سمت راست40
28اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _ سمت چپ40
29اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت راست40
30اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت چپ40
31اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر خروجی_ دید به اصفهان _سمت راست40
32اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _سمت چپ40
33اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان ، مسیر ورودی_دید از اصفهان_سمت راست40
34اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان_سمت چپ40
35اتوبان فرودگاه_منطقه قهجاورستان، مسیر خروجی_دید به اصفهان_سمت راست40
36اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان، مسیر خروجی_دید به اصفهان_سمت چپ40
37منطقه توریستی و گردشگری باغ بهادران _ دید از اصفهان42
38منطقه توریستی و گردشگری باغ بهادران _ دید به اصفهان42
39بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ سمت راست52
40بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ وسط52
41بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ سمت چپ52
42بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ سمت راست40
43بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ وسط40
44بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ سمت چپ40
45اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید از خیابان کشاورز _ سمت راست45,5
46اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید از خیابان کشاورز _ سمت چپ47,3
47اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید به خیابان کشاورز _ سمت راست52,5
48اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید به خیابان کشاورز _ سمت چپ50,8
49اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید از ترمینال کاوه _ سمت راست52,5
50اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید از ترمینال کاوه _ سمت چپ50,8
51اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید به ترمینال کاوه _ سمت راست52,5
52اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید به ترمینال کاوه _ سمت چپ50,8
53بزرگراه شهید اردستانی حدفاصل میدان الله و ورودی بزرگراه آقابابایی مقابل بازار کوثر مسیر غرب به شرق35
54خیابان جی حدفاصل بزرگراه آقابابایی و ترمینال جی روبروی خیابان نیرو مسیرشرق به غرب40
55خیابان جی حدفاصل بزرگراه آقابابایی و ترمینال جی روبروی خیابان نیرو مسیرغرب به شرق40
56خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی - مسیر غرب به شرق - خروجی شهر48
57خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی -مسیر شرق به غرب - ورودی شهر48
58خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی - دید از شهرک صنعتی جی48
59خیابان جی حدفاصل میدان خوراسگان و میدان ارغوانیه - مسیر غرب به شرق36
60خیابان جی حدفاصل میدان خوراسگان و میدان ارغوانیه - مسیر شرق به غرب36
61خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر غرب به شرق40
62خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر غرب به شرق40
63خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر شرق به غرب40
64خیابان جی شرقی- حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر شرق به غرب40
65خیابان جی مقابل خیابان سروستان مسیر شرق به غرب32
66خیابان جی مقابل خیابان سروستان مسیر غرب به شرق32
67خیابان پروین حدفاصل چهارراه دشتستان و صباحی روبروی خیابان میرزا نصیر مسیر شمال به جنوب48
68خیابان پروین حدفاصل چهارراه دشتستان و صباحی روبروی خیابان میرزا نصیر مسیر جنوب به شمال48
69میدان الله ابتدای خیابان پروین18
70خیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 15 مسیر جنوب به شمال36
71خیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 15 مسیر شمال به جنوب36
72خیابان کاوه حد فاصل پل چمران و پل 20 آبان روبروی مدرسه سادات مسیر شمال به جنوب24,5
73بلوار کاوه حدفاصل سه راه ملکشهر و جابرانصاری به سمت ترمینال کاوه مسیر شمال به جنوب- ورودی شهر45
74بلوار کاوه حدفاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملکشهر دید از چهارراه جابر انصاری مسیرجنوب به شمال-خروجی شه36
75بلوار کاوه مقابل ترمینال کاوه مسیر جنوب به شمال52,5
76بلوار کاوه مقابل خیابان غرضی ورودی شهر مسیر شمال به جنوب43,2
77بزرگراه چمران- روبروی خیابان محمدطاهر مسیر شرق به غرب22,5
78بزرگراه چمران- قبل از پل چمران - مقابل خیابان اشراق مسیر شرق به غرب32
79بزرگراه چمران مقابل خیابان آل محمد28
80بلوار ارغوانیه به سمت خیابان جی مسیر جنوب به شمال24
81بلوار ارغوانیه بسمت خیابان مشتاق دوم مسیر شمال به جنوب1 (سمت چپ)24
82بلوار ارغوانیه بسمت خیابان مشتاق دوم مسیر شمال به جنوب2 (سمت راست)24
83خیابان مشتاق دوم مقابل مجتمع مسکونی پزشکان دید از پل شهرستان مسیر غرب به شرق30
84خیابان مشتاق دوم مقابل مجتمع مسکونی پزشکان به سمت پل شهرستان مسیر شرق به غرب32
85بلوار اشرفی اصفهانی(کهندژ) دید از میدان رهنان مسیرغرب به شرق36
86بلوار اشرفی اصفهانی(کهندژ) بسمت میدان رهنان مسیرشرق به غرب36
87میدان احمدآباد ابتدای خیابان سروش دید از میدان احمدآباد -مسیر جنوب به شمال32
88بلوار کشاورز مقابل خیابان باغ فردوس-مسیر شرق به غرب35
89تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز دید از اتوبان ذوب آهن-3مسیر غرب به شرق48
90تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز به سمت کوه صفه -2مسیر شمال به جنوب48
91تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز دید از کوه صفه -1مسیرجنوب به شمال48
92تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی- مسیر شرق به غرب دید از کوه صفه152
93تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی-مسیر غرب به شرق به سمت کوه صفه248
94تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی- مسیر شمال به جنوب(3دید از بزرگراه شهید میثمی) 48
95کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه140
96کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه240
97کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه340
98کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه440
99کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر شمال به جنوب وجه140
100کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیرشمال به جنوب وجه240
101خیابان مدرس حدفاصل میدان قدس و میدان 20آبان دید از میدان قدس-مسیر شرق به غرب32
102خیابان مدرس حدفاصل میدان قدس و میدان 20آبان دید از میدان 20آبان-مسیر غرب به شرق32
103خیابان بزرگمهر حدفاصل چهارراه هشت بهشت و میدان احمدآباد دید از چهارراه هشت بهشت- مسیر جنوب به شمال40
104خیابان بزرگمهر حدفاصل چهارراه هشت بهشت و میدان احمدآباد دید از میدان احمدآباد-مسیر شمال به جنوب40
105بلوار آتشگاه- مسیر غرب به شرق32
106میدان آتشگاه مقابل رستوران شب نشین48
107بلوار ملت ابتدای خیابان توحید32,4
108بزرگراه آقابابایی مقابل باغ بانوان طلوع مسیر جنوب به شمال36
109خیابان امام خمینی مقابل خیابان رسالت مسیر جنوب به شمال46,8
110شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 132
111شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 232
112شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 332
113جاده اصفهان شیراز قبل از شهرک صنعتی رازی90
114جاده اصفهان شیراز قبل از شهرضا مقابل خدمات رفاهی مادر90
115جاده اصفهان شیراز بعد از شهرضا بسمت آباده حدفاصل سواالر و یحیی آباد90
116جاده اصفهان شیراز بعد از شهرضا بسمت اباده90
117جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90
118جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90
119جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90
120بیلبورد اول ورودی شهر بهارستان(محور میانی)21
121بیلبورد دوم ورودی شهر بهارستان(محور میانی)21
122بیلبورد اول خروجی شهر بهارستان(محور میانی)21
123بیلبورد دوم خروجی شهر بهارستان (محور میانی)21
124امتداد بزرگراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه به سمت بهارستان- تابلوی سمت چپ45
125امتداد بزرگراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه به سمت بهارستان- تابلوی سمت راست45
126امتداد بزرراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه دید از بهارستان- تابلوی سمت راست45
127امتداد بزرراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه دید از بهارستان- تابلوی سمت چپ45
128امتداد بزرگراه شهید اردستانی منطقه مولنجان به سمت فرودگاه شهید بهشتی40
129امتداد بزرگراه شهید اردستانی منطقه حصه دید از فرودگاه شهید بهشتی40
130فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت نجف آباد سمت چپ40
131فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت نجف آباد سمت راست40
132فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت اتوبان ذوب آهن سمت چپ40
133فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت اتوبان ذوب آهن سمت راست40

اجرای کمپین های تبلیغاتی در استان اصفهان

اجاره بیلبورد تبلیغات محیطی اصفهان، از بهترین گزینه های بازاریابی می باشد. اصفهان یا همان نصف جهان معروف، که آوازه‌اش در آن سوی مرزهای این سرزمین نیز به گوش می‌رسد با دارابودن جاذبه‌های فرهنگی، هنری، تاریخی و طبیعی متنوع و قرار داشتن در مسیر ترانزیتی کشور، سالانه پذیرای میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی است.
این مهم عامل اصلی بیشترین توجیه اقتصادی در جهت اجرای کمپین های تبلیغاتی در  اصفهان است.

رسانه‌های تبلیغات محیطی اصفهان، به واسطه حضور گردشگران زیاد از رونق بسیار خوبی برخوردار است و در اکثر ایام سال برندها از هر شهری آماده سرمایه گذاری و اجاره بیلبورد تبلیغاتی و اجرای کمپین های تبلیغات محیطی در این شهر هستند.

هر ساله تعداد زیادی گردشگر ایرانی و خارجی برای دیدن جاذبه‌های توریستی اصفهان به این شهر، سفر می کنند. به طوری که اگر در زمان ورود مسافران به این شهر  تبلیغ نمایید گویی در تمام دنیا تبلیغ کرده اید. اصفهان یکی از پرجمعیت ترین شهرهای ایران می باشد پس تبلیغات در اصفهان بسیار پرفایده و به‌صرفه می باشد.

تبلیغات اصفهان

تعرفه اجاره بیلبورد در اصفهان
بیلبورد تبلیغات محیطی اصفهان

مزایای اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان

تبلیغات محیطی یا همان تبلیغات شهری یکی از اثرگذارترین روش‌ها برای کسب و کارها به‌شمار می‌روند. تبلیغات محیطی اصفهان شامل نصب بنر، بیلبورد و یا حتی تراکت‌های دیواری یا هر روش دیگری برای جلب توجه عابران در کوچه و خیابان می‌شود. بیلبوردها، چیزی بیش از فضای تبلیغاتی هستند. با اجاره بیلبورد تبلیغاتی اصفهان، بوم های پویایی دارید که می‌توانند به دیده شدن برند شما کمک فراوانی کنند. بیلبورد های اصفهان، از نظر استراتژیک در مناطق پرترافیک قرار دارند و روزانه توسط تعداد زیادی از رانندگان و عابران پیاده دیده می‌شوند. آن‌ها دیدی بی‌نظیر و همچنین طراحی‌ها و تزیینات سفارشی فوق العاده‌ای ارائه می‌دهند. بنابر این می‌توانند کسب و کار شما را به شیوه‌هایی زنده کنند که نادیده گرفتن آن غیرممکن است.

سرمایه گذاری روی تبیلغات شهری اصفهان قطعا یکی از بهترین کار ها برای کسب و کار شماست. با توجه به جمعیت بالا و موقعیت مکانی بسیار خوب این شهر اجاره بیلبورد در اصفهان و دیگر تبلیغات مثل عرشه پل ، استرابرد و … بازخورد بسیار خوبی خواهد داشت.

تابلوهای تبلیغاتی، یک ابزار تبلیغاتی عالی برای مشاغل هستند. یک بیلبورد با اطلاعات مناسب در مکان مناسب در نهایت می‌تواند اطلاعات و دسترسی مشتری را به برند شما افزایش دهد. تبلیغات بیلبوردی اصفهان، به صاحبان مشاغل این فرصت را می دهد تا محصول و خدمات خود را به گونه ای تبلیغ کنند که با اطمینان به بازار هدف خود در اصفهان برسند.

قدرت تبلیغات
get

بیلبورد های تبلیغاتی آراد در سراسر کشور

دیوبد اگیلوی

مکان‌های مناسب اجاره بیلبورد در اصفهان

مکان‌هایی که به دلیل جاذبه‌های توریستی و جاذبه‌های اقتصادی دارای ترافیک و تردد بالایی هستند. در نتیجه مکان مناسبی برای بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان محسوب می‌شوند که عبارتنداز:

رزرو بیلبورد در مکان‌های توریستی اصفهان

 • میدان نقش‌جهان
 • سی و سه پل
 • پل خواجو
 • مسجد جامع
 • منار جنبان
 • کاخ چهلستون
 • کاخ عالی‌قاپو
 • کاخ هشت بهشت
 • کوه آتشگاه
 • منطقه ییلاقی باغ بهادران
 • شهربازی شهر رؤیاها بزرگترین و مجهزترین پارک بازی اصفهان و کشور
 • سیتی سنتر معروف‌ترین مرکز گردشگری رفاهی بعد از مرکز خرید ایران مال تهران
 • پارک کوهستانی صفه دارای امکاناتی نظیر سینما، بولینگ، تله کابین، شهربازی
 • پارک جنگلی ناژوان دارای مجموعه هایی نظیر باغ پرندگان – خزندگان، پروانه‌ها، آکواریوم، پارک ابی، تله سیژ

رزرو بیلبورد در مکان‌های اقتصادی اصفهان

 • شهرک های متعدد صنعتی
 • شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی ایران
 • فولاد مبارکه
 • اسنوا (دوو)
 • ذوب‌آهن اصفهان
 • صنعت طلا که بیشترین کارگاه و بزرگ‌ترین کارخانه‌های طلای ایران را در خود جای داده‌ است
 • صنایع دستی متعدد اصفهان نیز از دیرباز یکی از پایه‌های اقتصاد این شهر است

در همین راستا اکران بیلبورد اصفهان تأثیر به‌سزایی در برندسازی انواع کسب و کار دارد.

ورودی های مهم اصفهان برای اجاره بیلبورد

ورودی های شهر اصفهان هم می تواند به عنوان یکی از موقعیت‌های مناسب برای انجام  تبلیغات محیطی در اصفهان باشد که چند ورودی به‌شرح زیر می باشند:

 • دروازه شیراز و منطقه هزار جریب  که تردد وسایل نقلیه و مسافران از سمت استان‌های فارس و هرمزگان و بخش جنوبی کشور را پوشش می‌دهد.
 • ورودی بلوار کاوه، مسیر تردد مسافران و گردشگران از سمت تهران و شاهین شهر و شهر های مرکزی می باشد و در شمال شهر اصفهان واقع شده است. این مسیر به واسطه قرار گرفتن ترمینال اصلی مسافربری در بلوار کاوه، این ورودی شهر را به یکی از شریان های اصلی تردد وسایل نقلیه در شهر اصفهان تبدیل کرده است. در این بلوار تعداد کمی بیلبورد و چندین پل عابر پیاده قرار دارد که هر کدام می تواند جایگاه مناسبی برای انجام تبلیغات محیطی باشند.
 • خیابان جی  نیز از ورودی های اصلی شهر اصفهان می باشد که کلیه مسافران که از سمت مشهد و یزد قصد سفر به اصفهان را دارند می بایست از این قسمت از شهر وارد شهر اصفهان شوند. در این بلوار نیز چندین بیلبورد و پل عابر پیاده مناسب جهت تبلیغات محیطی وجود دارد.
 • ورودی خیابان امام خمینی نیز یکی از ورودی های اصلی شهر اصفهان می باشد که مسیر مسافران از سمت جاده کاشان و نطنز به سمت اصفهان را پوشش می‌دهد. 
قیمت تبلیغات محیطی اصفهان
بیلبوردهای تبلیغات محیطی اصفهان

از آنجایی که انتخاب صحیح بازار هدف یکی از فاکتور های اساسی و مهم در بازدهی تبلیغات است، انتخاب اصفهان در کمپین های تبلیغاتی باعث پوشش دهی اقشار مختلف مردم و دستیابی به نتایج عالی تبلیغاتی می‌شود. برای مثل استراتژی تبلیغات بیلبورد اهواز با بیلبورد قزوین، بیلبورد همدان، بیلبورد مازندران، بیلبورد شیراز، بیلبورد کرج، بیلبورد تبریز، بیلبوردهای جاده کرج قزوین و حتی بیلبورد مشهد ، بیلبورد تهران یا سایر تبلیغات بیلبوردی به صورت سراسری کاملا متفاوت است.

قیمت اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان
تبلیغات بیلبورد اصفهان

تبلیغات بیلبوردی در راه‌های ترانزیتی اصفهان

استان اصفهان به دلیل قرار گرفتن در مرکز کشور و در مسیر راه‌های ترانزیتی از شمال به جنوب و شرق به غرب، موقیعت جغرافیایی ویژه‌ای دارد. لذا این موقعیت ویژه منجر به تشکیل شهرک‌های صنعتی متعدد گردیده است، ازجمله این شهرک‌های صنعتی عبارت است از؛ محمود آباد ( مهد سنگ ایران )، شهرک صنعتی جی، حائز اهمیت ترین آن‌ها فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و … هستند. همچنین اجاره بیلبورد تبلیغاتی در دولت آباد اصفهان به عنوان یک شهرک صنعتی، فرصت مناسبی برای بهتر دیده شدن کسب و کار شما  است. شهر فولادشهر نیز در مسیر کارخانه ذوب‌آهن قرار دارد و دارای ورزشگاه ذوب‌آهن و 5 دانشگاه است. بنابراین اجاره بیلبورد در فولادشهر اصفهان، گزینه مناسبی برای جذب هر چه بیشتر مخاطب است. 

از این رو شهر اصفهان به عنوان دومین کلانشهر کشور با بیش از پنج میلیون جمعیت ساکن، مرکز توجه صاحبان آگهی برای دریافت بیشترین بازدهی اقتصادی از کمپین‌های تبلیغاتی خود گردیده است.

کسی تبلیغات نمی خواند مردم آنچه را که برایشان جالب است می خوانند و گاهی این یک تبلیغ است.

هوارد لوک

نقش ویروس کرونا بر تبلیغات محیطی

وقتی پیام برند شما در بزرگراه‌ها و تقاطع‌های کلیدی قرار دارد، شناخت برند و اقدام سریع را در بین مخاطبان هدف خود افزایش می‌دهید. مردم به دلیل شیوع COVID-19 بیشتر وقت خود را در خانه گذراندند و با خستگی دیجیتال روبرو هستند. بنابراین ترجیح می‌دهند زمان بیشتر از وقت خود را خارج از منزل سپری کنند. از این رو اجاره بیلبورد، مکان مناسبی برای سرمایه گذاری خارج از خانه است. جاده ها یا بزرگراه ها با خلاقیت مناسب و در مکان‌های مناسب باعث آگاهی انبوه می‌شوند. از آنجایی که مردم می خواهند در هر جایی به جز در خانه باشند، بیلبوردها راه مناسبی برای آوردن مشتریان به سمت برند شما هستند.

گزیده‌ی سخنان پدر تبلیغات دیوید آگیلوی

دیوید آگیلوی ( ژوئن 1911_ ژوئیه 1999) مدیر تبلیغاتی برجسته ی اهل بریتانیا بود، تا جایی که به وی لقب پدر تبلیغات داده شد. او در کنار بزرگانی مانند دکتر گالوپ (بنیان گذار موسسه گالوپ)، ریموند رابیکم و استنلی زرور از پیشگامان تبلیغات مدرن به شمار می رود.
او فعالیت حرفه ای خود را از موسسه گالوپ شروع کرده و در سال 1948 با همکاری آقای ماثر برای اجرای ایده های تبلیغاتی خود اقدام به تاسیس آژانس تبلیغاتی آگلیوی کرد. از جمله تالیفات وی در زمینه تبلیغات ‌می توان به کتاب اعترافات یک تبلیغات چی اشاره کرد. در سال 1962 مجله تایم، آگلیوی را جادوگر تبلیغات معرفی نمود. در حال حاضر آژانس تبلیغاتی آگلیوی به عنوان هشتمین آژانس بزرگ تبلیغاتی جهان با حدود 18000 کارمند در 120 کشور جهان فعالیت دارد.

تصویر دیوید آگیلوی
تبلیغات شهری اصفهان

مقرون به‌صرفه بودن تبلیغات بیلبوردی در اصفهان

استان اصفهان، به‌عنوان پرجمعیت ترین شهر کشور بعد از پایتخت ایران که جمعیت آن بالغ بر 5 میلیون نفر اعلام شده است. در نتیجه یکی دیگر از قابلیت‌های توجیه اقتصادی هرچه بیشتر برای رونمایی از برند و کسب و کار صاحبان صنایع در رسانه تبلیغات محیطی اصفهان محسوب می‌شود.

مشاوران کلینیک آراد، بر این باورند که، از بین کمپین‌های تبلیغاتی، کمپین‌هایی موفق‌اند که کمترین بودجه تبلیغاتی و بیشترین بازخورد اقتصادی را در برداشته باشند که این استان می‌تواند به این اهداف کمک به‌سزایی نماید.

تدوین کمپین‌های تبلیغاتی با بالاترین بازدهی نیازمند بررسی نقاط قوت و ضعف هر کمپانی از جمله پردازش اطلاعات محصول، جایگاه برند با رقبای آن، نمودار فروش، هدف از تبلیغات و در نهایت بودجه موررد نیاز هر کمپین است. انجام این مهم بدون حضور کارشناسان متخصص این صنعت امری غیر منطقی بوده و در نهایت خروجی آن سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود، بلکه بودجه اختصاص داده شده صرفا هزینه خواهد شد.

عوامل حائز اهمیت در تبلیغات بیلبوردی اصفهان

اصفهان در آذر ماه سال 1394 به همراه رشت به شبکه‌ی شهر های خلاق جهان، زیر نظر یونسکو پیوست. اصفهان دارای 15 منطقه شهری است. مقامات میراث فرهنگی استان اصفهان معتقدند که بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی و فرهنگی ارزشمند در این استان وجود دارد که باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی می‌شود. همچنین بستر مناسبی برای تبلیغات محیطی در اصفهان فراهم می‌سازد.

یکی از مزیت های فوق العاده تبلیغات محیطی که باعث برتری آن بر سایر رسانه‌های تبلیغاتی دیگر گردیده، این است که مخاطب ناگزیر به دیدن تبلیغات محیطی (بیلبورد) بوده و  نمی تواند چشم خود را از رنگ ها و طرح های اطراف خود بپوشاند. رسانه تبلیغات محیطی آگاهی و اطلاعات مخاطبان را نسبت به ورود یک محصول جدید به بازار یا ارائه یک خدمت جدید از سوی صاحبان خدمات برای مخاطبان آنان فراهم می آورد. اجاره بیلبورد اصفهان، می توانند یک راه موثر برای تولید نام و یا شناسایی محصول برای مصرف کنندگان باشند. داشتن تبلیغات برای هر برندی نیاز است. بدون تبلیغات نمی توان برند خود را در بین مردم معرفی کرد و حتی کسانی که در حرفه خود معروفند نیاز است که در تبلیغات دیده شوند . تبلیغات محیطی در اصفهان باعث می شود که برند شما همیشه به چشم آید.

تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اصفهان
کرایه بیلبورد در اصفهان

دیوید آگیلوی

قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی دراصفهان

عوامل متعددی مانند مساحت، فصل، مکان بیلبورد و ترافیک منطقه بر قیمت بیلبوردهای اصفهان تأثیر می گذارد. شرکت تبلیغاتی آراد، به دلیل بهره مندی از انواع بیلبوردها افتخار همکاری با مطرح ترین برندهای کشور را داشته است. همچنین با اجاره انواع بیلبورد در مکان‌های مختلف سعی کرده این بستر تبلیغاتی را برای تمامی مشاغل با هر هدف و بودجه‌ای فراهم کند. بیلبوردها با توجه به اندازه و موقعیت مکانی خود دارای رنج قیمتی متفاوتی هستند.

هلدینگ آراد، کانون تبلیغات محیطی اصفهان

تبلیغات محیطی اصفهان، توسط شرکتهای تبلیغات محیطی اصفهان صورت می‌پذیرد. کانون تبلیغاتی آراد، با بیش از 2500 تابلو تبلیغاتی آماده ارائه کمپین های تبلیغاتی در سراسر کشور می‌باشد که پوشش وسیع و کاملی را در شهر اصفهان ارائه نموده است. بنابراین صاحبان کسب و کار می‌توانند بدون واسطه و به‌طور مستقیم اقدام به رزرو بیلبورد تبلیغاتی نمایند بدون اینکه هزینه اضافی صرف واسطه‌ها کنند. از طرفی امکان تهاتر با آراد نیز وجود دارد و شما بدون پرداخت هزینه ریالی می توانید به رشد برند خود کمک کنید. آراد زرین، با مشاوران و کارشناسان مجرب با 25 سال سابقه در زمینه مشاور تبلیغات محیطی در اصفهان آماده کمک به شما است. بنابراین با کرایه بیلبورد تبلیغاتی اصفهان، می‌توانید کسب و کار خود را به افرادی که هنوز از وجود شما آگاه نیستند معرفی کنید.

جهت اطلاع از لیست و قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی با شماره 09128356802 تماس بگیرید یا بر روی شهر مورد نظر خود کلیک نمایید.


بیلبورد تهرانتعرفه بیلبورد مازندرانهزینه اجاره بیلبورد ارومیهلیست اجاره بیلبورد در شیراز
تبلیغات بیلبورد تبریزاجاره تابلو تبلیغاتی کرجاجاره بیلبورد مشهدکرایه بیلبورد در همدان
قیمت اجاره بیلبورد در اتوبان تهران قمبیلبورد در اتوبان تهران ساوهاجاره بیلبورد در اهوازبیلبورد قزوین
تعرفه تبلیغات بیلبورد در اصفهانگروه تبلیغات محیطی اصفهانرزرو و اجاره بیلبورد اصفهاندفتر تبلیغات محیطی اصفهان

4/5 - (1082 امتیاز)

35 دیدگاه دربارهٔ «قیمت اجاره بیلبورد اصفهان + تبلیغات محیطی در اصفهان (لیست بیلبوردهای اصفهان)»

 1. جانثاری

  سلام. عذر میخوام چطور میتونم قیمت بیلبوردهای تبیلغاتی رو توشهر اصفهان داشته باشم؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در اصفهان با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در اصفهان با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

  1. با عرض سلام و درود
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

 2. هادی هدایت مندی

  با سلام و احترام
  برای رزرو بیلبورد اصفهان با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟

 3. نادیا اعظم پور

  سلام و خسته نباشید
  ما یک آژانس مسافرتی هستیم و برای جام جهانی 2022 قطر میخواهیم تبلیغات بیلبوردی انجام بدیم
  شما کدام محور را که در لیستتون موجود دارید مناسبترین مکان برای تبلیغات محیطی برای آژانس ما پیشنهاد میدهید؟
  با تشکر

  1. سلام سرکار خانم اعظم پور
   توصیه میکنم هر چه سریعتر اقدام بفرمایید و
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

  1. سلام و وقت بخیر
   برای اطلاع دقیق از اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان و تعرفه های رزرو بیلبوردها می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  1. سلام و عرض ادب، لطفا برای اطلاع دقیق و بیشتر درمورد بیلبوردهای تبلیغاتی می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. سلام و عرض ادب، لطفا از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما، در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. سلام و عرض ادب
   برای اطلاع دقیق از جزییات و شرایط رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

  2. سلام و عرض ادب
   برای اطلاع دقیق از شرایط رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی اصفهان می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید.

  1. سلام و وقت بخیر، قیمت بیلبورد اصفهان در مناطق مختلف متفاوت است. لطفا برای اطلاع دقیق از شرایط و مناطق رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. با سلام
   لطفا برای اطلاع دقیق از شرایط تهاتر رزرو بیلبورد از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  1. با سلام
   جهت اطلاع از قیمت و مکان‌های رزرو بیلبورد در اصفهان، می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

 4. آقای عطریان

  سلام
  از بین تبلیغات شهری اصفهان، اجاره بیلبورد چقدر بر کسب و کار تاثیر دارد؟

  1. سلام وقت بخیر
   رزرو بیلبورد تبلیغاتی باغث می شود که برند و کسب و کار شما به صورت مکرر و روزانه توسط افراد زیادی دیده شود و باعث ماندگاری برند شما در ذهن مخاطب خواهد شد. هچنین جهت کسب اطالاعات بیشتر می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید.

  1. با سلام
   برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید. همچنین می توانید به صفحه بیلبورد تهران مراجعه کنید. تشکر از توجه شما

  1. سلام و عرض ادب
   به دلیل متفاوت بودن مکان اجاره بیلبورد‍، قیمت ها نیز متفاوت هستند. شما می توانید جهت مشاهده لیست و قیمت بیلبوردهای اصفهان از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

 5. مهندس علیمرادی

  با سلام
  جهت تبلیغ لوازم یدکی خودرو کدام مناطق اصفهان مناسب تر هستند و اینکه آیا همه شرکت های تبلیغات محیطی در اصفهان مثل شما شرایط تهاتر را دارند؟

  1. سلام و عرض ادب
   شما برای برندسازی و ایجاد آگاهی عمومی از کسب و کارتان با توجه به نوع خدمات و بازار هدف بهتر است تصمیم به انتخاب بهترین مکان نمایید. در ضمن مجموعه ما برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها امکان تهاتر را ایجاد کرده است که بدون پرداخت ریالی بتوانند اقدام به تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد نمایند. در این راستا میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لورم ایپسوم متن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان