صاحب رسانه بدون واسطه در سراسر کشور ,رزرو بیلبورد
6294 250 0912

خانه » اجاره بیلبورد و تابلو تبلیغاتی در تبریز

اجاره بیلبورد و تابلو تبلیغاتی در تبریز

اجاره بیلبورد های منتخب در تبریز سال 1401

با وجود انواع برندهای مختلف در سراسر کشور، برندسازی و تبلیغات، مهم تر و حساس تر از قبل به نظر می‌رسد. در همین راستا لازم است از یک تیم حرفه ای و باسابقه مشاوره گرفت.
کارشناسان حرفه ای هلدینگ آراد با سال ها تجربه در این زمینه، مجری کمپین های تبلیغاتی برندهای مطرحی بوده اند. تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست. تبلیغات محیطی تبریز یکی از آن اقداماتی است که می‌تواند به برندهای ایرانی برای شناخته شدن برندشان اگر به درستی اجرا شود مفید و سودمند باشد.

جهت دریافت نتیجه مطلوب، می‌توانید در رابطه با کمپین تبلیغاتی‌تان با متخصصان ما؛ در ارتباط باشید و در صورت تمایل کمپین تبلیغاتی خود را به ما بسپارید

ردیفموقعیت مکانی بیلبوردمتراژ
1بیلبورد اتوبان کسایی ورودی زعفرانیه ماراالن- شرق به غرب100
2بیلبورد اتوبان کسایی دید به غرب- شرق به غرب100
3بیلبورد اتوبان کسایی طالقانی- شرق به غرب100
4بیلبورد اتوبان کسایی ورودی منظریه- شرق به غرب100
5بیلبورد اتوبان کسایی یادگار امام- شرق به غرب100
6بیلبورد اتوبان کسایی ورودی اندیشه- غرب به شرق100
7بیلبورد اتوبان کسایی ورودی الله- غرب به شرق100
8بیلبورد اتوبان کسایی ورودی ترمینال بزرگ تبریز- غرب به شرق100
9بیلبورد اتوبان کسایی ورودی ایل گلی- غرب به شرق100
10بیلبورد اتوبان کسایی ورودی پامچال- شرق به غرب100
11بیلبورد اتوبان کسایی – دید به ایل گلی75
12بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده وادی رحمت- شرق به غرب- تک تابلو36
13بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده وادی رحمت- غرب به شرق- تک تابلو36
14بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده الله- غرب به شرق- تک تابلو45
15بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده الله- شرق به غرب- تک تابلو45
16بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده ترمینال- شرق به غرب- تک تابلو44
17بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده ترمینال- غرب به شرق- تک تابلو44
18بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده استادیوم ورزشی یادگار-شرق به غرب- راست102
19بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده استادیوم ورزشی یادگار- شرق به غرب- وسط102
20بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده استادیوم ورزشی یادگار- شرق به غرب- چپ102
21بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده استادیوم ورزشی یادگار- غرب به شرق- راست102
22بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده استادیوم ورزشی یادگار- غرب به شرق- وسط102
23بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده استادیوم ورزشی یادگار- غرب به شرق- چپ102
24بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده زمزم- شرق به غرب- راست58
25بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده زمزم- شرق به غرب- وسط58
26بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده زمزم- شرق به غرب- چپ58
27بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده زمزم- غرب به شرق- راست58
28بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده زمزم- غرب به شرق- وسط58
29بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده زمزم- غرب به شرق- چپ58
30بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده پمپ بنزین افتخاری- شرق به غرب- راست58
31بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده پمپ بنزین افتخاری- شرق به غرب- وسط58
32بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده پمپ بنزین افتخاری- شرق به غرب- چپ62
33بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده پمپ بنزین افتخاری- غرب به شرق- راست58
34بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده پمپ بنزین افتخاری- غرب به شرق- وسط58
35بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده پمپ بنزین افتخاری- غرب به شرق- چپ62
36بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده ورودی خروجی ایل گلی-شرق به غرب-تک تابلو47
37بیلبورد اتوبان کسایی پیشانی پل عابر پیاده ورودی خروجی ایل گلی-غرب به شرق-تک تابلو47
38بیلبورد اتوبان آذرشهر پل پتروشیمی- شرق به غرب- راست73
39بیلبورد اتوبان آذرشهر پل پتروشیمی- شرق به غرب- چپ73
40بیلبورد اتوبان آذرشهر پل پتروشیمی- غرب به شرق- راست73
41بیلبورد اتوبان آذرشهر پل پتروشیمی- غرب به شرق- چپ73
42بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه رجایی شهر- شرق به غرب- راست73
43بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه رجایی شهر - شرق به غرب- وسط73
44بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه رجایی شهر - شرق به غرب- چپ73
45بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه رجایی شهر- غرب به شرق- راست73
46بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه رجایی شهر- غرب به شرق-وسط73
47بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه رجایی شهر- غرب به شرق- چپ73
48بیلبورد اتوبان آذرشهر شیخ حسن- شرق به غرب- راست73
49بیلبورد اتوبان آذرشهر شیخ حسن - شرق به غرب- وسط73
50بیلبورد اتوبان آذرشهر شیخ حسن - شرق به غرب- چپ73
51بیلبورد اتوبان آذرشهر شیخ حسن - غرب به شرق- راست73
52بیلبورد اتوبان آذرشهر شیخ حسن - غرب به شرق-وسط73
53بیلبورد اتوبان آذرشهر شیخ حسن - غرب به شرق- چپ73
54بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه اسفهالن- شرق به غرب- راست73
55بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه اسفهالن - شرق به غرب- وسط73
56بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه اسفهالن - شرق به غرب- چپ73
57بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه اسفهالن - غرب به شرق- راست73
58بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه اسفهالن - غرب به شرق-وسط73
59بیلبورد اتوبان آذرشهر منطقه اسفهالن - غرب به شرق- چپ73
60بیلبورد اتوبان صوفیان مرند منطقه شوردرق- شرق به غرب- راست55
61بیلبورد اتوبان صوفیان مرند منطقه شوردرق- شرق به غرب- چپ55
62بیلبورد اتوبان صوفیان مرند منطقه شوردرق- غرب به شرق- راست55
63بیلبورد اتوبان صوفیان مرند منطقه شوردرق- غرب به شرق- چپ55
64بیلبورد اتوبان غربی دید به پتروشیمی و شهرک صنعتی خارجی و جلفا- شرق به غرب- تک تابلو73
65بیلبورد اتوبان غربی دید به پتروشیمی و شهرک صنعتی خارجی و جلفا- غرب به شرق- تک تابلو73
66بیلبورد اتوبان غربی دید به پتروشیمی و شهرک صنعتی خارجی و جلفا- شرق به غرب- تک تابلو73
67بیلبورد اتوبان غربی دید به پتروشیمی و شهرک صنعتی خارجی و جلفا- غرب به شرق- تک تابلو73
68پیشانی رو گذر خیابان خطیب شمالی، مسیر رفت به میدان آذربایجان45
69پیشانی روگذر خیابان خطیب شمالی مسیر برگشت از میدان آذربایجان54
70پیشانی عابر گذر دیزل آباد، مسیر رفت به راه آهن32
71پیشانی عابر گذر جاده سنتو، مقابل پمپ بنزین، مسیر رفت به راه آهن36
72پیشانی عابر گذر جاده سنتو، مقابل پمپ بنزین، مسیر رفت به فرودگاه36
73ولیعصر فلکه بهارستان32
74ولیعصر میدان قانون نبش چهار راه18
75پیشانی روگذر تبادل امام علی (ع) نرسیده به میدان بسیج45
76پیشانی رو گذر خیابان رسالت مسیر رفت به نصف راه45
77پیشانی رو گذر خیابان رسالت مسیر برگشت از نصف راه45
78چایکنار مسیر رفت به فرودگاه (صاحب االمر)16
79چایکنار مسیر رفت به فرودگاه (ملل متحد)30
80اول سربالایی ولیعصر، ابتدای بلوار12
81سربالایی ولیعصر، تقاطع نظامی، رفت به ولیعصر12
82سربالایی ولیعصر، تقاطع نظامی، رفت به استان شهریار12
83سربالایی ولیعصر، بعد از روگذر توانیر12
84ولیعصر،فلکه شریعتی، مقابل بانک آینده12
85ولیعصر، فلکه شریعتی، مقابل بانک سپه12
86ولیعصر،تقاطع شریعتی و اعتصامی12
87ولیعصر، فلکه مخابرات12
88ولیعصر، فلکه رازی12
89ولیعصر، پروین اعتصامی، روبروی قنادی پاک12
90ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی، مسیر رفت به پار اعتصامی12
91فلکه همافر، دید از فروغی12
92فلکه همافر، نبش خیابان فروغی12
93ولیعصر، میدان نگین پارک، مسیر رفت به مرکز خرید اطلس12
94ولیعصر، میدان نگین پارک، مسیر رفت به فلکه همافر12
95مقابل ورودی 2 پاساژ اطلس12
96ولیعصر، بلوار توانیر، به سمت مرکز خرید اطلس12
97ولیعصر، بلوار توانیر، نبش پارک12
98ولیعصر، خیابان استانداری، مسیر رفت به رودکی(مقابل ماهی خوب)12
99ولیعصر خیابان استانداری مسیر رفت به میدان استانداری12
100ولیعصر، نبش میدان استانداری12
101میدان ائل گلی، مقابل پله ها، رفوژ وسط12
102میدان ائل گلی، نبش میدان12
103ابتدای جاده ائل گلی12
104جاده ائل گلی، اول خیابان الهی پرست12
105جاده ائل گلی، فلکه خیام مسیر رفت میدان ائل گلی12
106جاده ائل گلی، اول کوی سهند12
107جاده ائل گلی، فلکه خیام، رفت به پل کابلی12
108ابتدای پل کابلی، رفت به ولیعصر 112
109ابتدای پل کابلی، رفت به ولیعصر 212
110پل کابلی، نرسیده به ورودی ولیعصر12
111انتهای استاد معین، مقابل cng12
112گلشهر، مقابل برج شهران12
113فلکه یاغچیان12
114کمربندی میدان، ورودی شهرک زعفرانیه12
115کمربندی میان، نرسیده پل کابلی12
116افلاک نما به سمت ویلا شهر12
117نبش رفوژ میدان رجائی شهر12
118شهرک زعفرانیه،فلکه شهریار، سازه 112
119شهرک زعفرانیه، فلکه شهریار، سازه 212
120رمپ خروجی پل کابلی، به سمت دروازه تهران12
121میدان فهمیده، ورودی رشدیه12
122میدان فهمیده، ورودی باغمیشه12
123میدان فهمیده، به سمت شهرک رشدیه12
124میدان فهمیده، به سمت ولیعصر12
125شهرک رشدیه، میدان مرکز خرید رشدیه12
126شهرک رشدیه، روبروی پالادیوم12
127ورودی میدان فهمیده، از ولیعصر12
128اول سربالایی ولیعصر، ورودی استاد شهریار12
129بلوار استاد شهریار، نرسیده به پل گلکاری، رفت به چایکانکار12
130بلوار استاد شهریار، بعد پل گلکاری، رفت به ولیعصر12
131چایکنار، نرسیده به پل قاری12
132چایکنار، رمپ دوربرگردان، مقابل باغ صبا12
133بازار، نرسیده به راسته کوچه12
134بازار، مقابل پاساژ شمس تبریزی12
135میدان دانشسرا12
136خیابان دانشسرا،نبش خروجی چایکنار12
137میدان ساعت، بسمت چهار راه منصور12
138خیابان امام، چهار راه منصور12
139آبرسان سازی 112
140آبرسان سازی 2 (مقابل آجیلی لوکس)12
141بعد از روگذر آبرسان، رفت به عباسی12
142بلوار جام جم، نرسیده به 29 بهمن12
143دروازه تهران، نرسیده به پمپ بنزین12
144میدان هتل مرمر12
145میدان بسیج12
146خیابان 7 تیر، آبرسان، به سمت بیمارستان شمس12
147خیابان 7 تیر، چهارراه عباسی به سمت آبرسان12
148آخر شهناز، جنب دانشگاه پیام نور12
149چهار راه لاله12
150چهارراه نصف راه 112
151چهارراه نصف راه 212
152چهارراه آخونی، مسیر رفت به نصف راه12
153میدان راه آهن12
154جلالیه، ورودی فخر12
155میدان آذربایجان، میدان خلبان12
156میدان قونقا12
157خیابان 17 شهریور جدید12
158پایین تر از چهارراه شریعتی، اول سنگفرش ارک12
159بلوار شهید بهشتی مقابل نظام مهندسی68
160بلوار شهید بهشتی مقابل هلال احمر50
161بلوار شهید لشگری(سور تک) ضلع شمالی میدان نصر54
162بلوار شهید لشگری(سور تک) ضلع جنوبی بلوار سعادت54
163چهارراه عمران به سمت میدان میر عماد60
164چهارراه عمران به سمت میدان سرداران60
165بلوار آیت ا.. خامنه ای مسیر ورودی قزوین ولیعصر36
166بلوار آیت ا… خامنه ای مسیر خروجی قزوین میدان مینودر36
167بلوار شهید بهشتی پارک سوار ضلع جنوبی میدان قدس36
168بلوار شهید سلیمانی ضلع جنوبی مقابل خوابگاه دانشجویان36
169بلوار شهید سلیمانی ضلع شمالی مقابل خوابگاه دانشجویان36
170بلوار شهید سلیمانی بالاتر از خوابگاه ضلع جنوبی(ترافیک)36
171بلوار شهید سلیمانی بالاتر از خوابگاه ضلع شمالی(ترافیک)36
172زیرگذر نصر تابلوی اول به سمت میدان سرداران36
173زیرگذر نصر تابلوی دوم به سمت میدان سرداران36
174زیرگذر نصر تابلوی اول به سمت میدان ارتش36
175زیرگذر نصر تابلوی دوم به سمت میدان ارتش36
176بلوار شهید بهشتی پارک سوار مسیر برگشت36
177غیاث آباد جنب تقاطع غیر همسطح شهید رجایی ضلع جنوبی36
178غیاث آباد جنت تقاطع غیر همسطح شهید رجایی ضلع شمال36
179دوراهی همدان ضلع شمالی جنب بانک کشاورزی36
180دوراهی همدان ضلع جنوب جنب تابلوی اداره اطلاعات36
181ترمینال تابلوی تکی از سمت شمال به جنوب میدان تهران قدیم36
182ترمینال تابلوی اول از سمت راست36
183ترمینال تابلوی دوم از سمت راست36
184ترمینال تابوی سوم از سمت راست36
185دوراهی همدان ضلع شمال تابلوی سمت چپ36
186دوراهی همدان ضلع شرقی سمت خیابان منتظری سمت شمال36
187دوراهی همدان ضلع شرقی سمت خیابان منتظری سمت جنوب36
188باغ نشاط تابلوی اول به سمت شهر صنعتی دست راست36
189باغ نشاط تابلوی دوم به سمت شهر صنعتی دست راست36
190باغ نشاط تابلوی اول از سمت شهر صنعتی به قزوین36

اجاره بیلبورد تبلیغاتی در تبریز میتواند به رشد کسب و کار شما کمک کند. با راه اندازی کمپین تبلیغات محیطی در شهر تبریز، می‌توانید به راحتی در بازار رقابتی خود برجسته شوید. هلدینگ تبلیغاتی آراد، صاحب بیش از 750 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در سراسر کشور است. برای دریافت مشاوره تبلیغات و بازاریابی از کارشناسان ما با شماره زیر تماس بگیرید. بیلبوردها بخشی اجتناب ناپذیر در جاده ها هستند و می توانند یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند در فضای باز باشند.

تعرفه قیمت اجاره بیلبورد و تابلو تبلیغاتی در تبریز

بیلبوردها هر کدام با توجه به مکان، طراحی، زمان ماندگاری و …قیمت‌های متفاوتی دارند برای دریافت قیمت بروز یا مشاوره می‌توانید با متخصصین ما در تماس باشید.

تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد در تبریز

تبلیغات بیلبورد تا الان یک رسانه محبوب برای تبلیغات در فضای باز بوده است. پیام در این رسانه باید بسیار مختصر، جذاب و قابل درک باشد. از بیلبوردها می توان برای ارائه مسیرها یا اطلاعات در مورد یک محصول یا خدمات استفاده کرد. این شکل از تبلیغات برای هر کسی که به دنبال دیده شدن و شناخته شدن برند خود است بسیار سودمند است و می‌تواند کسب و کار فرد را به آن اهداف والایی که دارد نزدیک تر کند. بیلبوردهای دیجیتالی نیز مقرون به صرفه تر و در به روز رسانی آسان تر هستند.

تبلیغات بیلبورد تبریز
مرکز تبلیغات تبریز

مزایای اجاره و رزرو تابلو تبلیغاتی در تبریز

بیلبوردهای تبلیغاتی تبریز راه ساده ای را برای کسب و کارها فراهم می کنند تا محصولات و خدمات خود را به مردم تبریز در حین انجام فعالیت های روزانه خود معرفی کنند و به شناخته تر شدنشان سرعت دهند. حدود 71 درصد از مصرف کنندگان با این تبلیغات کنار جاده ای درگیر هستند.

بیلبورد تبلیغاتی در خیابان های تبریز، برای همه قابل دیدن است

بیلبوردهای تبریز به صورت استراتژیک در امتداد جاده ها و تقاطع های شلوغ قرار می گیرند، به این معنی که مردم همیشه به نمایشگر بزرگ و چشم نواز شما نگاه خواهند کرد. مردم می‌توانند در فضای مجازی انتخاب کنند که یک تبلیغ را ببینند یا آنرا حذف کنند. ولی در دنیای واقعی و بیلبورد ها نمی شود این کار را انجام داد و بیلبورد های شما در معرض دید مردم تا پایان روزی که بیلبورد تبلیغاتی خود رزرو کردید قرار می‌گیرد؛ و مردم نمی‌توانند آن را حذف کنند. چه بخواهند چه نخواهند بیلبورد شما به چشمشان میخورد.

تابلوهای تبلیغاتی تبریز همیشه کارمی‌کند.

شما می توانید برای پخش یک تبلیغ در رادیو یا تلویزیون هزینه کنید، اما قیمت فقط تضمین می کند که تبلیغات شما چند بار در روز پخش شود. برعکس، یک بیلبورد همیشه 24 ساعت هفت روز هفته کار می کند و خودش را در معرض دید مردم می‌گذارد. مشتریان ممکن است فقط یک یا دو بار از طریق سایر اشکال تبلیغاتی در معرض یک برند یا خدمات قرار گیرند، اما بیلبوردها منجر به تکرار در معرض قرار گرفتن افراد با عبور مداوم افراد می شوند. اگرچه پیام کوتاه است نسبت به سایر اشکال تبلیغاتی، اما می تواند بیشتر در ذهن مردم بماند زیرا مهم نیست که چه زمانی از روز بگذرد، همیشه وجود خواهد داشت.

تبریز یکی از شهرهایی است که اگر برروی تبلیغات در این شهر تمرکز شود و درست و اصولی سرمایه‌گذاری شود می‌تواند یک نتیجه عالی برای کسب‌وکار شما رقم بزند.

تبلیغات تبریز در مکان سفارشی شما!

همان طور که بیلبوردها همه جا هستند، شما معمولاً انتخاب خود را برای ارسال پیام خود دارید. از مکان بیلبورد خود برای هدف قرار دادن مشتریان خاص یا جلب توجه افراد، چه در مکانی کنار کسب و کارتان یا نزدیک یک تقاطع شلوغ یا خروجی بزرگراه استفاده کنید. از آنجایی که بیلبوردها بسیار بزرگ و مرکزی هستند، مکان مناسب تاثیر بسزایی در تاثیر گذاری بیلبورد تبلیغاتی تان دارد و بهتر می‌شود از پتانسیل بیلبورد تبلیغاتی استفاده شود، اگر مکان مناسبی را انتخاب کنید، به راحتی می توانید به افراد زیادی دسترسی پیدا کنید.

ایجاد آگاهی از برند با رزرو بیلبورد تبلیغاتی تبریز

بیلبوردها در دریافت پاسخ بسیار موثر نیستند، مانند اینکه مشتریان از وب سایت شما بازدید کنند یا با فروشگاه شما تماس بگیرند، اما در ایجاد آگاهی از برند بسیار قدرتمند هستند. از آنجایی که اکثر مردم یک بیلبورد یکسان را چندین بار می بینند، آن را به خاطر می آورند و اغلب بعداً می توانند آن را با نام تجاری و شرکت مرتبط کنند. طرح‌های بیلبورد می‌توانند جذاب و خاطره‌انگیز باشند و راهی عالی برای مشتریان بالقوه فراهم کنند تا درباره کسب‌وکار شما بیاموزند و آن را تا زمانی که نیاز به استفاده از خدمات شما داشته باشند، در ذهن خود نگه دارند. برای مثال، یک بیلبورد برای یک متخصص کایروپراکتیک، می‌تواند به ایجاد آگاهی از برند کمک کند و تا روزی که به یک متخصص کایروپراکتیک نیاز دارند، با مردم بمانند، زمانی که آنها بتوانند به بیلبورد و برندی که در ذهنشان حک شده است فکر کنند.

تبلیغات محیطی تبریز، مشتریان مختلفی را هدف قرار می دهد.

بیلبوردها به شرکت‌ها این امکان را می‌دهند که با یک تاکتیک تبلیغاتی به طیف وسیعی از مشتریان دست یابند. به جای صرف زمان و هزینه اضافی برای شناسایی و تحقیق در مورد گروه های مشتریان هدف، یک بیلبورد به شما امکان می دهد تا به بخش بزرگی از جمعیت عمومی متنوع دسترسی پیدا کنید. بیلبوردها همچنین مشتریان را به سمت شما می آورند، به این معنی که مجبور نیستید زمان و بودجه تبلیغاتی خود را صرف دستیابی به مشتریان بالقوه کنید. این می تواند برای خدمات گسترده ای که طیف های مختلف جمعیتی را به خود جذب می کند بسیار مفید باشد و همچنین می تواند به شما کمک کند مشتریانی را پیدا کنید که ممکن است انتظار نداشته باشید به شرکت شما علاقه مند باشند.

تبلیغات در تبریز
سایت تبلیغات تبریز

لیست قیمت بیلبورد تبلیغاتی در تبریز

هزینه تبلیغات در بتریز به عوامل زیادی بستگی دارد. از جمله مکان بیلبورد شما، کل ترافیک در منطقه و تعداد افرادی که تخمین زده می شود تبلیغات شما را ببینند. هزینه های تبلیغات بیلبورد معمولاً ماهانه بسته می‌شود. تبلیغات بیلبورد به عنوان تبلیغات محیطی طبقه بندی می شود. یعنی هر گونه تبلیغاتی که مردم در خارج از خانه خود هستند متوجه آن شوند. بیلبورد های تبلیغاتی تبریز به دلیل تاثیر زیادی که بر مخاطب می‌گذارند و جذب بالای آنها بسیار تاثیر گذار هستند.

 • جمعیت شناسی به سن، جنسیت، سطح درآمد و سایر ویژگی های ترافیکی که از بیلبورد عبور می کند، اشاره دارد. این اطلاعات از نظرسنجی های سفر و مقامات محلی حمل و نقل جمع آوری شده است.
 • Impressions تعداد افرادی است که بیلبورد را می بینند. این اطلاعات بر اساس گردش بیلبورد، اندازه بیلبورد، میزان نزدیک بودن آن به جاده، دید آن، سرعت عبور ترافیک و موارد دیگر محاسبه می شود.
 • هزینه ای که برای اجاره بیلبورد می‌دهید، تنها هزینه نیست؛ و هزینه طراحی و نصب آن را هم باید جداگانه پرداخت کنید که با توجه به زمان ماندگاری و مکان و طراحی، این هزینه ها متغیر هستند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با ما در تماس باشید.

بیلبوردهای تبلیغاتی تبریز

بیلبورد تبلیغاتی در تبریز، بهترین کمپین تبلیغات محیطی

در اینجا چند دستورالعمل برای ایجاد تبلیغات به یاد ماندنی که واقعاً می فروشند آورده شده است:

تبلیغات در تبریز

مطمئن شوید که تبلیغات شما “بر اساس استراتژی” با موقعیت کسب و کار شما است. یک استراتژی موقعیت یابی خوب، شناسایی مخاطبان هدف صحیح برای تبلیغات شما را به همراه فهرستی از ویژگی ها و مزایای معنادار تضمین می کند. می‌تواند دلایلی برای برتری و منحصربه‌فرد بودن محصول، همراه با «شخصیت» تبلیغاتی ارائه دهد.

پیام تبلیغاتی، عنصر مهم در بیلبورد تبلیغاتی تبریز

یک پیام ساده و تک ارسال کنید. مردم در به خاطر سپردن نام یک نفر مشکل دارند، چه برسد به یک پیام تبلیغاتی پیچیده. از اصل “KISS” برای پیام های تبلیغاتی استفاده کنید: “ساده نگه دارید، احمقانه.” برای تبلیغات چاپی، هر چه عنوان ساده تر باشد، بهتر است. و هر عنصر تبلیغ دیگری باید از پیام سرفصل پشتیبانی کند، خواه آن پیام «قیمت»، «انتخاب»، «کیفیت» یا هر مفهوم ساده دیگری باشد.

شیوه تبلیغاتی در تبریز

استایلی دوست داشتنی داشته باشید. تبلیغات دارای شخصیت و سبک هستند. Pillsbury Doughboy تبدیل به یک نماد محبوب می شود. “میمون های اسفنجی” کویزنوس تقریباً برند را غرق کردند. یک سبک و شخصیت دوست داشتنی پیدا کنید و حداقل یک سال یا بیشتر از تبلیغات با آن بمانید. تغییر سبک و شخصیت تبلیغاتی اغلب خریداران بالقوه را گیج می کند. همچنین با خاطره‌انگیز بودن مبارزه می‌کند.

اعتبار با بیلبورد تبلیغاتی در تبریز

معتبر باشید. اگر می گویید کیفیت یا ارزش شما “بهترین” است و واضح است که اینطور نیست، تبلیغات نابودی شما را تسریع می کند، نه افزایش کسب و کار شما. همچنین باید از شناسایی و تحقیر رقابت خودداری شود. این به طور بالقوه گیج کننده و حواس پرتی است و ممکن است با وفاداری بیشتر خریداران به محصولات رقابتی، نه کمتر، به شما پاسخ دهد.

افزایش فروش با اجاره بیلبورد تبلیغاتی تبریز

فروش را بخواهید. از خریداران دعوت کنید تا به فروشگاه شما بیایند، برای اطلاعات بیشتر ارسال کنند یا برای اطلاعات و سفارشات در آگهی تماس بگیرند. اطلاعاتی که به راحتی قابل مشاهده است در آگهی برای مشتریان بالقوه برای خرید ارائه دهید: مکان، شماره تلفن، ساعات کاری فروشگاه، کارت های شارژ پذیرفته شده و غیره.

تبلیغات محیطی در تبریز را جدی بگیرید

از رقابتی بودن تبلیغ مطمئن شوید. مشقت را بنویس. تبلیغات رقابتی را در رسانه هایی که قصد دارید در آن تبلیغ کنید، بررسی کنید. مطمئن شوید که تبلیغ شما از تبلیغات رقابتی متمایز است. می‌توانید از قضاوت شخصی، قرار گرفتن در معرض آزمون آگهی برای گروه کوچکی از خریداران هدف (یعنی تحقیقات کیفی)، یا روش‌های آزمون کمی گران‌تر و پیچیده استفاده کنید. تبلیغات را برای منحصر به فرد بودن، به یاد ماندنی بودن، اعتبار و انگیزه خرید مقایسه کنید.

برای تبلیغات حرفه ایی در تبریز هزینه کنید

مطمئن شوید که تبلیغ حرفه ای به نظر می رسد. اگر زمان و استعداد دارید، نرم افزارهای گرافیک کامپیوتری و انتشارات رومیزی می توانند قالب هایی با ظاهر حرفه ای برای ایجاد تبلیغات چاپی زیبا ارائه دهند. دریافت کمک نویسندگی، هنری و گرافیکی از آژانس‌های محلی یا استودیوهای هنری که دارای متخصصان مجرب در کارکنان هستند، با نرم‌افزارهای رایانه‌ای گران‌قیمت و خلاقانه در داخل خود را در نظر بگیرید. آنها ممکن است در دراز مدت در زمان و هزینه شما صرفه جویی کنند و نتایج بهتری به همراه داشته باشند. تبلیغات الکترونیکی (به عنوان مثال، تلویزیون، رادیو، اینترنت) و تبلیغات در فضای باز بهتر است برای نوشتن، تولید و خرید با پرداخت هزینه یا درصدی از دلارهای رسانه ای (یعنی به طور کلی 15 درصد از هزینه ناخالص رسانه) به متخصصان واگذار کنید.

بهترین راه برای موفقیت تبلیغات در تبریز

راستگو باش هر رسانه تبلیغاتی را که انتخاب می کنید، مطمئن شوید که پیام شما اخلاقی و واقعی است. قوانین سختگیرانه ای در مورد اعمال فریبنده و تبلیغات نادرست وجود دارد. برای کسب بیشترین بازدهی از کمپین تبلیغات محیطی خود در تبریز با کارشناسان ما در تماس باشید. تبلیغات در تبریز اگر به درستی و با رعایت اصول بازاریابی انجام شود، بهترین پله برای پیشرفت شما به حساب می‌آید.

رزرو تابلو تبلیغاتی تبریز
قیمت اجاره بیلبورد در تبریز

تبلیغات قرن هاست که وجود داشته است اما شکل ها و اشکال مختلفی به خود گرفته است. امروزه انواع مختلفی از تبلیغات برای مشاغل موجود است که از جمله آنها می توان به انواع تبلیغات در فضای باز اشاره کرد.

مجری تبلیغاتی آراد
لیست قیمت بیلبورد در تبریز
قیمت بیلبورد تبلیغاتی تبریز

چرا برای تبلیغات محیطی در تبریز سرمایه گذاری کنیم؟

تبریز یکی از شهرهایی است که اگر بر روی تبلیغات در این شهر تمرکز شود آن‌هم درست و اصولی می‌تواند یک نتیجه عالی برای کسب و کار شما رقم بزند. تبریز یکی از کلان شهرهای این سرزمین است که جمعیت بالغ بر بالای 1/5 میلیون نفر را داراست، این تنها یکی از نشانه هایی است که میزان پتانسیل بالای این شهر را برای تبلیغات محیطی نشان می‌دهد.
بیلبوردهای تبلیغاتی تبریز اگر اصولی و درست طراحی و در مکان مناسب نصب شده باشند می‌توانند نتیجه ای خیره کننده برای صاحبان این بیلبورد ها داشته باشند. تبریز دارای اتوبان‌ها و خیابان‌های متعددی است که از پتانسیل بالایی برای تبلیغات محیطی برخورداراند. یک نمونه اتوبان کسایی تبریز

5/5 - (1045 امتیاز)

16 دیدگاه دربارهٔ «اجاره بیلبورد و تابلو تبلیغاتی در تبریز»

 1. golsan nasehzadeh

  سلام بر شما ،تعرفه قیمت بیلبوردهای تبریز در محور فرودگاه به چه صورت هستش؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در تبریز با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

 2. سلام برای رزرو بلیبوردهای تبلیغاتی در تبریز چطور میتونم باهاتون ارتباط بگیرم؟

  1. با عرض سلام و درود
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09122506294 تماس بگیرید.

 3. نسیم اعرابی

  سلام ببخشیدا ولی اگر تعرفه اجاره بیلبورد در تبریز و شهرهای حومه را توی سایتتون درج میکردد خیلی بهتر بود

  1. سلام سرکار خانم اعرابی
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09122506294 تماس بگیرید.

  1. سلام سرکار خانم اخلاقی
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09122506294 تماس بگیرید.

  1. سلام و عرض ادب
   لطفا جهت کسب اطلاعات دقیق از طراحی و خدمات دیگر مربوط به بیلبوردهای تبلیغاتی، از طریق شماره 09122506294 با مشاوران و کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید.

  1. سلام وقت بخیر
   شما می‌توانید برای فهمیدن میزان ریسک رزرو بیلبورد تبلیغاتی در تبریز با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا آنها شما را در رابطه با این سوال راهنمایی کنند.
   میتوانید از قسمت تماس با ما اقدام کنید

  1. سلام و وقت بخیر
   برای اطلاع دقیق از مکان بیلبورد ها و تعرفه رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی می‌توانید از طریق قسمت ارتباط با ما با کارشناسان ما صحبت کنید و از مکان و تعرفه ها باخبر شوید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.