قیمت اجاره بیلبورد اصفهان + تبلیغات محیطی در اصفهان (لیست بیلبوردهای اصفهان)

با وجود انواع برندهای مختلف در سراسر کشور، برندسازی و تبلیغات، مهم‌تر و حساس تر از قبل به نظر می‌رسد. تبلیغات محیطی اصفهان به‌ویژه بیلبورد اصفهان، از گزینه‌هایی است که می‌تواند تاثیر به‌سزایی در روند رشد کسب و کارها داشته باشد. استان اصفهان به دلیل موقعیت جفرافیایی ویژه‌، در مسیر راه‌های ترانزیتی قرار دارد همچنین دارای شهرک‌های صنعتی متعدد است. بنابراین از شهرهای کلیدی در زمینه تبلیغات محیطی محسوب می‌شود و بستر بسیار مساعد در جهت خرید بیلبورد می‌باشد. این شهر سالانه در معرض تردد بالای بازرگانان و تجار، مهندسان و گردشگران زیادی قرار دارد.

قبل از هر تصمیمی
صحبت های کارشناسان ما رابشنوید

اجاره بیلبورد در اهواز

اجاره بیلبورد و تبلیغات محیطی در کرج

اگر اجاره بیلبورد در کرج (استان البرز) را انتخاب کرده اید، بهترین گزینه برای برندسازی و افزایش فروش پیش روی شماست. با وجود انواع برندهای مختلف در سراسر کشور، برندسازی و تبلیغات، مهم تر و حساس تر از قبل به نظر می‌رسد. در همین راستا لازم است از یک تیم حرفه ای و باسابقه مشاوره گرفت.

متن سربرگ خود را وارد کنید

قبل از هر تصمیمی
صحبت های کارشاناسان ما رابشنوید

اجاره بیلبورد و تبلیغات محیطی در کرج

اگر اجاره بیلبورد در کرج (استان البرز) را انتخاب کرده اید، بهترین گزینه برای برندسازی و افزایش فروش پیش روی شماست. با وجود انواع برندهای مختلف در سراسر کشور، برندسازی و تبلیغات، مهم تر و حساس تر از قبل به نظر می‌رسد. در همین راستا لازم است از یک تیم حرفه ای و باسابقه مشاوره گرفت.

متن سربرگ خود را وارد کنید

قبل از هر تصمیمی
صحبت های کارشاناسان ما رابشنوید

ردیفلیست بیلبورد های تبلیغاتی اصفهانمتراژ
1بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید از سیتی سنتر _سمت راست38
2بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید از سیتی سنتر _سمت چپ36
3بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید به سیتی سنتر _سمت راست36
4بزرگراه اصفهان شیراز ، اتوبان خلیج فارس ، مقابل شهرک آزمایش _ دید به سیتی سنتر _سمت چپ38
5اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید از اصفهان _ سمت راست50
6اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید از اصفهان _ سمت چپ48
7اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید به اصفهان _ سمت راست42
8اتوبان خلیج فارس بعد از شهرک آزمایش _ دید به اصفهان _ سمت چپ44
9شهر بازی رویاها _ دید از خیابان جی _ سمت راست40
10شهر بازی رویاها _ دید از خیابان جی _ سمت چپ40
11شهر بازی رویاها _ دید به خیابان جی _ سمت راست40
12شهر بازی رویاها _ دید به خیابان جی _ سمت چپ40
13اتوبان فرودگاه ــ منطقه حصه مقابل پارک _ دید از میدان الله _ سمت راست40
14اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید از میدان الله _ سمت چپ40
15اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید به میدان الله _ سمت راست40
16اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل پارک _ دید به میدان الله _ سمت چپ40
17اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید از میدان الله _ سمت راست40
18اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید از میدان الله _ سمت چپ40
19اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید به میدان الله _ سمت راست40
20اتوبان فرودگاه _منطقه حصه مقابل کتابخانه عمومی _ دید به میدان الله _ سمت چپ40
21اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر رفت _ سمت راست40
22اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر رفت _ سمت چپ40
23اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر برگشت _ سمت راست40
24اتوبان فرودگاه بین المللی شهید بهشتی _ مسیر برگشت _ سمت چپ40
25اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت راست40
26اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت چپ40
27اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _ سمت راست40
28اتوبان فرودگاه _منطقه مولنجان ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _ سمت چپ40
29اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت راست40
30اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان _ سمت چپ40
31اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر خروجی_ دید به اصفهان _سمت راست40
32اتوبان فرودگاه _منطقه زمان آباد ، مسیر خروجی _ دید به اصفهان _سمت چپ40
33اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان ، مسیر ورودی_دید از اصفهان_سمت راست40
34اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان ، مسیر ورودی _ دید از اصفهان_سمت چپ40
35اتوبان فرودگاه_منطقه قهجاورستان، مسیر خروجی_دید به اصفهان_سمت راست40
36اتوبان فرودگاه _منطقه قهجاورستان، مسیر خروجی_دید به اصفهان_سمت چپ40
37منطقه توریستی و گردشگری باغ بهادران _ دید از اصفهان42
38منطقه توریستی و گردشگری باغ بهادران _ دید به اصفهان42
39بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ سمت راست52
40بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ وسط52
41بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید از خیابان امام خمینی _ سمت چپ52
42بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ سمت راست40
43بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ وسط40
44بزرگراه اصفهان تهران ، اتوبان آزادگان ، مقابل دانشکده آب و برق _ دید به خیابان امام خمینی _ سمت چپ40
45اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید از خیابان کشاورز _ سمت راست45,5
46اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید از خیابان کشاورز _ سمت چپ47,3
47اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید به خیابان کشاورز _ سمت راست52,5
48اتوبان ذوب آهن روبروی فلاورجان ، دید به خیابان کشاورز _ سمت چپ50,8
49اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید از ترمینال کاوه _ سمت راست52,5
50اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید از ترمینال کاوه _ سمت چپ50,8
51اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید به ترمینال کاوه _ سمت راست52,5
52اتوبان معلم (مسیر شاهین شهر و تهران) ابتدای خیابان کاوه _دید به ترمینال کاوه _ سمت چپ50,8
53بزرگراه شهید اردستانی حدفاصل میدان الله و ورودی بزرگراه آقابابایی مقابل بازار کوثر مسیر غرب به شرق35
54خیابان جی حدفاصل بزرگراه آقابابایی و ترمینال جی روبروی خیابان نیرو مسیرشرق به غرب40
55خیابان جی حدفاصل بزرگراه آقابابایی و ترمینال جی روبروی خیابان نیرو مسیرغرب به شرق40
56خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی - مسیر غرب به شرق - خروجی شهر48
57خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی -مسیر شرق به غرب - ورودی شهر48
58خیابان جی شرقی سه راه فرودگاه مقابل شهرک صنعتی جی - دید از شهرک صنعتی جی48
59خیابان جی حدفاصل میدان خوراسگان و میدان ارغوانیه - مسیر غرب به شرق36
60خیابان جی حدفاصل میدان خوراسگان و میدان ارغوانیه - مسیر شرق به غرب36
61خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر غرب به شرق40
62خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر غرب به شرق40
63خیابان جی شرقی - حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر شرق به غرب40
64خیابان جی شرقی- حدفاصل میدان ارغوانیه و باغ رضوان -مسیر شرق به غرب40
65خیابان جی مقابل خیابان سروستان مسیر شرق به غرب32
66خیابان جی مقابل خیابان سروستان مسیر غرب به شرق32
67خیابان پروین حدفاصل چهارراه دشتستان و صباحی روبروی خیابان میرزا نصیر مسیر شمال به جنوب48
68خیابان پروین حدفاصل چهارراه دشتستان و صباحی روبروی خیابان میرزا نصیر مسیر جنوب به شمال48
69میدان الله ابتدای خیابان پروین18
70خیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 15 مسیر جنوب به شمال36
71خیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 15 مسیر شمال به جنوب36
72خیابان کاوه حد فاصل پل چمران و پل 20 آبان روبروی مدرسه سادات مسیر شمال به جنوب24,5
73بلوار کاوه حدفاصل سه راه ملکشهر و جابرانصاری به سمت ترمینال کاوه مسیر شمال به جنوب- ورودی شهر45
74بلوار کاوه حدفاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملکشهر دید از چهارراه جابر انصاری مسیرجنوب به شمال-خروجی شه36
75بلوار کاوه مقابل ترمینال کاوه مسیر جنوب به شمال52,5
76بلوار کاوه مقابل خیابان غرضی ورودی شهر مسیر شمال به جنوب43,2
77بزرگراه چمران- روبروی خیابان محمدطاهر مسیر شرق به غرب22,5
78بزرگراه چمران- قبل از پل چمران - مقابل خیابان اشراق مسیر شرق به غرب32
79بزرگراه چمران مقابل خیابان آل محمد28
80بلوار ارغوانیه به سمت خیابان جی مسیر جنوب به شمال24
81بلوار ارغوانیه بسمت خیابان مشتاق دوم مسیر شمال به جنوب1 (سمت چپ)24
82بلوار ارغوانیه بسمت خیابان مشتاق دوم مسیر شمال به جنوب2 (سمت راست)24
83خیابان مشتاق دوم مقابل مجتمع مسکونی پزشکان دید از پل شهرستان مسیر غرب به شرق30
84خیابان مشتاق دوم مقابل مجتمع مسکونی پزشکان به سمت پل شهرستان مسیر شرق به غرب32
85بلوار اشرفی اصفهانی(کهندژ) دید از میدان رهنان مسیرغرب به شرق36
86بلوار اشرفی اصفهانی(کهندژ) بسمت میدان رهنان مسیرشرق به غرب36
87میدان احمدآباد ابتدای خیابان سروش دید از میدان احمدآباد -مسیر جنوب به شمال32
88بلوار کشاورز مقابل خیابان باغ فردوس-مسیر شرق به غرب35
89تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز دید از اتوبان ذوب آهن-3مسیر غرب به شرق48
90تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز به سمت کوه صفه -2مسیر شمال به جنوب48
91تقاطع اندیشه ابتدای بلوار کشاورز دید از کوه صفه -1مسیرجنوب به شمال48
92تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی- مسیر شرق به غرب دید از کوه صفه152
93تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی-مسیر غرب به شرق به سمت کوه صفه248
94تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی- مسیر شمال به جنوب(3دید از بزرگراه شهید میثمی) 48
95کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه140
96کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه240
97کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه340
98کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر جنوب به شمال وجه440
99کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیر شمال به جنوب وجه140
100کمربندی شرق اصفهان- مقابل محل جدید برگزاری نمایشگاه های اصفهان-مسیرشمال به جنوب وجه240
101خیابان مدرس حدفاصل میدان قدس و میدان 20آبان دید از میدان قدس-مسیر شرق به غرب32
102خیابان مدرس حدفاصل میدان قدس و میدان 20آبان دید از میدان 20آبان-مسیر غرب به شرق32
103خیابان بزرگمهر حدفاصل چهارراه هشت بهشت و میدان احمدآباد دید از چهارراه هشت بهشت- مسیر جنوب به شمال40
104خیابان بزرگمهر حدفاصل چهارراه هشت بهشت و میدان احمدآباد دید از میدان احمدآباد-مسیر شمال به جنوب40
105بلوار آتشگاه- مسیر غرب به شرق32
106میدان آتشگاه مقابل رستوران شب نشین48
107بلوار ملت ابتدای خیابان توحید32,4
108بزرگراه آقابابایی مقابل باغ بانوان طلوع مسیر جنوب به شمال36
109خیابان امام خمینی مقابل خیابان رسالت مسیر جنوب به شمال46,8
110شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 132
111شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 232
112شهرضا - بلوار مدرس - روبروی دانشگاه پیام نور وجه 332
113جاده اصفهان شیراز قبل از شهرک صنعتی رازی90
114جاده اصفهان شیراز قبل از شهرضا مقابل خدمات رفاهی مادر90
115جاده اصفهان شیراز بعد از شهرضا بسمت آباده حدفاصل سواالر و یحیی آباد90
116جاده اصفهان شیراز بعد از شهرضا بسمت اباده90
117جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90
118جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90
119جاده شیراز اصفهان قبل از شهرضا نرسیده به مارال ستاره90
120بیلبورد اول ورودی شهر بهارستان(محور میانی)21
121بیلبورد دوم ورودی شهر بهارستان(محور میانی)21
122بیلبورد اول خروجی شهر بهارستان(محور میانی)21
123بیلبورد دوم خروجی شهر بهارستان (محور میانی)21
124امتداد بزرگراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه به سمت بهارستان- تابلوی سمت چپ45
125امتداد بزرگراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه به سمت بهارستان- تابلوی سمت راست45
126امتداد بزرراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه دید از بهارستان- تابلوی سمت راست45
127امتداد بزرراه شهید دستجردی مقابل مسجد الکعبه دید از بهارستان- تابلوی سمت چپ45
128امتداد بزرگراه شهید اردستانی منطقه مولنجان به سمت فرودگاه شهید بهشتی40
129امتداد بزرگراه شهید اردستانی منطقه حصه دید از فرودگاه شهید بهشتی40
130فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت نجف آباد سمت چپ40
131فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت نجف آباد سمت راست40
132فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت اتوبان ذوب آهن سمت چپ40
133فولاد شهر مقابل شهرک فرهنگیان بسمت اتوبان ذوب آهن سمت راست40
جهت دریافت مشاوره برای کمپین های تبلیغاتی
با کارشناسان گروه اقتصادی آراد تماس بگیرید

چه ویژگی هایی آراد زرین را متمایز می کند؟

شرکت آراد زرین، با اختلاف یکی از متفاوت ترین و بهترین شرکت های تبلیغات محیطی می باشد. با توجه به مواردی که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد، تفاوت سطح ما با سایر رقبا را ملاحظه خواهید کرد.

01

قیمت واقع بینانه

آراد زرین، صاحب رسانه در سراسر کشوراست و با بیش از 2500 تابلو تبلیغاتی آماده ارائه کمپین های تبلیغاتی در سراسر کشور می‌باشد. کمپین‌های تبلیغاتی برای برندسازی بهتر و معرفی کسب و کار بسیار سودمند و به‌صرفه هستند.
02

امکان تهاتر به ازای تبلیغات

تهاتر، روش داد و ستد خدمات یا کالا بین دو یا چند شریک تجاری، بدون استفاده از پول (یا هرچیزی مربوط به پول مثل کارت اعتباری یا چک) است. صاحبان کسب و کار بدون پرداخت ریالی می‌توانند به دیده شدن کسب و کار و فرآیند برندسازی خود کمک کنند.
03

کاملا بدون واسطه

ما امکان خرید بیلبورد به طور مستقیم و بدون واسطه را برای صاحبان کسب و کارها و برندها فراهم ساخته ایم. این کار باعث حذف هزینه‌های اضافی می‌شود و این هزینه‌ها می‌توانند صرف تبلیغات بیشتر و بهتر و ماندگاری شما در ذهن مخاطب شوند.
04

وجود مشاوران و کارشناسان مجرب

مشاوران و کارشناسان مجرب آراد زرین، هر زمان آماده هستند که با پیشنهاد کمپین‌های تبلیغاتی مختلف، به شما کمک کنند بهترین تصمیم را برای پیشرفت و رونق کسب و کار خود بگیرید.
05

بهترین‌و مناسب‌ترین قیمت بیلبورد

آراد زرین، تنها شرکتی است که بدون حضور در مزایده‌های شهرداری، صاحب بیلبورد است. این مجموعه سازنده پل عابر پیاده است و به‌صورت کاملا مستقل تبلیغات محیطی(بیلبورد و عرشه پل) ارائه می‌دهد، حتی ارزانتر از شهرداری!

اجرای کمپین های تبلیغاتی در استان اصفهان

اجاره بیلبورد تبلیغات محیطی اصفهان، از بهترین گزینه های بازاریابی می باشد. اصفهان یا همان نصف جهان معروف، که آوازه‌اش در آن سوی مرزهای این سرزمین نیز به گوش می‌رسد با دارابودن جاذبه‌های فرهنگی، هنری، تاریخی و طبیعی متنوع و قرار داشتن در مسیر ترانزیتی کشور، سالانه پذیرای میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی است. این مهم عامل اصلی بیشترین توجیه اقتصادی در جهت اجرای کمپین های تبلیغاتی در اصفهان است. رسانه‌های تبلیغات محیطی اصفهان، به واسطه حضور گردشگران زیاد از رونق بسیار خوبی برخوردار است و در اکثر ایام سال برندها از هر شهری آماده سرمایه گذاری و اجاره بیلبورد تبلیغاتی و اجرای کمپین های تبلیغات محیطی در این شهر هستند. هر ساله تعداد زیادی گردشگر ایرانی و خارجی برای دیدن جاذبه‌های توریستی اصفهان به این شهر، سفر می کنند. به طوری که اگر در زمان ورود مسافران به این شهر تبلیغ نمایید گویی در تمام دنیا تبلیغ کرده اید. اصفهان یکی از پرجمعیت ترین شهرهای ایران می باشد پس تبلیغات در اصفهان بسیار پرفایده و به‌صرفه می باشد.
خرید بیلبورد در اصفهان
اصفهان بیلبورد

کارشناسان حرفه‌ای هلدینگ آراد با سال ها تجربه در این زمینه، مجری کمپین‌های تبلیغاتی برندهای مطرحی بوده‌اند. تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست.

مزایای اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان

با اجاره بیلبورد تبلیغاتی اصفهان، بوم های پویایی دارید که می‌توانند به دیده شدن برند شما کمک فراوانی کنند. بیلبوردهای اصفهان، از نظر استراتژیک در مناطق پرترافیک قرار دارند و روزانه توسط تعداد زیادی از رانندگان و عابران پیاده دیده می‌شوند. آن‌ها دیدی بی‌نظیر و همچنین طراحی‌ها و تزیینات سفارشی فوق العاده‌ای ارائه می‌دهند. بنابر این می‌توانند کسب و کار شما را به شیوه‌هایی زنده کنند که نادیده گرفتن آن غیرممکن است.
01

راه‌های ترانزیتی اصفهان

استان اصفهان به دلیل قرار گرفتن در مرکز کشور و در مسیر راه‌های ترانزیتی از شمال به جنوب و شرق به غرب، موقیعت جغرافیایی ویژه‌ای دارد. اصفهان مرکز ترانزیت جاده‌ای و بین‌المللی کشور محسوب می‌شود و بدین لحاظ می‌تواند ایستگاه اصلی حمل و نقل ریلی خاورمیانه قرار بگیرد. جاده‌های ترانزیتی و پر تردد برای رشد کسب‌و کار، برندسازی، معرفی محصول و خدمات به طیف وسیعی از مخاطبان در اولویت هستند و بازدهی زیادی دارند.
02

یکی از بزرگ ترین
شهرهای صنعتی ایران

شهرک‌های صنعتی عبارتنداز: محمود آباد ( مهد سنگ ایران )، شهرک صنعتی جی، حائز اهمیت ترین آن‌ها فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و … هستند. همچنین اجاره بیلبورد تبلیغاتی در دولت آباد اصفهان به عنوان یک شهرک صنعتی، فرصت مناسبی برای بهتر دیده شدن کسب و کار شما است. شهر فولادشهر نیز در مسیر کارخانه ذوب‌آهن قرار دارد. بنابراین اجاره بیلبورد در فولادشهر اصفهان، گزینه خوبی برای جذب بیشتر مخاطب است. 

03

دومین کلانشهر کشور

استان اصفهان، به‌عنوان پرجمعیت ترین شهر کشور بعد از پایتخت ایران است. جمعیت آن بالغ بر 5 میلیون نفر اعلام شده است. اصفهان به عنوان دومین کلانشهر کشور، مرکز توجه صاحبان آگهی برای دریافت بیشترین بازدهی اقتصادی از کمپین‌های تبلیغاتی خود گردیده است. در نتیجه یکی دیگر از قابلیت‌های توجیه اقتصادی هرچه بیشتر برای رونمایی از برند و کسب و کار صاحبان صنایع در رسانه تبلیغات محیطی اصفهان محسوب می‌شود.

عوامل حائز اهمیت در تبلیغات بیلبوردی اصفهان

اصفهان در آذر ماه سال 1394 به همراه رشت به شبکه‌ی شهر های خلاق جهان، زیر نظر یونسکو پیوست. اصفهان دارای 15 منطقه شهری است. مقامات میراث فرهنگی استان اصفهان معتقدند که بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی و فرهنگی ارزشمند در این استان وجود دارد که باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی می‌شود. همچنین بستر مناسبی برای تبلیغات محیطی در اصفهان فراهم می‌سازد. یکی از مزیت های فوق العاده تبلیغات محیطی که باعث برتری آن بر سایر رسانه‌های تبلیغاتی دیگر گردیده، این است که مخاطب ناگزیر به دیدن تبلیغات محیطی (بیلبورد) بوده و نمی تواند چشم خود را از رنگ ها و طرح های اطراف خود بپوشاند. رسانه تبلیغات محیطی آگاهی و اطلاعات مخاطبان را نسبت به ورود یک محصول جدید به بازار یا ارائه یک خدمت جدید از سوی صاحبان خدمات برای مخاطبان آنان فراهم می آورد. اجاره بیلبورد اصفهان، می توانند یک راه موثر برای تولید نام و یا شناسایی محصول برای مصرف کنندگان باشند. داشتن تبلیغات برای هر برندی نیاز است. بدون تبلیغات نمی توان برند خود را در بین مردم معرفی کرد و حتی کسانی که در حرفه خود معروفند نیاز است که در تبلیغات دیده شوند . تبلیغات محیطی در اصفهان باعث می شود که برند شما همیشه به چشم آید.
تعرفه بیلبورد تبلیغاتی اصفهان
کرایه بیلبورد در اصفهان

انتخاب اصفهان در کمپین‌های تبلیغاتی باعث پوشش دهی اقشار مختلف مردم و دستیابی به نتایج عالی تبلیغاتی می‌شود. برای مثال استراتژی تبلیغات بیلبورد اهواز با بیلبورد قزوین، بیلبورد همدان، ، بیلبورد شیراز، بیلبورد کرج، بیلبورد تبریز و حتی بیلبورد مشهد، بیلبورد تهران یا سایر تبلیغات بیلبوردی به صورت سراسری کاملا متفاوت است.

ارزش های همکاری با آراد زرین خلیج فارس

کارشناسان حرفه ای هلدینگ آراد با بیش از 25 سال تجربه در زمینه تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد، مجری کمپین های متعدد تبلیغاتی برندهای مطرح بوده اند. تداوم موفقیت و حضور پررنگ ما در حوزه بیلبورد تبلیغاتی، گواه این ادعاست.

01

مشاوره تبلیغاتی نسبت به نوع کسب و کار

02

نوشتن کمپین تبلیغاتی نسبت به بودجه اختصاص داده شده

03

سناریو نویسی و پیاده سازی آن در طرح های بیلبورد

04

اجرا و گزارش اکران به صورت هفتگی

آشنایی با تبلیغات اصولی با بیشترین بازدهی

با افزودن به دانش و علم تبلیغات محیطی، می توانید اقدام به راه اندازی کمپین تبلیغات بیلبوردی خود نمایید. برای مطالعه بیشتر به صفحه دانشکده آراد مراجعه نمایید.

01
02

رزرو بیلبورد

هر کسب‌و‌کاری برای موفقیت نیاز به جذب مشتری دارد. بازاریابی، مراحلی را که کسب‌وکارها برای جذب و حفظ مشتریان می‌گذرانند را توصیف می‌کند که شامل داشتن تبلیغاتی است که آگاهی مصرف‌کننده را در مورد محصولات و خدمات افزایش می‌دهد.
03

کمپین تبلیغات محیطی

در کمپین‌های تبلیغات محیطی در صورت استفاده مؤثراز ابزارها یا پیام‌های ارتباطی، انتخاب زمان و مکان‌های مناسب برای تبلیغ کسب و کار و تجارت شما می توانند آگاهی، علاقه و همچنین تمایل مشتریان بالقوه به محصولات یا خدمات شما را افزایش می‌دهند.

قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی دراصفهان

عوامل متعددی مانند مساحت، فصل، مکان بیلبورد و ترافیک منطقه بر قیمت بیلبوردهای اصفهان تأثیر می گذارد. شرکت تبلیغاتی آراد، به دلیل بهره مندی از انواع بیلبوردها افتخار همکاری با مطرح ترین برندهای کشور را داشته است. همچنین با اجاره انواع بیلبورد در مکان‌های مختلف سعی کرده این بستر تبلیغاتی را برای تمامی مشاغل با هر هدف و بودجه‌ای فراهم کند. بیلبوردها با توجه به اندازه و موقعیت مکانی خود دارای رنج قیمتی متفاوتی هستند.
تبلیغات اصفهان

افتخار همکاری با برندهای معتبر

هلدینگ آراد با سال ها تجربه موفق در زمینه تبلیغات محیطی، افتخار همکاری با برندهای معتبر از سراسر کشور را دارد.

مکان‌های مناسب اجاره بیلبورد در اصفهان

اکران بیلبورد اصفهان تأثیر به‌سزایی در برندسازی انواع کسب و کار دارد. مکان‌هایی که به دلیل جاذبه‌های توریستی و جاذبه‌های اقتصادی دارای ترافیک و تردد بالایی هستند. در نتیجه مکان مناسبی برای بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان محسوب می‌شوند که عبارتنداز:

رزرو بیلبورد در مکان‌های توریستی اصفهان

رزرو بیلبورد در مکان‌های توریستی اصفهان

  • میدان نقش‌جهان

  • سی و سه پل

  • پل خواجو

  • مسجد جامع

  • منار جنبان

  • کاخ چهلستون

  • کاخ عالی‌قاپو

  • کاخ هشت بهشت
 •  

 

 • شهرک های متعدد صنعتی
 • شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی ایران
 • فولاد مبارکه
 • اسنوا (دوو)
 • ذوب‌آهن اصفهان
 • صنعت طلا (بزرگ‌ترین کارخانه‌های طلای ایران را در خود جای داده‌ است).
قیمت اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان
تبلیغات بیلبورد اصفهان

ورودی های مهم اصفهان برای اجاره بیلبورد

ورودی های شهر اصفهان هم می تواند به عنوان یکی از موقعیت‌های مناسب برای انجام تبلیغات محیطی در اصفهان باشد که چند ورودی به‌شرح زیر می باشند:
 • دروازه شیراز و منطقه هزار جریب ( تردد وسایل نقلیه و مسافران از سمت استان‌های فارس و هرمزگان و بخش جنوبی کشور را پوشش می‌دهد).
 • ورودی بلوار کاوه ( مسیر تردد مسافران و گردشگران از سمت تهران و شاهین شهر و شهرهای مرکزی می‌باشد. ترمینال اصلی مسافربری در بلوار کاوه، این ورودی شهر را به یکی از شریان های اصلی تردد وسایل نقلیه در شهر اصفهان تبدیل کرده است).
 • خیابان جی ( کلیه مسافران که از سمت مشهد و یزد قصد سفر به اصفهان را دارند می‌بایست از این قسمت وارد شهر اصفهان شوند. در این بلوار نیز چندین بیلبورد و پل عابر پیاده مناسب جهت تبلیغات محیطی وجود دارد).
 • ورودی خیابان امام خمینی ( مسیر مسافران از سمت جاده کاشان و نطنز به سمت اصفهان را پوشش می‌دهد). 
قیمت تبلیغات محیطی اصفهان
بیلبوردهای تبلیغات محیطی اصفهان
چرا تبلیغات محیطی در اهواز موثر است ؟

با برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی اقدام به اجاره بیلبورد اهواز (خوزستان) نمایید و یا با توجه به نوع محصول یا خدمات خود شهرهای دیگر و جاده های مواصلاتی مرتبط با شهر اهواز را نیز به لیست بیلبورد تبلیغاتی در خوزستان (اهواز) اضافه نمایید.

ماهیگیری، کارخانه های صنعتی، صنایع نفت و پتروشیمی از جمله مهمترین مشاغلی است که نه تنها شهروندان این استان بلکه، افراد جویای کار از سایر نقاط ایران را نیز به این استان جذب می کند. وجود بنادر مهم در استان خوزستان یکی دیگر از دلایلی است که میتوان برای اجاره بیلبورد تبلیغاتی در خوزستان (اهواز) انجام دهید.

چرا سرمایه گذاری روی تبلیغات شهری اصفهان؟
سرمایه گذاری روی تبیلغات شهری اصفهان قطعا یکی از بهترین کار ها برای کسب و کار شماست. با توجه به جمعیت بالا و موقعیت مکانی بسیار خوب این شهر اجاره بیلبورد در اصفهان و دیگر تبلیغات مثل عرشه پل ، استرابرد و … بازخورد بسیار خوبی خواهد داشت. تابلوهای تبلیغاتی، یک ابزار تبلیغاتی عالی برای مشاغل هستند. یک بیلبورد با اطلاعات مناسب در مکان مناسب در نهایت می‌تواند اطلاعات و دسترسی مشتری را به برند شما افزایش دهد. تبلیغات بیلبوردی اصفهان، به صاحبان مشاغل این فرصت را می دهد تا محصول و خدمات خود را به گونه ای تبلیغ کنند که با اطمینان به بازار هدف خود در اصفهان برسند.
چرا تبلیغات محیطی در اهواز؟

تبلیغات در مکان های داخل شهر و پر رفت و آمد اهواز میتواند کسب و کار شما را به بهترین شکل ممکن به مردم ارائه کند. با تبلیغات محیطی شما میتوانید نه تنها در اهواز بلکه در کل استان خوزستان برای کسب و کار و صنعت خود محبوبیت و برندینگ انجام دهید.

قیمت بیلبوردهای تبلیغاتی در اصفهان

برای دریافت لیست قیمت بیلبورد اهواز با شماره 09128356802 قیمت بیلبورد تبلیغات محیطی در اهواز استان خوزستان به عوامل متعددی مانند مساحت، فصل، مکان بیلبورد و ترافیک منطقه بستگی دارد. همین موضوع بر قیمت بیلبوردها در کرج تأثیر می گذارد. شرکت تبلیغاتی آراد به دلیل بهره مندی از انواع بیلبوردها افتخارهمکاری با مطرح ترین برندهای کشور را داشته است. همچنین با اجاره انواع بیلبورد درمکان های مختلف سعی کرده این بستر تبلیغاتی را برای تمامی مشاغل با هر هدف و بودجه ای فراهم کند. بیلبوردهای کرج ( استان البرز ) با توجه به اندازه و موقعیت مکانی خود دارای رنج قیمتی متفاوتی هستند.

بهترین شهرها برای اجاره و رزرو بیلبورد

از آنجایی که انتخاب صحیح بازار هدف یکی از فاکتور های اساسی و مهم در بازدهی تبلیغات است، انتخاب اهواز در کمپین های تبلیغاتی باعث پوشش دهی اقشار مختلف مردم و دستیابی به نتایج عالی تبلیغاتی می‌شود. برای مثل استراتژی تبلیغات بیلبورد اصفهان با بیلبورد قزوین، بیلبورد همدان، بیلبورد مازندران، بیلبورد شیراز، بیلبورد کرج، بیلبورد تبریز، بیلبوردهای جاده کرج قزوین و حتی بیلبورد مشهد ، بیلبورد تهران یا سایر تبلیغات بیلبوردی به صورت سراسری کاملا متفاوت است.

سوالات متداول

برخی از سوالاتی که ممکن است در مراحل مختلف رزرو بیلبورد با آن مواجه شوید را مطالعه نمایید.

تعرفه بیلبورد خوزستان

بیلبورد اهواز

لیست بیلبورد اهواز

هزینه بیلبورد در اهواز

قیمت بیلبورد اهواز

هزینه تابلو تبلیغاتی اهواز

اجاره و رزرو عرشه پل اهواز

تبلیغ پل هوایی اهواز

جهت مشاوره و رزرو بیلبورد در اهواز (خوزستان) با شماره 09128356802 تماس بگیرید.

35 دیدگاه دربارهٔ «قیمت اجاره بیلبورد اصفهان + تبلیغات محیطی در اصفهان (لیست بیلبوردهای اصفهان)»

 1. جانثاری

  سلام. عذر میخوام چطور میتونم قیمت بیلبوردهای تبیلغاتی رو توشهر اصفهان داشته باشم؟

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در اصفهان با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

  1. سلام وقتتون بخیر برای تمامی اطلاعات مربوط به تبلیغات محیطی در اصفهان با کارشناسان متخصص کلینیک تبلیغات محیطی آراد در ارتباط باشید.

  1. با عرض سلام و درود
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

 2. هادی هدایت مندی

  با سلام و احترام
  برای رزرو بیلبورد اصفهان با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟

 3. نادیا اعظم پور

  سلام و خسته نباشید
  ما یک آژانس مسافرتی هستیم و برای جام جهانی 2022 قطر میخواهیم تبلیغات بیلبوردی انجام بدیم
  شما کدام محور را که در لیستتون موجود دارید مناسبترین مکان برای تبلیغات محیطی برای آژانس ما پیشنهاد میدهید؟
  با تشکر

  1. سلام سرکار خانم اعظم پور
   توصیه میکنم هر چه سریعتر اقدام بفرمایید و
   لطفا با کارشناسان هلدینگ آراد به شماره 09128356802 تماس بگیرید.

  1. سلام و وقت بخیر
   برای اطلاع دقیق از اجاره بیلبورد تبلیغاتی در اصفهان و تعرفه های رزرو بیلبوردها می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  1. سلام و عرض ادب، لطفا برای اطلاع دقیق و بیشتر درمورد بیلبوردهای تبلیغاتی می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. سلام و عرض ادب، لطفا از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما، در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. سلام و عرض ادب
   برای اطلاع دقیق از جزییات و شرایط رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

  2. سلام و عرض ادب
   برای اطلاع دقیق از شرایط رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی اصفهان می‌توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان هلدینگ آراد، در ارتباط باشید.

  1. سلام و وقت بخیر، قیمت بیلبورد اصفهان در مناطق مختلف متفاوت است. لطفا برای اطلاع دقیق از شرایط و مناطق رزرو بیلبوردهای تبلیغاتی از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید. سپاس از توجه شما

  1. با سلام
   لطفا برای اطلاع دقیق از شرایط تهاتر رزرو بیلبورد از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

  1. با سلام
   جهت اطلاع از قیمت و مکان‌های رزرو بیلبورد در اصفهان، می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

 4. آقای عطریان

  سلام
  از بین تبلیغات شهری اصفهان، اجاره بیلبورد چقدر بر کسب و کار تاثیر دارد؟

  1. سلام وقت بخیر
   رزرو بیلبورد تبلیغاتی باغث می شود که برند و کسب و کار شما به صورت مکرر و روزانه توسط افراد زیادی دیده شود و باعث ماندگاری برند شما در ذهن مخاطب خواهد شد. هچنین جهت کسب اطالاعات بیشتر می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید.

  1. با سلام
   برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران ما در ارتباط باشید. همچنین می توانید به صفحه بیلبورد تهران مراجعه کنید. تشکر از توجه شما

  1. سلام و عرض ادب
   به دلیل متفاوت بودن مکان اجاره بیلبورد‍، قیمت ها نیز متفاوت هستند. شما می توانید جهت مشاهده لیست و قیمت بیلبوردهای اصفهان از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید. تشکر از توجه شما

 5. مهندس علیمرادی

  با سلام
  جهت تبلیغ لوازم یدکی خودرو کدام مناطق اصفهان مناسب تر هستند و اینکه آیا همه شرکت های تبلیغات محیطی در اصفهان مثل شما شرایط تهاتر را دارند؟

  1. سلام و عرض ادب
   شما برای برندسازی و ایجاد آگاهی عمومی از کسب و کارتان با توجه به نوع خدمات و بازار هدف بهتر است تصمیم به انتخاب بهترین مکان نمایید. در ضمن مجموعه ما برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها امکان تهاتر را ایجاد کرده است که بدون پرداخت ریالی بتوانند اقدام به تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد نمایند. در این راستا میتوانید از طریق شماره 09128356802 با کارشناسان و مشاوران هلدینگ آراد در ارتباط باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4.7/5 - (8 امتیاز)

لورم ایپسوم متن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان